„Z kart historii Sołectw Gminy Gniewino”
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

„Z kart historii Sołectw Gminy Gniewino”. SOŁECTWO BYCHOWO. Ryc. 1 .Kopia kartki pocztowej z 29.10.1937 roku z pozdrowieniami z Bychowa. Oryginał jest w posiadaniu p. J. Bagneckiego. Geneza wsi Bychowo. Dokument lokacyjny posiadłości w Bychowie jest nieznany.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - michelle-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Z kart historii so ectw gminy gniewino

SOŁECTWO BYCHOWO

Ryc. 1.Kopia kartki pocztowej z 29.10.1937 roku z pozdrowieniami z Bychowa. Oryginał jest w posiadaniu p. J. Bagneckiego


Geneza wsi bychowo
Geneza wsi Bychowo

Dokument lokacyjny posiadłości w Bychowie jest nieznany.

Należy przypuszczać, że majątek jako dobro rycerskie powstał w XII lub XIV wieku. Pierwsze wzmianki dotyczące posiadłości pojawiły się już w 1377roku, kiedy właścicielem dóbr był Reczke.

Około roku 1400 Bychowo było traktowane jako wieś chłopska, leżąca w powiecie i wójtostwie lęborskim.

Strumień Bychov, który przepływał przez te tereny najprawdopodobniej dał nazwę posiadłości, a później rodzinie szlacheckiej i w ostateczności nazwa ta widnieje do dziś.

 • Właściciele

 • Rodzina pochodzenia pomorskiego von Buchow herbu Zadora

 • Od 1523 roku właścicielem został Jurgen von Büchow

 • Kolejni właściciele to Mathas i Hans von Buchow,

 • W wieku XVIII na dłuższy czas majątek dostał się w ręce rodziny von Lubtov

 • Ostatnim właścicielem majątku przed wojną był królewski radca sądu Albert Bahrndt, po którym w 1928 roku wieś przejęła jego żona.

Ryc.2. Fotografia dworu w Bychowie


Geneza wsi bychowo1
Geneza wsi Bychowo

W czasie II wojny światowej założenie dworskie, folwarczne i parkowe częściowo zostało zniszczone, jednak całkowitej dewastacji uległo w latach 50-tych i 60-tych.

W 1946 roku dawny majątek przechodzi na własność nowo utworzonego Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a następnie Spółdzielni Rolniczej.

W latach 50-tych i 60-tych w Bychowskim dworze tworzono kolejno: przedszkole, szkołę, mieszkania dla nauczycieli, świetlicę.

Ryc. 3. Zdjęcia z lat 50-tych z rodzinnego albumu p. Żygo. Fotografia przedstawia mieszkańców Bychowa przed pałacem, gdzie mieściła się siedziba "Spółdzielni produkcyjnej".


Geneza wsi bychowo2
Geneza wsi Bychowo

Ryc.4. Mostek na Bychowskiej Strudze

Ryc.5. Brama do ogrodu dworskiego; fotografia z okresu międzywojennego

W skład majątku wchodziły dwa folwarki, dwa młyny wodne , cztery zagrody oraz łąki. Wieś należała do parafii w Osiekach.

Brak danych nie pozwala na prześledzenie rozwoju zespołu dworsko-parkowego. Obecny dwór powstał w drugiej połowie XIX wieku, natomiast szczątkowo zachowane budynki znacznie wcześniej w pierwszej połowie XIX wieku.


Geneza wsi bychowo3
Geneza wsi Bychowo

CZASY BARDZIEJ WSPÓŁCZESNE...

Współczesna historia Bychowskiego dworu rozpoczyna się w 1989 roku, kiedy to obecny właściciel p. Władysław Brzozowski zakupił dworek w bardzo zniszczonym stanie od gminy Gniewino.

Budynek został zburzony do fundamentu i na podstawie ekspertyzy budowlanej oraz dokumentacji fotograficznej zdekomponowany w lipcu 1999 roku. Ocalał w oryginalnej wersji portyk z zabytkowa balustradą.

Dwór w Bychowie pełni w chwili obecnej rolę hotelu.

Ryc.6. Zdjęcia dworku po rekonstrukcji.


Geneza wsi bychowo4
Geneza wsi Bychowo

Piękny zabytkowy dwór usytuowany jest w otoczeniu 5,5 hektarowego parku z piękną Aleją Grabową oraz wieloma pomnikami przyrody - wśród nich 450-letni dąb. Przez park przepływa rzeka zwana Strugą Bychowską.

Wspomniany dąb „Władek”, ma w obwodzie ponad 5 metrów. Zarówno on jak i 20 innych okazów (liczne dęby i olsze) to rośliny typowane na pomniki przyrody, podobnie jak cała aleja grabowa, która jest ciekawym zjawiskiem przyrodniczym. Na końcu alei znajduje się rotunda widokowa, z której obserwować można okoliczny krajobraz

Ryc. 7. Zdjęcie dęba na terenie parku.


Bychowo dzi
BYCHOWO DZIŚ...

Wieś jest siedzibą sołectwa Bychowo, w którego skład wchodzi również wieś Toliszczek i osada Bychówko. w latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do woj. gdańskiego. Bychowo położone jest na Pobrzeżu Sowińskim na zachód od Jeziora Żarnowieckiego, około 10 km od Morza Bałtyckiego.

