Fr n spr kundervisning till spr kfostran lp 2016
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

SRO Hanaholmen den 28 juli 2014. Från språkundervisning till språkfostran - LP 2016. undervisningsråden Terhi Seinä Paula Mattila. Terhi Seinä. Paula Mattila. Anu Halvari. Kristiina Ikonen. Anna-Kaisa Mustaparta. Ingelisa Wikholm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - meryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fr n spr kundervisning till spr kfostran lp 2016

SRO Hanaholmen den 28 juli 2014

Från språkundervisning till språkfostran - LP 2016

undervisningsråden

Terhi Seinä

Paula Mattila


Fr n spr kundervisning till spr kfostran lp 2016

Terhi Seinä

Paula Mattila

Anu Halvari

Kristiina Ikonen

Anna-Kaisa Mustaparta

IngelisaWikholm


Den allm nbildande utbildningen revideras l roplansarbetet 2012 2017
Den allmänbildande utbildningen revideras: Läroplansarbetet 2012–2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grunder för lp för

förskoleund., den grundl.utb. och påbyggnadsund.

Lokal lp

Grunder för lp för gymnasiet

Lokal lp

Utb. som förbereder för gymnasiet

Lokal lp

Grunder för grundl.utb för vuxna och

grunder för gymnasieutb. för vuxna

Lokala lp

Grunder för grundl. konstundervisning

Lokallp


Fr n spr kundervisning till spr kfostran lp 2016

UNDERVISNING OCH LÄRANDE Läroplansarbetet 2012–2017

SKOLANS LÄROPLAN

och årsplanen som bygger på den

KOMMUNENS LÄROPLAN

Lokala

behov

och

riktlinjer

Läromedel

Lärar-

utbildning

Kvalitetskriterier

Grunder för läroplanen

Statsrådets förordning om mål och timfördelning

Lag och förordning om grundläggande utbildning


Det centrala m let med revideringen
Det centrala målet med revideringen Läroplansarbetet 2012–2017

Att tillsammans skapa bättre förutsättningar för

 • skolans fostrande arbete

 • meningsfullt lärande för alla elever

 • en hållbar framtid


Revideringens betydelse och f ruts ttningarna f r att den lyckas
Revideringens betydelse och förutsättningarna för att den lyckas

 • Skolans viktiga roll – eget ansvar för val och handlingar som formar framtiden

 • Bra utgångspunkter för framtidsarbete

  • Tydliga normer

  • Fungerande grunder och läroplaner

  • Kompetent, etiskt orienterad och engagerad personal

 • Identifiering av interna utmaningar

  • Det fostrande arbetets och verksamhetskulturens betydelse – välbefinnande är en förutsättning för lärande och utveckling

  • Barnens/Elevernas roll

  • Pedagogik:

  • IKT, webbmiljöer – digital lärmiljö

  • Nivå på lärande och kompetens


 • Http www oph fi lp2016
  http://www.oph.fi/lp2016 lyckas

  • Startsida med nyheter

  • Mål

  • Tidtabell

  • Arbetsgrupper

  • Stöd för det lokala arbetet

  • Utkast

  • Blogg


  Fr n spr kundervisning till spr kfostran lp 2016

  VAD ANSÅG ELEVERNA? lyckas

  "Vi tycker att revideringen går i rätt riktning. Allt beskrivs tydligt och planen innehåller många viktiga saker."

  "Riktningen är rätt och läroplanen ändrar inte för mycket, men det som ändrar blir ändå annorlunda, bättre och mångsidigare."

  "Vi tycker att texten mera kunde betona viktigare frågor, som till exempel att alla barn är olika och har olika målsättningar."

  "Det viktigaste är att kunna ta hand om sig själv, kunna arbeta och påverka samt ta ansvar och delta."

  "Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas åsikter".

  "Man kunde i mindre grad bestämma om elevernas arbetssätt utan att fråga eleverna, det står mycket om det."


  Engelska

  1 lyckasSpråkämnen, gemensaminledning, innehållerbegreppetSpråkfostran

  Finska mm ochlitt.

  Svenska mm ochlitt.

  Andraeurop. språk

  4 Främmandespråk,

  Samiska mm ochlitt.

  2 Lärokurser för modersmåloch litteratur

  Utomeuropeiskaspråk

  Teckenspråk mm ochlitt.

  romani m. ochlitt.

  samiska

  engelska

  Annat m

  latin

  3 Det andrainhemskaspråket

  Lärokurser för andraspråketoch litteratur

  Fi/sve för språkligaminoriteterenligtgrundlagen

  finska

  svenska

  f2 ja litt.

  fi /sve

  för samer

  Sve för teckenspråkiga

  sve2 ja litt.

