finconsult edukativno konsultanska ku a 2 me unarodni simpozij n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FINconsult edukativno-konsultanska kuća 2. međunarodni simpozij PowerPoint Presentation
Download Presentation
FINconsult edukativno-konsultanska kuća 2. međunarodni simpozij

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

FINconsult edukativno-konsultanska kuća 2. međunarodni simpozij - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

FINconsult edukativno-konsultanska kuća 2. međunarodni simpozij. ORGANIZACIJSKA KULTURA I STVARANJE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA. Mr. sc. Hariz Muratović, dipl. oec. Fojnica, april 2014. STRUKTURA RADA. Uvod 1. Pregled literature

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINconsult edukativno-konsultanska kuća 2. međunarodni simpozij' - metta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finconsult edukativno konsultanska ku a 2 me unarodni simpozij

FINconsultedukativno-konsultanska kuća2. međunarodni simpozij

ORGANIZACIJSKA KULTURA I STVARANJE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA

Mr. sc. Hariz Muratović, dipl. oec. Fojnica, april 2014.

struktura rada
STRUKTURARADA

Uvod

1. Pregled literature

2. Okvir konkurentskih vrijednosti kao konceptualni

model organizacijske kulture

3. Metoda istraživanja

4. Rezultati istraživanja

5. Diskusija i implikacije

Zaključak

Literatura

slide3
Uvod
 • Organizacije postoje radi stvaranja vrijednosti.
 • Za profitne organizacije ova vrijednost uglavnom se prevodi u ekonomsku vrijednost, koju čine prihodi-direktni troškovi-oportunitetni troškovi izvora kapitala (nekretnine, fabrika, oprema, obrtni kapital itd).
 • Za neprofitne organizacije vrijedi slična ideja, s tim da bi prihod trebao biti zamijenjen nekom drugom mjerom vrijednosti.
1 pregled literature
1. PREGLED LITERATURE

1.1. Stvaranje vrijednosti preduzeća iz perspektive konkurentske prednosti

V-P

V= vrijednost za kupca

P= prodajna cijena proizvoda

C= troškovi

V-P= potrošački višak

P-C= profitna marža

P-C

V

P

C

C

Slika 1.1. Kreiranje vrijednosti-EVA koncept

slide5

1.2. Uloga organizacijske kulture u stvaranju vrijednosti

Stvaranja vrijednosti vrši se u aktivnostima i procesima preduzeća. Organizacijska kultura treba da podržava efektivno odvijanje ovih aktivnosti i proesa.

Organizacijska kultura je šema zajedničkih osnovnih pretpostavki koje je neka grupa (organizacija) naučila u savladavanju svojih problema u vezi sa eksternom adaptacijom i internom integracijom, a koje su se pokazale dovoljno dobrim, da bi mogle da se smatraju validnim i stoga je poželjno da je novi članovi uče kao uzor za pravilno shvatanje, razmišljanje i osjećanje u vezi sa tim problemima (Edgar Schein, 2004, 17).

slide6

1.3. Dijagnosticiranje i razvoj organizacijske kulture u skladu s odabranim načinom konkurisanjaSadržaj organizacijske kulture treba biti kongruentan, tj. usklađen sa odabranim načinom stvaranja vrijednosti i konkurentske prednosti u aktivnostima i procesima preduzeća. Usklađivanje njenog sadržaja podrazumijeva kreiranje, povećavanje, smanjivanje ili zadržavanje određenih sadržaja kulture kroz činjenje konkretnih koraka, napora i radnji u pravcu poboljšavanja organizacijske kulture. Prvi sistematski koraci u ovom pravcu trebaju biti dijagnosticiranje trenutne i poželjnje organizacijske kulture.

