Kwaliteitsonderzoek - PowerPoint PPT Presentation

mgjaltema
hoe waarderen onze cli nten onze praktijk l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwaliteitsonderzoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwaliteitsonderzoek

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Kwaliteitsonderzoek
323 Views
Download Presentation

Kwaliteitsonderzoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hoe waarderen onze cliënten onze praktijk? Praktijk Thomassen voert jaarlijks een onafhankelijk onderzoek uit naar de klanttevredenheid. Deze powerpoint geeft de resultaten weer van het onderzoek van 2009. Het geeft inzicht te krijgen in de kwaliteit van de praktijk, de behandeling en de therapeuten.

  2. Informatie over de praktijk, behandeling en begeleiding Inspraak bij de behandeling Deskundigheid, vertrouwen, geïnteresseerd in u en uw mening, uitvoering behandelplan