pohyby telies v radi lom gravita nom poli zeme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pohyby telies v radiálom gravitačnom poli Zeme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pohyby telies v radiálom gravitačnom poli Zeme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Pohyby telies v radiálom gravitačnom poli Zeme - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Pohyby telies v radiálom gravitačnom poli Zeme. Jana Halajová I.G. Obsah. Dôsledky gravitačného poľa Typy počiatočných rýchlosti Vzťah intenzity a zrýchlenia. Dôsledky gravitačného poľa. Zmena vektorov intenzity gravitačného poľa v rôznych miestach trajektórie Zmena zrýchlenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pohyby telies v radiálom gravitačnom poli Zeme' - micah-hardy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Dôsledky gravitačného poľa
 • Typy počiatočných rýchlosti
 • Vzťah intenzity a zrýchlenia
d sledky gravita n ho po a
Dôsledky gravitačného poľa
 • Zmena vektorov intenzity gravitačného poľa v rôznych miestach trajektórie
 • Zmena zrýchlenia
 • O tomto pohybe uvažujeme:

- v kozmonautike

- pri strelách dlhého doletu

- pri umelých družiciach

Z

vz ah intenzity gravita n ho po a a gravita n ho zr chlenia
Vzťah intenzity gravitačného poľa a gravitačného zrýchlenia

Intenzita:

Zrýchlenie:

Jednotka:

z vislos pohybov od po iato n ch r chlost
Závislosť pohybov od počiatočných rýchlostí
 • V0 - rýchlosť veľmi malá – strely s krátkou i dlhou dráhou doletu - dráha je podobná dráhe vodorovného vrhu
slide6
V0 = vk –

- 1.kozmickárýchlosť – satelity, družice, dráha má tvar kružnice

Vk =

h 0... Vk=7,9 km.s-1

slide7
Ak je hmotnosť Zeme 5,98.1024 kg, polomer Zeme 6,37.106 m, doba, za ktorú obehne teleso okolo Zeme, keď sa pohybuje

1. kozmickou rýchlosťou je 5 064 s = 84.8 min.

slide8
Vp – 2. kozmická rýchlosť – úniková

Dráha má tvar paraboly

Vp=11,2 km.s-1

vz ah medzi kruhovou a nikovou r chlos ou
Vp= = vk

Uvedené hodnoty pre 1. a 2. kozmickú rýchlosť platia pre inerciálnu vzťažnú sústavu s počiatkom v strede Zeme

Vzťah medzi kruhovou a únikovou rýchlosťou
zdroje
Zdroje
 • J. Vachek a kol. : Fyzika pre 1. ročník gymnázia, SPN, Bratislava, 2001
 • Zošit z fyziky pre 1. ročník