slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
a • t → a t a • d → a d a • s → a s a • x → a x a • m → a m PowerPoint Presentation
Download Presentation
a • t → a t a • d → a d a • s → a s a • x → a x a • m → a m

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 97
Download Presentation

a • t → a t a • d → a d a • s → a s a • x → a x a • m → a m - PowerPoint PPT Presentation

metta
46 Views
Download Presentation

a • t → a t a • d → a d a • s → a s a • x → a x a • m → a m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. a • t → at a • d → ad a • s → as a • x → ax a • m → am a • n → an

 2. a • t →at

 3. a • t →at c • at → cat

 4. a • t →at c • at → cat s • at → sat

 5. a • t →at c • at → cat s • at → sat f • at → fat

 6. a • t →at c • at → cat s • at → sat f • at → fat r • at → rat

 7. a • t →at c • at → cat s • at → sat f • at → fat r • at → rat th• at → that

 8. a • d →ad

 9. a • d →ad d • ad → dad

 10. a • d →ad d • ad → dad h • ad → had

 11. a • d →ad d • ad → dad h • ad → had b • ad → bad

 12. a • d →ad d • ad → dad h • ad → had b • ad → bad s • ad → sad

 13. Spell:

 14. Spell: cat

 15. Spell: cat

 16. Spell: rat cat

 17. Let’s chant! a cat a fat cat a rat a sad rat

 18. Let’s chant! A fat cat sat on a sad rat.

 19. a • n →an

 20. a • n →an c • an → can

 21. a • n →an c • an → can m • an → man

 22. a • n →an c • an → can m • an → man D • an → Dan

 23. a • n →an c • an → can m • an → man D • an → Dan r • an → ran

 24. an • d →and

 25. an • d →and b • and → band

 26. an • d →and b • and → band h • and → hand

 27. an • d →and b • and → band h • and → hand s • and → sand

 28. an • d →and b • and → band h • and → hand s • and → sand l • and → land

 29. Spell:

 30. Spell: dad

 31. Spell: dad

 32. Spell: dad sand

 33. Let’s chant! Dad and Dan Dad and Dan ran. Dad and Dan ran on sand.

 34. a • m →am

 35. a • m →am h • am → ham

 36. a • m →am h • am → ham j • am → jam

 37. a • m →am h • am → ham j • am → jam S • am → Sam

 38. a • p →ap

 39. a • p →ap c • ap → cap

 40. a • p →ap c • ap → cap m • ap → map

 41. a • p →ap c • ap → cap m • ap → map t • ap → tap

 42. a • g →ag

 43. a • g →ag b • ag → bag

 44. a • g →ag b • ag → bag t • ag → tag

 45. Spell:

 46. Spell: ham

 47. Spell: ham

 48. Spell: ham jam

 49. Spell: ham jam