basiscursus informatica swi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basiscursus Informatica SWI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basiscursus Informatica SWI

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Basiscursus Informatica SWI - PowerPoint PPT Presentation

mervin
260 Views
Download Presentation

Basiscursus Informatica SWI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Basiscursus InformaticaSWI Theoriegedeelte Overzicht en H0 Richard Benjamins

 2. Waarom? • Computers zijn alom tegenwoordig • SWI = Sociaal Wetenschappelijke Informatica • Inleidende cursus in Informatica (computer science) is wenselijk • Basisbegrippen en technieken uit de informatica • Literatuur: • J. G. Brookshear, Computer Science: an Overview, 5e edition Basiscursus Informatica 98/99

 3. Informatie op het Web • Brookshear: • http://www2.awl.com/cseng/titles/0-8053-4632-5/cafe/index.htm • Basiscursus homepage: • http://www.swi.psy.uva.nl/bc-informatica/98.99/bc-home.html • bereikbaar via SWI homepage • Sheets zijn altijd op het web (via homepage) • ook deze Basiscursus Informatica 98/99

 4. Hoe te studeren? • 1 hoofdstuk per week • Hoofdstuk 1-9 (niet 1.7, 1.8) • Af en toe een opdracht inleveren (“review problems”) • Hulp bij studeren • Questions/Exercises • Antwoorden achter in boek • Vetgedrukte woorden extra aandacht Basiscursus Informatica 98/99

 5. Rooster Datum Hfdstk Onderwerp • di 15/12/98 0 Introductie • di 5/1/99 1 Data Storage • di 12/1/99 2 Data Manipulation • di 19/1/99 3 Operating Systems and Networks • di 26/1/99 4 Algorithms • di 2/2/99 5 Programming Languages Basiscursus Informatica 98/99

 6. Rooster, vervolg Datum Hfdstk Onderwerp • di 9/2/99 H 1-5 Deeltentamen 1 • di 16/2/99 6 Software Engineering (docent: B. Wielinga) • di 23/2/99 7 Data Structures • di 2/3/99 8 File Structures • di 9/3/99 9 Database Structures • di 16/3/99 H 1-5 Herkansing DT1 • di 23/3/99 H 6-9 Deeltentamen 2 • di 30/3/99 H 6-9 Herkansing DT2 • einde tweede trimester: 2 april 1999 Basiscursus Informatica 98/99

 7. Introductie (H0) • Algoritme • Historie en ontwikkeling • Abstractie • Maatschapplijke aspecten Basiscursus Informatica 98/99

 8. Studie van Algoritmes • Set van stappen die voorschrijft hoe een bepaalde taak uit te voeren • boek: kaartentruuk, recepten, iets installeren, … • GGD van twee getallen (10, 8): • 1. grootste getal: M (10)(8), kleinste: N (8)(2) • 2. Deel M door N (1)(4), noem rest: R (2)(0) • 3. Als R niet 0 is, dan M wordt N (8), N wordt R (2), en ga naar stap 2, anders is N de GGD (2) • Als algoritme bekend, geen begrip nodig om taak uit te voeren Basiscursus Informatica 98/99

 9. Onderwerpen algoritmes • Ontwikkelen/verzinnen van algoritmes (A) • Maak machineleesbare vorm van A • Ontwerp en bouw van machines die met A kunnen werken • Er zijn (helaas) technische beperkingen • Data opslag en retrieval voor A • Kan elke taak uitgevoerd worden door A? Basiscursus Informatica 98/99

 10. Centrale rol Algoritmes Basiscursus Informatica 98/99

 11. Geschiedenis van computers • Mechanisch met tandwielen (+/- 1650) • Mechanisch met papier (+/- 1800) • ponskaarten • Electronisch (+/- 1940) • transistoren • geïntergreerde circuits Basiscursus Informatica 98/99

 12. De rol van abstractie • Huidige generatie hardware en software is zeer complex • Onmogelijk om alles op het laagste niveau te overzien • Abstractie reduceert complexiteit door verschillende lagen aan te brengen en op ieder van die lagen af te zien van de details op lagere niveaux • Modellen spelen eenzelfde rol Basiscursus Informatica 98/99

 13. Etische en Sociale aspecten • Computer is alom aanwezig in dagelijks leven • Nieuwe problemen (Questions of Ethics) • privacy (database koppeling) • verantwoordelijkheden fouten (Y2K) • automatische beslissingen nemen • rechter • medische diagnose • plastic geld (nieuwe tarieven) • werkgelegenheid, etc. Basiscursus Informatica 98/99

 14. Volgende college • Dinsdag 5 januari, 15:15-17:00, zaal A-303 • Hoofdstuk 1: “Data Storage” • Niet verplichte stof hoofdstuk 1 • par 1.7 • par 1.8 Basiscursus Informatica 98/99