slide7

Fleksibilnost i diskrecija

Klan

Ad hoc

Interni fokus i integracija

Eksterni fokus i diferencijacija

Hijerarhija

Tržište

Stabilnost i kontrola

2. OKVIR KONKURENTSKIH VRIJEDNOSTI KAO KONCEPTUALNI MODEL ORGANIZACIJSKE KULTURE

Okvirkonkurentskih vrijednosti razvijen je na temelju istraživanja ključnihindikatora organizacijske efektivnosti.
 • OSNOVNI TIPOVI KULTURE:
 • Tržišna
 • Hijerarhijska
 • Klan
 • Adhokratska
3 metoda istra ivanja 3 1 uzorak
3. METODA ISTRAŽIVANJA3.1. Uzorak

Empirijskim istraživanjem obuhvaćena su dva

domaća preduzeća iz grane namještaja i to:

1.“Namještaj” dd Gradačac (preduzeće X), osnovano 1956. godine i

2. doo “Fis” Vitez (preduzeće Y), osnovano 1987. godine.

Korištena metodologija počiva na procesu dijaloga

osoba odgovornih za promjenu organizacijske kulture.

4 rezultati istra ivanja
4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Predstavljamo profile sveobuhvatne kulture i elemenata kulture preduzeća X i preduzeća Y i vršimo njihovo upoređivanje, te komparaciju profila sveobuhvatne kulture ovih preduzeća sa nekim prosječnim profilima do sada istraživanih organizacija

slide10
Rezultati procjene sadašnje i poželjne (preferirane) kulture preduzeća X(rezultati iz upitnika br. 1 i br. 2)
slide11
Zbrajanje bodova iz upitnika br.1 za preduzeće X (procjena sadašnje kulturepreduzeća X)

Zbrajanje bodova iz upitnika br. 2 za preduzeće X (procjena poželjne kulture preduzeća X)

slide12

Kreiranje i interpretacija profilapostojeće i poželjne kulture

preduzeća X i utvrđivanje neslaganja međunjima

Nacrt profila organizacijske kulture preduzeću X

slide13

Naglašavanje internog fokusa i integracije preduzeća X povezano je sa diferenciranjem nekoliko atributa poslovanja koji odražavaju njegovu kulturu:• Razvoj preduzeća je vršen iz izvora vlastitih sredstava,nije koristilo dugoročne niti kratkoročne kredite, i imalo je kontinuiranu dnevnu likvidnost, • Transakcijski bankovni računi nikada mu nisu bili blokirani, a isplata plata i obaveza po osnovu poreza i doprinosa nikad mu nije kasnila,• Nema neizmirenih obaveza prema radnicima, državi i dobavljačima,

slide14
Kreiranje i interpretacija profila individualnih elemenata postojeće i poželjne kulture preduzeća X i utvrđivanje neslaganja međunjima

Profil organizacijskih karakteristika preduzeća x

Profil vođstva organizacije preduzeća x

slide15
Kreiranje i interpretacija profila individualnih elemenata postojeće i poželjne kulture preduzeća X i utvrđivanje neslaganja međunjima

Profil upravljanja zaposlenima preduzeća x

Profil organizacijskog ,,ljepila" preduzeća x

slide16

Kreiranje i interpretacija profila individualnih elemenata postojeće i poželjne kulture preduzeća X i utvrđivanje neslaganja međunjima

Profil kriterija uspješnosti preduzeća x

Profil strateškog naglašavanja preduzeća x

slide17

Rezultati procjene sadašnje i poželjne (preferirane) kulture preduzeća Y(rezultati iz upitnika br. 1 i br. 2)

slide18

Zbrajanje bodova iz upitnika br. 1 za preduzeće Y (procjena sadašnje kulture preduzeća Y)

Zbrajanje bodova iz upitnika br. 2 za preduzeće Y (procjena poželjne kulture preduzeća Y)

slide19
Kreiranje i interpretacija profila postojeće i poželjne kulture preduzeća Y i utvrđivanje neslaganja međunjima

