Download
certificados de profesionalidade 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Certificados de profesionalidade 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Certificados de profesionalidade 2014

Certificados de profesionalidade 2014

82 Views Download Presentation
Download Presentation

Certificados de profesionalidade 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Certificados de profesionalidade 2014 • Certificados: • Certificado 2014/241:Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción • Certificado 2014/242:Operacións de fontanaría e calefacción e climatización-doméstica • Horario: • Certificado I:De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas. Comezo o 1 de Xullo • Certificado II:De luns a venres de 16:00 a 21:00. Comezo o 7 de Xullo • Coste e requisitos: • Curso para desempregados.Totalmente gratuito • MÁIS INFORMACIÓN: • ALUFONCA • RIO CABE 28-27003 LUGO • TFNO:982284273 • FAX: 982284887 • E-MAIL: formacion@alufonca.org • CONTACTO: EVA GALLEGO