Stan ludności na dzień 24. 09.2013: 294 osoby;

w tym 0-17 lat:69, kobiety w wieku 18-59 lat:87, mężczyźni w wieku 18-64 lat:104, kobiety w wieku powyżej 60 r.ż :20, mężczyźni powyżej 65 r.ż :14 osób.

(Informacje z U. G w Gniewinie.)

Ryc. 8. Brama wjazdowa do Dworku w Bychowie.

Ryc. 9. Kościół filialny Matki Boskiej Częstochowskiej


Toliszczek
Toliszczek

 • Toliszczek (nazwa w kaszubskim Toliszczk; w niemieckim Burgsdorf)

 • Wieś wchodzi w skład sołectwa Bychowo. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.

 • Stan ludności na dzień 24.09 2013 roku:88 osób

 • Po I wojnie światowej Toliszczek stał się niemiecką miejscowością międzygraniczną graniczącą na wschodzie z polską enklawą(ówczesnego powiatu morskiego II Rzeczypospolitej)na zachodnim brzegu jeziora Żarnowieckiego.

 • W1945 roku miejscowość znajdowała się na trakcie tzw. marszu ewakuacyjnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof.

Ryc. 10. Pocztówka z 1937 roku z Bychowa, w prawym dolnym rogu Zolthaus- dom celny w Toliszczek; pocztówka ze zbiorów p. J. Bagneckiego


Szko a podstawowa w bychowie
Szkoła Podstawowa w Bychowie

 • Od 1945 roku w Bychowie funkcjonowała placówka szkoły podstawowej. Od początku istnienia realizowała program siedmioklasowy. Pracuje w dwóch budynkach szkoła nr.1 oraz dworek

 • W latach 1967-1071 wybudowany zostaje drugi budynek szkoły, do którego uczęszcza coraz większa liczba dzieci z okolicznych wiosek.

 • W 1980 roku szkoła liczy 108 uczniów i 21 przedszkolaków

 • W 1992 roku szkoła zostaje zamknięta decyzją Rady Gminy. Dzieci uczęszczają do nowo powstałej szkoły w Gniewinie.

Ryc. 11. Kopie zdjęć budynku szkoły oraz djęcia uczniów Szkoły Podstawowej w Bychowie z albumów p. Rodziewicz i p. Struk.


Szko a podstawowa w bychowie1
Szkoła Podstawowa w Bychowie

 • Od 1945 roku w Bychowie funkcjonowała placówka szkoły podstawowej. Od początku istnienia realizowała program siedmioklasowy. Pracuje w dwóch budynkach szkoła nr.1 oraz dworek

 • W latach 1967-1071 wybudowany zostaje drugi budynek szkoły, do którego uczęszcza coraz większa liczba dzieci z okolicznych wiosek.

 • W 1980 roku szkoła liczy 108 uczniów i 21 przedszkolaków

 • W 1992 roku szkoła zostaje zamknięta decyzją Rady Gminy. Dzieci uczęszczają do nowo powstałej szkoły w Gniewinie.

Ryc. 11. Kopie zdjęć budynku szkoły oraz zdjęcia uczniów Szkoły Podstawowej w Bychowie z albumów p. Rodziewicz i p. Struk.


Osobisto ci
Osobistości...

Pisząc historię Bychowa nie sposób wspomnieć o wielkiej artystce ludowej Pani Teresie Lehmann mieszkance naszego sołectwa od 1972 roku.

Po maturze poślubiła profesora chemii astronomii tej szkoły, Bronisława Lehmanna, razem podjęli pracę w szkole zbiorczej w Będargowie. Po lekcjach prowadziła teatr kukiełkowy, chór dziecięcy, balet dla dzieci, teatr dla dorosłych i zajęcia plastyczne.

W 1972 roku Teresa i Bronisław Lehmannowie osiedli w Bychowskim Młynie, gm. Gniewino.

Jej dom w Bychowie ukryty w gąszczu drzew, przypomina wnętrze jak z bajki, pełno obrazów, malowideł na ścianach,haftów i kaszubskich bibelotów, podziwianych przez wielu znanych ludzi: pisarzy, śpiewaków, aktorów i naukowców z Polski i Europy.

bibliografia: R. Osowicka, Bedeker Wejherowski, wyd. Acten, Wejherowo 2006r.


Osobisto ci najstarszy mieszkaniec bychowa p edward rodziewicz
Osobistości...Najstarszy mieszkaniec Bychowa p. Edward Rodziewicz

 • Pochodzi z Wileńszczyzny

 • Na pomorze przyjechał w 1946 roku z ojcem i siostrą, miał wtedy 23 lata, byłem kawalerem.

 • Pracuje w tzw. „Spółdzielni Pracy” - kołchozie.

 • Od dnia osadzenia we wsi Bychowo pracuje na gospodarstwie.

 • Pan Edward Rodziewicz skończył 30 września 2013 roku 90 lat , cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha.

Ryc. 12.Rodzice p. Edwarda z dziećmi

Ryc. 13. Zdjęcia rodzinne z albumu rodziny p. Rodziewicz