akc er nakl nde postoperat f erken d nem zlem ve kompl kasyonlar dr nilg n ulukol
Download
Skip this Video
Download Presentation
AKCİĞER NAKLİNDE POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR Dr.Nilgün Ulukol

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

AKCİĞER NAKLİNDE POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR Dr.Nilgün Ulukol - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

AKCİĞER NAKLİNDE POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR Dr.Nilgün Ulukol. Hastanın YB’a interne edilmesi Monitorizasyon Tetkikler Mekanik Ventilasyon Sedasyon Ağrı kontrolu İnotroplar Sıvı replasmanı ve hemodinaminin takibi Medikasyon Fizyoterapi Beslenme Komplikasyonlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AKCİĞER NAKLİNDE POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR Dr.Nilgün Ulukol' - michelle-grant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Hastanın YB’a interne edilmesi
 • Monitorizasyon
 • Tetkikler
 • Mekanik Ventilasyon
 • Sedasyon
 • Ağrı kontrolu
 • İnotroplar
 • Sıvı replasmanı ve hemodinaminin takibi
 • Medikasyon
 • Fizyoterapi
 • Beslenme
 • Komplikasyonlar
 • Prognoz
slide4
Erken postoperatif dönemde odak noktaları şunlardır :
 • Ventilasyon desteği
 • Hemodinaminin yönetimi
 • İmmunsupresyon
 • Enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisi
 • Erken rejeksiyonun önlenmesi
slide5
Çift lümenli endotrakeal tüpün tek lümenli endotrakeal tüp ile değiştirilmesi
 • Mümkün olan en büyük tüpün seçimi
 • Bazı seçilmiş vakalarda ameliyathanede ekstubasyon
slide8
Hastanın standart monitorizasyonu :
 • EKG
 • İnvaziv kan basıncı
 • CVP
 • Pulmoner arter kateterizasyonu
 • ETCO2
 • İdrar çıkışı
 • Nabız oksimetre
 • Vücüt ısısı
slide9
PULMONER ARTER KATETERİZASYON
 • Sağ ve sol ventrikül fonksiyonu,
 • pulmonerarter basıncı,
 • mikst venöz oksijensaturasyonu ve
 • kardiyak out put ile ilgili bilgi
 • 110 cm uzunluğunda,2.3 mm (F) çapında
slide11
CVP : 1-6 mm Hg
 • Sağ ventrikül basıncı : 15-30/1-6 mmHg
 • PA :15-30/6-12 mmHg
 • PCWP : 6-12 mmHg
 • CI : 2.4-4.0l/min*m2
 • SvO2 : %70-75
slide13
İmmunsupresyon tedavisi nedeniyle
 • Siklosporin A ve Tacrolimus düzeyi,
 • antibiyotik düzeyi,
 • hemogram,böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, trigliserid, kolesterol,
 • AKG,
 • koagulasyon değerleri, elektrolitler
 • akciğer grafisi
slide16
Transplantasyonun 12.saatinde PaO2/FiO2 oranının düşük olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi
 • Perkutanöz Trakeostomi
slide18
En sık kullanılan ajanlar :
  • Benzodiazepinler : Midazolam
  • Propofol
  • Opioidler:Morfin sulfat ,Fentanil,Remifentanil
  • Nöroleptikler: Haloperidol
  • Deksmetedomidin
slide19
MİDAZOLAM

Düşük doz:anksiyolitik

Yüksek doz: sedasyon,kas gevşemesi, anterograd amnesi,antikonvulzan

Etki başlaması: 2-5 dakika

Aktif metaboliti : α Hidroksimidazolam

Doz: 0.04-0.2 mg/kg/saat

Deliryum tablosu:Haloperidol

slide20
OPİOİDLER

Amnezi

Tolerans

Analjezi ve Sedasyon

Doz: Morfin: 1-5 mg/saat

Fentanil: 50-350mcg/saat

slide21
PROPOFOL

Kısa süre sedasyon

Renal ve hepatik yetmezlikte doz değişimi

Santral venöz kateterden

Doz: 25-75 mcg/kg/dak.

4 mg/kg/saat uygulamasının 48 saatten uzun olması durumunda Propofol infuzyon sendromu

slide22
DEKSMEDETOMİDİN

α2 adrenerjik agonist: Sedasyon,anksiyolitik,analjezik

Solunum depresyonu yapmaz

Doz: 0.2-0.7 mcg/kg/saat

FDA onayı:24 saat

slide24
PCA: iv veya epidural
 • ECMO: Heparinize edilmeden 1 saat önce
 • Epidural kateterden: Lokalenestezi ile opioid uygulanır
 • İv PCA: Yükleme dozu:0.05 mg/kg

Bazal doz: 0.02 mg/kg

Kilitli kalma süresi: 8 dakika

Parasetamol ve Tramadol

NSAİD: kontraindike

slide27
NORADRENALİN

α adrenerjik etkisi,yüksek dozda βmimetik

En sık kullanılan vazopressör ajan

5mcg/kg/dak. maksimal dozdur

slide28
DOPAMİN

3 mcg/kg/dak.: renal kan akımını arttırır

3-10 mcg/kg/dak: βmimetik etkisi

10 mcg/kg/dak üzerinde α mimetik

slide29
DOBUTAMİN

β1Reseptör agonistidir,β2etkisi zayıftır

3-15mcg/kg/dak.

dekompanse kalp yetersizliğinde

slide30
SIVI REPLASMANI

VE HEMODİNAMİ

slide31
Pulmoner ödem gelişmesini kolaylaştıran faktörler:
  • Alveolo-kapiller kaçak
  • Lenfatik drenajın olmaması
  • Düşük Albumin düzeyi
  • Sol ventrikül disfonksiyonu
  • Yüksek hidrostatik basınç
slide32
Sıvı ve inotrop desteğini belirlemede: Ekokardiyografi,CVP ve PCWP

Agresif diüretik tedavi renal yetersizlik

24-48 saat negatif sıvı bilansı

slide37
Transplante edilen akciğerde mukosilyer aktivite ve öksürük refleksi azalmıştır
 • Ekstubasyondan sonra: postural drenaj, öksürük teknikleri
 • Erken mobilizasyon
slide39
GIS mukoza bariyerinin intakt kalması
 • Enfeksiyonun önlenmesi için erken enteral beslenme
slide41
Akciğer ile ilgili komplikasyonlar:
  • İskemik reperfüzyon ödemi: Nonkardiyojenik ödem ve saatler içinde gelişen akciğer hasarı ile karakterizedir
  • Non infeksiyöz hava yolu komplikasyonu
  • Enfeksiyon
  • Ampiyem
  • Rejeksiyon: non spesifik bulgular
slide42
Akciğer dışı komplikasyonlar
  • GİS komplikasyonları: %50 den fazla hasta
  • Atriyal taşikardi: atriyal fibrilasyon
  • Renal yetmezlik: Calcineurin kullanımı
  • Hiperamoniemi: Ensefalopati,letarji,ajitasyon, tremor,koma
  • TTP ve HUS: Calcineurin kullanımı
slide45
Erken mortalite: %15
 • En sık mortalite nedenleri:
 • Enfeksiyon
 • Rejeksiyon
 • Hipoksik iskemik ensefalopati
 • İskemik reperfuzyon hasarı
ad