slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ditt uppdrag: „Gå till H&M och köp ett par byxor" PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ditt uppdrag: „Gå till H&M och köp ett par byxor"

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Ditt uppdrag: „Gå till H&M och köp ett par byxor" - PowerPoint PPT Presentation

michi
125 Views
Download Presentation

Ditt uppdrag: „Gå till H&M och köp ett par byxor"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. H&M Fika paus Ditt uppdrag: „Gå till H&M och köp ett par byxor" MAN KVINNA Kostnad: 500 kr Använd tid: 12 min. Kostnad: 6500 kr Använd tid: 199 min.

  2. Analys ur mannens perspektiv : - Kostnad för mannen: 500 kr  - Kostnad för kvinnan: 6.500 kr  • Affärskvinnans analys: • - Kostnad för mannen per minut: 500/12=41,6 kr  • Kostnad för kvinnan per minut: 6.500/199=32,6 kr  Slutsats: Om kvinnan gjort slut på lika mycket pengar som mannen, så skulle hon gjort slut på 8278 kr på sin tid. Men nu har hon sparat en massa pengar och kan därför köpa ett par skor till, och på så sätt spara ännu mer pengar.......

  3. Känner ni igen er???? Vågar vi ha kvinnliga ekonomer????