Motionsidrott för gemenskap och glädje - PowerPoint PPT Presentation

micheal
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motionsidrott för gemenskap och glädje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motionsidrott för gemenskap och glädje

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Presentation Description
116 Views
Download Presentation

Motionsidrott för gemenskap och glädje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Motionsidrott för gemenskap och glädje

 2. Korpen lokalt

 3. Om Korpen Hur det började Idrott på arbetsplatser populärt sedan slutet av 1800-talet • OS i Stockholm skapade idrottsfeber • Arbetare bildade idrottsföreningar • Nytta av motion


 4. Om Korpen Hur det började • Olika regler • Första världskriget • Carl Albert Andersson

 5. Om Korpen Motto Livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap – alla platsar i Korpen

 6. Om Korpen Hur det började • Korpen har fortsatt att driva utvecklingen av motions-idrott i Sverige. • Folkhälsokampanjer • Riksidrottsförbundet • Personligt medlemskap

 7. Motionsidrotts- föreningar - Alla kan bli medlemmar Nationella organisationer - Ett 20-tal stora organisationer Korpen Svenska Motions- idrottsförbundet Företagsidrotts- föreningar - ansluter medarbetare på arbetsplatser Om Korpen Att vara medlem I Korpen Svenska Motionsidrotts-förbundet finns det tre olika sätt att vara medlem

 8. Om Korpen Medlemsorganisationer • Korpen har drygt 20 stora nationella organisationer som medlemmar. • Bred verksamhet • Unikt nätverk • Utbyte av erfarenheter

 9. Lokalt korpförbund / valkrets Korp-förening Korp-förening Korp-förening Korp-förening Korp-förening Korp-förening Ombud Ombud Ombud Nationell organisation Lokalt korpförbund / valkrets Nationell organisation Representantskap Om Korpen Organisation Grundidén är att medlemmarna bestämmer.

 10. Riksidrotts- Förbundet (RF) Distrikts-förbunden (DF) SISU Idrottsutbildarna Special-idrottsförbund (SF) Korpens egna distrikt (SDF) Idrotts-föreningar (IF) Om Korpen Idrottens organisation

 11. Korpen i siffror Från verksamheten 2011 • 23 nationella organisationer med sammanlagt 1 015 654 medlemmar • 208 261personliga medlemmar • 302 motionsidrottsföreningar • 71 företagsidrottsföreningar 39 055 medlemmar är 25 år eller yngre!

 12. 9 339 korplag Korpen i siffror Från verksamheten 2011 • Populäraste lagidrotter: Fotboll, Innebandy, Rinkbandy • Populäraste gruppträningsaktiviteter: Gympa, Vattenträning 102 257 personer var med i korplag 228 355 personer deltog i arrangemang Ett 20-tal föreningar driver egna anläggningar, ofta kallade sporthus med gym och grupptränings-aktiviteter. Några har också egna sporthallar för lagidrotter m m. 3883 fotbollslag

 13. Livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap – alla platsar i Korpen