epidemiol gia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Epidemiológia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Epidemiológia - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Epidemiológia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Epidemiológia' - michi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
epidemiol gia

Epidemiológia

Epidemiológia: az orvostudomány területe, mely vizsgálja a lakosság körében az egészségi állapot jellemzőit; a betegségek gyakoriságát, eloszlását. Tanulmányozza azon jelenségeket, melyek az egészségi állapotot, a betegségek kialakulását befolyásolják; valamint azokat a kockázati tényezőket, melyek a betegség kialakulásában, előfordulási gyakoriságában szerepet játszanak.

Epi démosz: a nép körében.

slide2
Az epidemiológia kialakulása a XIX. század második felére vezethető vissza:
 • a fertőzés okainak

terjedésének

 • a lakosság körében történő vizsgálata
slide3
Epidemiológia

Deszkriptív Analitikus Intervenciós

megfigyeléses experimentális klinikai

epidemiológia epidemiológia

deszkript v epidemiol gia
Deszkriptív epidemiológia

Vizsgálja a lakosság körében – vagy annak egy csoportjában – a létező jelenségeket, anélkül, hogy ok-okozati összefüggéseket keresne, illetve a vizsgáló beavatkozna a folyamat természetes alakulásába.

analitikus epidemiol gia
Analitikus epidemiológia

A jelenség/betegség kialakulásának oki tényezőit vizsgálja. Kapcsolatot keres a vizsgált jelenség gyakorisága és feltételezett okai között, azonosítja az un. Rizikófaktorokat (pl. dohányzás – tüdőrák), méri a kockázati faktorok hatását.

experiment lis epidemiol gia
Experimentális epidemiológia

Az ok-okozati kapcsolat bizonyítása a feltételezett kóroki tényező és a betegség kialakulása között (pl. jódozott konyhasó – golyvagyakoriság; fluor prevenció – fogszuvasodás).

klinikai epidemiol gia
Klinikai epidemiológia

Diagnosztikai és terápiás eredmények értékelése epidemiológiai módszerekkel (tényeken alapuló orvoslás evidence based medicine (EBM).

slide8
Az epidemiológia adatforrásai

Demográfiai adatok Morbiditási adatok

(elsősorban rutin (megbetegedési)

statisztikák)

megbeteged si adatok
Megbetegedési adatok

Jelentősége:

 • ellátó kapacitás tervezése
 • a társadalomra és a családokra nehezedő

betegségteher mérése

 • egészségfejlesztési programok tervezése és

hatékonyságának mérése

megbeteged si adatok gy jt se
Megbetegedési adatok gyűjtése
 • fekvőbeteg-intézetekre épülő megbetegedés regiszterek képzése
 • kötelező, folyamatos bejelentések
 • lakossági felmérésekből nyert morbiditási adat-gyűjtés
 • háziorvosi morbiditás monitorozás működtetése
fekv beteg int zetekre t rsadalombiztos t s p l regiszterek
Fekvőbeteg intézetekre (társadalombiztosítás) épülő regiszterek

A felhasználhatóság korlátai:

 • számláló pontatlansága
 • nevező meghatározhatatlansága
 • jelentések teljessége
 • regionálisan is eltérő igénybevételi szokások, kulturális tényezők
 • az adatok minőségének megkérdőjelezhetősége finanszírozási problémák miatt
 • az egységes diagnosztikus kritériumok hiánya
fekv beteg int zetek regiszterei
Fekvőbeteg intézetek regiszterei
 • a kórházi adatokon alapuló statisztikák alacsony megbízhatóságúak és pontatlanok
 • kórházi adatokon alapuló morbiditási regiszterek képzése és ennek alapján az egészségi állapot-ból fakadó szükségletek meghatározása nem ja-vasolt
k telez en el rt jelent sek
Kötelezően előírt jelentések
 • bejelentésre kötelezett fertőző betegségek
 • tuberkulózis
 • ételmérgezések
 • foglalkozási betegségek és mérgezések
 • üzemi balesetek
 • halálos balesetek
 • veleszületett fejlődési rendellenességek
 • daganatos betegségek (rákregiszter)
slide14
Lakossági felmérésekből nyert morbiditási adatgyűjtés

egészségmagatartás vizsgálatokon alapuló

felmérés felmérések

slide15
Gyűjthető adatok köre:
 • általános egészségi állapotra vonatkozó adatok
 • betegségteher adatok
 • szocio-demográfiai adatok
 • életmód
 • az egészséggel kapcsolatos ismeretek
 • a szolgáltatások igénybevétele
 • a szolgáltatással kapcsolatos elvárások
 • egészségpolitikai intézkedéssel kapcsolatos véle-mények
a lakoss gi felm r sb l nyert morbidit s
A lakossági felmérésből nyert morbiditás

Előnyei:

 • a gyűjtendő adatok körének flexibilis változtat-hatósága
 • a kapott eredmények reprezentativitása
 • standardizált adatgyűjtés

Hátrányai:

 • az adatok megbízhatósága (visszaemlékezési torzítás)
 • általánosíthatóság korlátozottsága nem megfele-lő módszertan esetén
 • adatgyűjtés korlátozottsága (kérdőívek limitált hossza)
slide17
Háziorvosi morbiditás monitorozás

Esetalapú monitorozás célzott morbiditás

(minden egyes monitorozás

orvos-beteg találkozást (egy-egy betegségre,

rögzít) vagy betegségcso-

portra irányul)

h ziorvosi morbidit si adatgy jt si program hmap
Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program HMAP
 • Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola és ÁNTSZ-ek (4 megye)
 • 1998 októberétől (a már ismert betegségek bejelentése)
 • település nagyság szerint reprezentatív praxisok (me-gyénként 20-20) kiválasztása
 • magasvérnyomás, cukorbetegség, májzsugor, infarktus, daganatok (tüdő, vastagbél, emlő, méhnyak, prosztata)
 • új megbetegedések folyamatos jelentése
 • rejtett morbiditási vizsgálatok (magas vérnyomás, cukorbetegség, májzsugor) 55-64 évesek körében
slide20
Incidencia: az új esetek gyakorisága egy meghatározott időtartam alatt az eseménytől addig mentes populáció körében.

Prevalencia: az összes létező eset előfordulása az érintett populáció körében egy meghatározott idő-pontban, függetlenül attól, hogy a létező eset az egyednél mióta áll fenn.

slide21

új esetek száma az adott időtartamban

az érintett populáció száma ugyanazon

időtartamban

I = x k

CI = x k

(CI = kumulatív incidencia)

új esetek száma a megfigyelt időtartamban

az érintett populáció száma

a megfigyelés kezdetén

slide23
P= x k

a létező esetek száma adott időpontban

az érintett populáció száma ugyanazon időpontban

slide24
Prevalencia

tartam prevalencia pont prevalencia

(az adott időtartam (az adott időpontban

létező és új esetei) ismert esetek)

ritkán használják rutinszerűen használják

slide25

Incidencia

Prevalencia

Kimenetel