  Fi för teckenspråkiga

  samiska 2 ochlitt.


  Fr n spr kundervisning till spr kfostran lp 2016

  Främmande språk, det andra inhemska språket och samiska som främmande språkArbetsgruppen för främmande språk har som uppdrag att utarbeta ett utkast till den del av läroplanen som omfattar lärokurserna i främmande språk och det andra inhemska språket för årskurserna 3–9 samt ett förslag till stödmaterial i nämnda lärokurser. Innehållet indelas strukturellt i årskurserna 3–6 och 7–9. Gruppen ska i sitt arbete ta hänsyn till och sträva efter en integrerad språkfostran i samarbete med andra arbetsgrupper i språk. Arbetsgruppen ska också utarbeta ett förslag till hur mål, innehåll och pedagogiska modeller i språk och kommunikation kan ta sig uttryck i förskoleundervisningen


  Fr n spr kundervisning till spr kfostran lp 2016

  . som främmande språkOrdförande: opetusneuvos Anna-Kaisa MustapartaMedlemmar:rehtori Jari Aarnio, Tampereen yliopiston normaalikoululehtori Anne Ainoa, Viikin normaalikoulu, Helsinkitimlärare i huvudtjänst Sonja Biese, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors stadopetusneuvos Anu Halvari, Opetushallitusopetusneuvos Kristiina Ikonen, Opetushallitusprofessori Heini-Marja Järvinen, Helsingin yliopistoprojektisuunnittelija Annamari Kajasto, Helsingin opetusvirastoprofessori Ritva Kantelinen, Itä-Suomen yliopistolehtori Sanna Karppanen, Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinkilehtori Irene Kilpi, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen yksikkölehtori Terhi Lahdenpohja, Nummenkylän koulu, Hämeenlinnaespanjan opettaja Carmen Lehtonen, Kartanonkosken koulu, Vantaaopetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitusluokanopettaja Pia Näsman-Hao, Meilahden ala- ja yläaste, Helsinkiprofessor Michaela Pörn, Åbo akademi, Vasaohjaava opettaja Eija Ruohomäki, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelutlehtori Olli-Pekka Salo, Jyväskylän normaalikoululehtori Tiina Salomaa, Helsingin Suomalainen Yhteiskouluopetusneuvos Terhi Seinä, Opetushallituslehtori Virpi Seppälä-Pekkanen, Helsingin normaalilyseoopetusneuvos Ingelisa Wikholm, Opetushallitus


  De centrala f r ndringarna i timf rdelningen inom den grundl ggande utbildningen
  De centrala förändringarna i timfördelningen som främmande språkinom den grundläggande utbildningen

  • A1-språk 8+8 årsveckotimmar > 9+7

  • B1-språk 6 > 2+4 tidigareläggsfrånåk 6

  • lärarbrist

  • MinisterKiurussvarpåfråganomövergångsarrangemangen i maj:treårsövergångsperiod

  • gymnasietstimfördelningsbeslut?  M l och m ngsidiga kompetenser
  Mål och mångsidiga kompetenser som främmande språk

  Attväxasommänskaochsamhällsmed-borgare


  Helhetsskapande undervisning och m ngvetenskapliga l romr den
  Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden

  Samarbetemellanolikaläroämnenochmedutomståendesamarbetsparter

  Mål för fostranochundervisning

  Verk-sam-hets-kul-tur

  Värden

  Synpålärande

  Skolarbete

  Läroämne

  LO

  Läroämne

  Mångsidigakompetenser


  Ajankohtaista
  Ajankohtaista: lärområden

  • Peruskoulun vieraiden kielten arviointi 2014

   (9.lk) englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä

  • EuropeanLabel - Kielten laatuleima 2014

  • www.polkka.infoSPRÅKKIMPPA

  • OPH:n Hyvät käytännöt –sivusto


  Fr n spr kundervisning till spr kfostran lp 2016
  ECML Centret för moderna språk lärområden Grazhttp://www.ecml.at Europeiska språkdagen 26.9.- materialbeställningar UBS


  Forum f r spr kfostran kielikasvatusfoorumi 27 28 10
  FORUM FÖR SPRÅKFOSTRAN lärområden KIELIKASVATUSFOORUMI 27-28.10.


  Gl djen att l ra sig f ds ur f rundran
  Glädjen att lära sig föds ur förundran lärområden

  Den vackraste och djupaste känslan vi kan uppleva är känslan av det gåtfulla. Ur den föds all sann konst och vetenskap. Den som är främmande för denna känsla är så gott som död.

  Albert Einstein