slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VYSLEDNE VNITRNI UCINKY - VVU PowerPoint Presentation
Download Presentation
VYSLEDNE VNITRNI UCINKY - VVU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

VYSLEDNE VNITRNI UCINKY - VVU - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

VYSLEDNE VNITRNI UCINKY - VVU. znalosti urcovani VVU je nutnym predpokladem pro reseni napjatosti a deformace prutu vlivem napr . prostym namahanim jak je: tah , tlak , ohyb , krut

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VYSLEDNE VNITRNI UCINKY - VVU' - metta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VYSLEDNE VNITRNI UCINKY - VVU

 • znalostiurcovani VVU je nutnympredpokladem pro reseninapjatosti a deformaceprutuvlivemnapr. prostymnamahanimjak je: tah, tlak, ohyb, krut
 • v nasistaticke PP se budemezabyvattelesy, kterejsou v podminenestatickerovnovaze to znamena, ze je-liteleso (Ω) jakocelekvestatickerovnovaze (SR), potomkazdyjehouvolnenyprvek (Ω1, Ω2) je rovnezvestatickerovnovaze (SR).

q

F2

ω

silovasoustava

Π – {F1,F2,F3,q}

R

SR

Ω

F3

F1

Ω1

Ω2

q

F2

ω

ω

R

R

SR

SR

Πv2

Πv1

F3

silovapodsoustava

Π1 – {F1,F2}

silovapodsoustava

Π2 – {F3,q}

F1

soustava spojiterozlozenychplosnychsil

Πv1, Πv2

slide2

protože každý z prvku Ω1 a Ω2 musí byt ve statickerovnovaze, musi soustavy Π1 U Πv1, Π2U Πv2splnovatpodminkystatickerovnovahy (SR). Pro vyjadreni těchto podminek lze kazdou se soustav Π1, Π2,Πv1, Πv2nahradit silou (Fv) a silovou dvojici (Mv) v tezistiprurezuR, který lezi na strednici prutu a vedeme jim rez ω. Tomuto nahrazeni potom rikamestatickaekvilance (SE) a rikame, ze soustavy jsou staticky ekvivalentni.

 • potom tedy muzemepsatnasledujici: prvek Ω1: Π1≡ F1, F2;Πv1≡ Fv1, Mv1;prvek Ω2: Π2≡ F3, q;Πv2≡ Fv2, Mv2

q

F2

Ω1

Ω2

ω

ω

R

R

SR

SR

Πv2

Πv1

F3

F1

SE

SE

Ω1

Ω2

q

F2

ω

ω

Fv2

Fv1

R

R

SR

SR

Mv2

Mv1

F3

F1

Vyslednevnitrniucinky (Fv, Mv) v pricnemprurezu prutu uvadejivnejsi silovou soustavu pusobici na prvek timtoprurezemuvolneny do statickerovnovahy.

slide3

VVU (Fv, Mv)jsou veliciny, které nezname a které chceme urcit

 • bod strednice je pusobistem VVU

Mv – {Mk,Moy,Moz}

Fv – {N,Ty,Tz}

N – normalna sila, osa x

Ty – posouvajici sila, osa y

Tz – posouvajiic sila, osa z

Mk – kroutici moment, osa x

Moy – ohybovy moment, osa y

Moz– ohybovy moment, osa z

Moz

Ty

y

Ω1

Tz

SR

z

N

Mk

Moy

x

x

Mk

N

Ty

Ω2

z

Tz

y

SR

Moy

Moz

 • pro rovinneulohyuvolnujeme takto:

Tz

Ω1

SR

N

Mk

Moy

Moy

Mk

N

Ω2

Tz

SR

slide4

Zatizeni

F – osamela sila, [N]

M1 – silovadvojice, [Nm]

M2– kroutici moment, [Nm]

q – liniovezatizeni, [N/m]

M1

q

F

F

M2

Vazby

 • pro rovinneulohyuvolnujeme takto:

SR

 • vetknuti, A

F1

F1

MAz

MAx

FAx

F2

F2

A

M2

M2

FAz

 • rotacnivazba, B
 • rotacneposuvnavazba, D

SR

FBx

F1

F2

B

F1

F2

D

FBz

FDz

slide5

Co je dobresizapamatovat!?

 • vysetrovaniprubehuslozek VVU u vetnutehonosnikuprovadime od volneho konce. Odpadavypocet reakci ve vazbe vetknuti.

F1

F1

MoyI

usek I

SR

F2

TzI

xI

 • tam kde posouvajici sila (Ty, Tz) meni svoje znamenko, tam bude extremohyboveho momentu (Moz, Moy)
 • mame-linosnik, jez je zatizen momentem silove dvojice (M), bude v tomto bode skokovazmena momentu.

F

M

Tz

Tz

Moy

Moy

 • SCHWEDLEROVA VETA
 • pokud maposouvajici sila (Ty, Tz) konstatniprubeh=>ohybovymonent (Moz, Moy) bude mitlinearniprubeh
 • pokud maposouvajici sila (Ty, Tz) linearniprubeh =>ohybovymonent (Moz, Moy) bude mitkvadratickyprubeh
slide6

Priklad 1

Uvolnete prut

Rozdelete prut na useky pro urcovani VVU

Napisteprubehy VVU pro jednotliveuseky

Zakreslete prubehy VVU

M

q

F1

c

e

d

a

b

slide7

Resenepriklady zeskript MECHANIKA TELES (Ulohy z pruznosti a pevnosti I), prof.P. Janicek, ing. Z. Florian

slide8

Resenepriklady zeskript MECHANIKA TELES (Ulohy z pruznosti a pevnosti I), prof.P. Janicek, ing. Z. Florian

slide9

Resenepriklady zeskript MECHANIKA TELES (Ulohy z pruznosti a pevnosti I), prof.P. Janicek, ing. Z. Florian