הקמת רשות ארצית לניהול נגר וניקוז
Download
1 / 9

???? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

הקמת רשות ארצית לניהול נגר וניקוז הצעה להחלטה. גליל מערבי. קישון. כנרת. כרמל. שרון. ירדן דרומי. ירקון. יו"ש. שורק לכיש. ים המלח. שקמה בשור. ערבה. מחליטים. להקים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר רשות ארצית לניהול נגר וניקוז על בסיס אגף ניקוז ושימור קרקע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ??????' - michael-warren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5890118

הקמת רשות ארצית לניהול נגר וניקוז

הצעה להחלטה


5890118

גליל מערבי וניקוז

קישון

כנרת

כרמל

שרון

ירדן דרומי

ירקון

יו"ש

שורק לכיש

ים המלח

שקמה בשור

ערבה


5890118
מחליטים וניקוז

 • להקים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר רשות ארצית לניהול נגר וניקוז על בסיס אגף ניקוז ושימור קרקע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 • מנהל הרשות ימונה ע"י שר החקלאות מבין עובדי משרדו.


5890118
תפקידי הרשות וניקוז

 • ניהול ארצי של תחום הניקוז בראייה כוללת תוך ניצול יעיל של מי הנגר לשימוש משק המים ולהקטנת מפגעי הניקוז.

 • הכנת תכנית אב ארצית ותקציב שנתי, הכנת תוכנית עבודה חמש שנתית הנגזרת מתוכנית האב והגשתם לאישור המועצה.

 • הכנת תקציבי רשויות הניקוז האגניות.

 • הכנת כללים לחישוב גובה המכסות וקביעת מנגנון גבייה ארצי להסדרת פעילות ניקוז והבאתם לאישור המועצה.

 • הכנת כללים לניוד תקבולי הרשויות האגניות והבאתם לאישור המועצה.

 • הכנת קריטריונים לקביעת סדר עדיפויות למפעלי ניקוז ארציים והבאתם לאישור המועצה.

 • דרוג מפעלי ניקוז ארציים בהתאם לקריטריונים שאושרו ע"י המועצה.

 • הכנת כללים לביצוע פעולות ניהול נגר וניקוז והבאתם לאישור המועצה.

 • פיקוח ניהול ובקרה על רשויות הניקוז האגניות.

 • הגשת דו"ח שנתי למועצה על פעילות הניקוז בשנה החולפת.

 • ייעוץ מקצועי למועצת הרשות בכל הנושאים הנוגעים לניקוז ושימור קרקע.

 • ניהול מקצועי וארגוני של היחידות הבאות: אגרומטאורולוגיה, סקר וייעוד קרקעות, תחנה לחקר הסחף ושמירה על השטחים הפתוחים.

 • הקמת ועדת שיפוט הנדסית לאישור התוכניות ההנדסיות של מפעלי ניקוז. בראש הועדה יעמוד ראש הרשות או מי מטעמו, מהנדס הרשות, נציג רשות המים, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג רט"ג ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר.

 • ניהול הליכי אישור סטטוטורי של תוכניות מפעלי ניקוז על פי חוק הניקוז.


5890118
הרכב מועצת הניקוז וניקוז

 • מנהל רשות ניקוז ושימור קרקע ארצית - יו"ר.

 • נציג הרשות הממשלתית למים ולביוב.

 • נציג המשרד להגנת הסביבה.

 • נציג משרד הפנים.

 • נציג משרד האוצר, אגף התקציבים.

 • נציג מינהל מקרקעי ישראל.

 • 2 נציגי ציבור שימונו ע"י שר החקלאות ופיתוח הכפר.


5890118
תפקידי המועצה וניקוז

 • אישור תכנית אב ארצית, בראיה כוללת של תחום הניקוז ותוך ניצול יעיל של מי הנגר לשימוש משק המים ולהקטנת מפגעי הניקוז, והגשתה לאישור שר החקלאות ושר האוצר.

 • אישור תוכנית עבודה חמש שנתית לביצוע מפעלי ניקוז הנגזרת מתוכנית האב ועדכונה אחת לשנה.

 • אישור תקציב שנתי וחמש שנתי בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת והגשתו לאישור השרים.

 • אישור כללים לחישוב גובה מכסות הניקוז בהתאם לתקציב המאושר. הכללים יכללו הרכיבים הבאים: פעולות שוטפות (תקורה ותחזוקה); ביטוח, וביצוע מפעלי ניקוז ארציים.

 • אישור כללים לניוד תקבולי רשויות הניקוז האגניות בגין ביצוע מפעלי ניקוז ארציים בין רשויות הניקוז השונות, בהתאם לקריטריונים אשר תקבע המועצה.

 • אישור כללים לביצוע פעולות ניהול נגר וניקוז לשם מניעת שיטפונות וסחף קרקע.

 • אישור תכניות אב אגניות ומפעלי ניקוז בהתאם לתכנית ארצית.

 • אישור תקציבי רשויות הניקוז האגניות.

 • הגשת דו"ח השנתי לשר החקלאות ופיתוח הכפר ולשר האוצר על פעילות הניקוז בשנה החולפת.

 • המלצה לשר החקלאות ופיתוח הכפר על מבנה רשויות הניקוז האגניות - פריסתן ומספרן. מספר הרשויות האגניות לא יעלה על שמונה.

 • המלצה לשר על הרכב או שינוי הנהלת רשויות הניקוז האגניות שאינן ממלאות תפקידן כראוי

  לרבות מינוי מנכ"ל.


5890118
רשויות ניקוז וניקוזאגניות

 • רשויות הניקוז האגניות יוקמו על בסיס רשויות הניקוז הקיימות.

 • מליאת רשות הניקוז תורכב מנציג הרשויות המקומיות השונות בתחומה וכן נציג בעלי הקרקעות מטעם המדינה (ממ"י), נציג הרשות, נציג המשרד להגנת הסביבה.


5890118
תפקידי רשות הניקוז וניקוזהאגניות

 • הכנת תוכנית אב ותוכנית עבודה חמש שנתית אשר יוגשו לרשות הארצית.

 • הגשת תוכנית ניקוז אגנית שנתית לשיפוט ברשות הארצית, בהתבסס על תוכניות האב המאושרת.

 • ביצוע כל הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד בתוכניות המאושרות.

 • ביצוע כל הפעולות הנדרשות בהתאם להוראות המועצה והרשות.

 • ביצוע פעולות שוטפות על מנת לשמר את מפעלי הניקוז הקיימים.

 • תפעול מערכת הניקוז לפני ובעת אירועים שטפוניים כולל מערך התרעה, הערכות לוגסטית ופעולות חירום לפי הצורך.

 • גביית מכסות הניקוז מהרשויות ומבעלי הקרקעות.

 • הגשת דו"ח ביצוע שנתי, מאושר על ידי המליאה, לרשות הארצית.

 • הגשת דו"ח שנתי מבוקר לרשות הארצית.

 • בדיקת תכניות בינוי ונספחי ניקוז לבקשת מינהל התכנון כמשתמע מתמ"א 34-ב.3.

 • הסמכה לרשויות נחל ורשויות שימור קרקע.


5890118
הצעת מחליטים- סעיפים אחרונים וניקוז

להקצות תקציב בגובה של 70 מלש"ח לשנים 2010-2020 לצורך ביצוע פרויקטים לאומיים לניקוז.

להורות לשר החקלאות ופיתוח הכפר ולשר האוצר להביא בתוך 60 ימים לאישור ועדת שרים לחקיקה את הצעת החוק לביצוע השינויים הנדרשים בחוק הניקוז.


ad