Nacrt profila organizacijske kulture preduzeću Y

slide20

Obzirom na postignute ‘dramatične’ uspjehe preduzeća Y, lidersku poziciju u nekoliko poslova na BiH tržištu i iskazane preferencije u promjeni kulture, konstatacija je da su strategija i organizacijska kultura ovog preduzeća dosta usklađeni.

slide21
Kreiranje i interpretacija profila individualnih elemenata postojeće i poželjne kulture preduzeća Y i utvrđivanje neslaganja međunjima

Profil organizacijskih karakteristika preduzeća y

Profil vođstva organizacije preduzeća y

slide22
Kreiranje i interpretacija profila individualnih elemenata postojeće i poželjne kulture preduzeća Y i utvrđivanje neslaganja međunjima

Profil upravljanja zaposlenima preduzeća y

Profil organizacijskog ,,ljepila" preduzeća y

slide23

Kreiranje i interpretacija profila individualnih elemenata postojeće i poželjne kulture preduzeća Y i utvrđivanje neslaganja međunjima

Profil kriterija uspješnosti preduzeća y

Profil strateškog naglašavanja preduzeća y

slide24

Komparativne analize kulture preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija nacrta profila orgunizacijske kulture preduzeća X i preduzeća Y

slide25

Komparativne analize kulture preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija nacrta profila organizacijskih karakteristika preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija nacrta profila organizacijskog vođstva preduzeća X i preduzeća Y

slide26

Komparativne analize kulture preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija nacrta profila organizacijskog ,,ljepila" preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija nacrta profila upravljanja

zaposlenima preduzeća X i preduzeća Y

slide27

Komparativne analize kulture preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija nacrta profila strateškog naglašavanja preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija profila kriterija uspješnosti preduzeću X i preduzeća Y

slide28

Komparativne analize kulture preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija nacrta profila organizacijske kulture preduzeća X i preduzeća Y sa nacrtom prosječnog profila kulture više od 1000 istraživanih organizacija

slide29

Komparativne analize kulture preduzeća X i preduzeća Y

Komparacija nacrta profila organizacijske kulture preduzeća X i preduzeća Y sa nacrtom prosječnog profila kulture industrijske grupacije proizvodnje (N=388)

slide30

5. DISKUSIJA I IMPLIKACIJE

 • Sa skoro dvije trećine snage svoje kulture preduzeće X je okrenuto internom fokusu i integraciji, preduzeće Y je sa približno toliko snage okrenuto eksternom fokusu, a uporedni prosječni profili su sa takođe približno istom snagom okrenuti stabilnosti i kontroli.
 • Razlike u ovim usmjerenjima su posljedica različitih naglašavanja osnovnih kultura na suprotnim stranama dijagonala organizacijskog profila.
 • Iskazane preferencije u promjeni kulture preduzeća X su veće nego kod preduzećaY.
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na slijedeće:
 • Da organizacijska kultura učestvuje u stvaranju vrijednosti i konkurentskih prednosti preduzeća.
 • Da se svaka organizacijska kultura na svoj način može i treba usklađivati sa svojim odabranim načinom konkurisanja i opredjeljenjima u stvaranju vrijednosti i izgradnji konkurentskih prednosti.
 • U usklađivanju i razvoju kulture preduzeća može se koristiti okvir konkurentskih vrijednosti i metodologija za dijagnosticiranje i promjenu organizacijske kulture.
zaklju ak1
ZAKLJUČAK
 • Prezentiranje, interpretacija i analiza profila kulture opserviranih preduzeća, potvrdili su očekivanja da se ovdje radi o dvije vrlo različite organizacijske kulture, oblikovane u drugačijim uslovima, na drugačijim vlasničkim osnovama, usmjerenjima itd.
 • Navedeno implicira na postojanje razlika između kultura starijih, formiranih u periodu socijalizma i mlađih preduzeća, neopterećenih sadržajima kulture iz perioda razvoja preduzeća u ovom periodu.