cesija
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cesija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Cesija - PowerPoint PPT Presentation


  • 264 Views
  • Uploaded on

Cesija. Autor: Ana Profozić. Ustup ( cesija) je ugovor kojim vjerovnik (cedent) svoju otuđivu tražbinu prenosi na drugoga ( cesionara)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cesija' - michel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cesija

Cesija

Autor: Ana Profozić

slide2
Ustup ( cesija) je ugovor kojim vjerovnik (cedent) svoju otuđivu tražbinu prenosi na drugoga ( cesionara)
  • Prenošenje obveznih odnošaja od jedne osobe na drugu putem univerzalne sukcesije (hereditas, bonorum possessio, conventio in manum žene sui iuris, adrogatio, bonorum emptio)
  • Tokom vremena su se razvila različita sredstva kojima se praktički postizao učinak cesije premda se nije odstupilo od teoretskog načela neprenosivosti tražbina.
slide3
*A) najstarijedoba- vjerovnik bi svoga dužnika pozvao (delegirao) neka se drugome

obveže na istu činidbu koju je do sada njemu dugovao

- to nije prijenos tražbine već se radi o novaciji (obnovi, preinaci)

obveze promjenom osobe vjerovnika, koju nazivamo aktivnom

delegacijom

*B) do promjene dolazi kada se s formularnim postupkom uvodi

procesualno zastupanje- ovaj na koga se tražbina imala prenijeti utužio bi

tražbinu kao vjerovnikov zastupnik u procesu (cognitor

ili procurator) te bi pomoću pretorske formule s

premještajem subjekta ishodio presudu na svoje ime

slide4
Za razliku od običnog mandatara ovlastio bi vjerovnik takvog zastupnika-cesionara da mu o utjeranoj tražbini više ne treba polagati računa ( mandatuminremsuam, cognitorodnosnoprocuratorinremsuam)
  • Cesija akcije – stoga zastupnik-cesionar mora tužiti u ime dosadašnjeg vjerovnika
  • Nedostaci: 1.) vjerovnik je mogao do litiskontestacije mandat opozvati

2.) mandat bi utrnuo smrću jedne ili druge stranke

3.) cedent je do časa litiskontestacije bio još uvijek vjerovnik te je mogao od

dužnika primiti platež, sam ga utužiti otpustiti mu dug ili se s njime nagoditi

slide5
*C) - od Antonina Pija se počela cesionaru davati actio utilis (mogao je tražbinu

utužiti samostalno u svoje ime i nezavisno od volje cedentove)

- izbjegnuti dotadašnji nedostaci mandata, cesionarov zahtjev prelazi i na

nasljednike

- u postklasično doba ustanova denuncijacije; ukoliko je cesionar obavijestio

dužnika ouslijediloj cesiji, nije više dužnik od toga časa mogao valjano

platiti cedentu, niti bi ga ovaj više mogao izravno tužiti

-Justinijanovo pravo dolazi do potpunog praktičnog učinka cesije, tj. do prijenosa tražbine u današnjem smislu, premda nije institut cesije teoretski izgradilo.

slide6
Cesija je apstraktni posao
  • Pravni se razlog tiče samo internog odnošaja između cedenta i cesionara, a za ustupljenog dužnika (debitor cessus) mjerodavan je samo akt cesije i činjenica da je o cesiji obaviješten
  • Cesionar stječe tražbinu u istom opsegu i s istim uzgrednim pravima kako je ona pripadala cedentu
  • Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
  • Debitor cessus ima protiv cesionara sve prigovore koje je imao i protiv cedenta ( izuzev strogo osobne, privilegia personae)
slide7
Carsko doba - donesene različite odredbe da se spriječe spekulativni poslovi jeftinim kupovanjem dvojbenih tražbina: pod prijetnjom ništavosti zabranjene cesije tražbina humiliores na potentiores i cesije tražbina o kojima teče parnica ( reslitigiosae)

- lexAnastasiana- 506., konstitucija cara Anastazija

- cesionar koji je tražbinu stekao kupnjom mogao je

od dužnika zahtijevati samo onoliko koliko je sam

za tražbinu platio

*iznimka-u ovom slučaju pravni razlog cesije,

interni odnošaj između cedenta i cesionara ipak

djeluje prema ustupljenom dužniku