vod do unixu 5 th round n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod do UNIXu (5 th round) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod do UNIXu (5 th round)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Úvod do UNIXu (5 th round) - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Úvod do UNIXu (5 th round). David Hoksza a Jakub Galgonek galgonek @ksi . mff.cuni.cz. Program vs. proces. program kus k ódu uložený na záznamovém zařízení proces spuštěný (ne nutně běžící) program kontext procesu paměť (adresový prostor) soubory proměnné stav registrů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Úvod do UNIXu (5 th round)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vod do unixu 5 th round

Úvod do UNIXu (5th round)

David Hoksza

a Jakub Galgonek

galgonek@ksi.mff.cuni.cz

program vs proces
Program vs. proces
 • program
  • kus kódu uložený na záznamovém zařízení
 • proces
  • spuštěný (ne nutně běžící) program
  • kontext procesu
   • paměť (adresový prostor)
   • soubory
   • proměnné
   • stav registrů
   • credentials (UID, GID, …)…
  • identifikace přes PID (Proces ID)
stavy proces
Stavy procesů

Process table

fork()

Zombie

 • process state
 • PID
 • PPID
 • UID
 • prioriy
 • signals sent
 • pointer to memory
 • data

Ready

Ready

swap out

swap in

exit

schedule

User

running

Kernel

running

return

system call,

interrupt

wakeup

wakeup

sleep

Asleep

Asleep

Preempted

swap out

Memory

Disk

u ivatelsk relace
Uživatelská relace

Vytvoří synovský proces

Přepíše adresový prostor vytvářecího procesu

fork()

init

getty

exec()

login

login:

passwd:

Čeká na ukončení

exec()

fork()

ftp

ftp>

sh

$

wait()

exit()

PID 1

PID 271

PID 312

seznam proces
Seznam procesů
 • ps [options]
  • výpis procesů
  • -A
   • všechny procesy (TTY ? jsou neinteraktivní procesy)
  • -l
   • long – podrobný výpis
  • r
   • běžící procesy
  • -C cmd_list
   • seznam procesů s názvem z cmd_listu (seznam oddělený čárkamy)
  • -U uid_list, -u user_list
   • seznam procesů s vlastníky (U–efektivní UID/jméno, u – skutečné UID/jméno) ze seznamu
  • u
   • podrobnosti
  • -p processID
   • vypíše proces s daným ID
  • -t tty
   • seznam procesů běžících na terminálu tty
  • -H
   • stromová struktura
 • top
  • interaktivní seznam procesů se statistikama
pr ce s procesy
Práce s procesy
 • kill[-signal] PID
  • pošle signal procesu PID
  • defaultně ukončí proces
 • cmd &
  • pustí program v pozadí
 • waitPID
  • čeká na dokončení procesu
   • sort big-data > sorted_data &
   • [1] 3423
   • wait 3423
 • bg job_name
  • přesune job job_name (jméno v ps) do pozadí
 • fg job_name
  • přesune proces job job_name do popředí
 • trap cmd signals
  • když shell přijme signál ze signals (odděleno mezerami) provede cmd
sign ly
Signály
 • kill –l, trap -l … seznam signálů
shell
Shell
 • obslužný program pro komunikaci se sytémem
  • interaktivní zpracování
   • zadávání příkazů v terminálu
  • neinteraktivní zpracování
   • dávkový soubor
 • programovací jazyk (proměnné, tok programu, …) a zároveň interpret
 • typ shellu určuje možnosti práce se systémem (historie, speciální klávesy, …)
 • shelly
  • sh – Bourne shell
  • bash – Bourne Again shell
  • (t)csh – C shell
  • ksh – Korn shell
shell verze
Shell - verze
 • shell (sh)
 • Steve Bourne (1979)
 • test, funkce, … (1980)
 • C shell (csh)
 • Bill Joy (1979)
 • BSD
 • historie
 • aliasy
 • Korn shell (ksh)
 • David Korn (1980-)
 • Tenex C shell (tcsh)
 • Ken Greer (1979)
 • dokončování jmen souborů
 • editace příkazové řádky
 • Bourne-again shell (bash)
 • Brian Fox (1987)
 • GNU Project
skripty
Skripty
 • skript je posloupnost příkazů
 • kód skriptu je pušťen v nové instanci shellu
 • provádění skriptu je ekvivalentní zadávání příkazů z klávesnice “online”
 • spouštění
  • sh script_name
  • ./script_name
   • uživatel musí mít r a x práva
   • první řádka skriptu určuje shell, který bude provádět příkazy
    • #!/bin/bash
  • script_name
   • skript musí být umístěn v adresáři z proměnné prostředí PATH
prom nn
Proměnné
 • case sensitive
 • proměnné prostředí obvykle velkými písmeny, ostatní malými
 • nastavení
  • name=value
 • použití
  • $name, ${name}
 • netypované
  • řetězcové
   • i=3+5; echo $i
   • declare i
  • číselné (pouze celočíselná aritmetika)
   • declare –i i; i=3+5; echo $i
   • i=$((3+5)); echo $i
 • součást prostředí (environment)
 • do procesů potomků se předávají pouze exportované proměnné
  • export variable
  • set
   • výpis všech proměnných
defaultn prom nn prost ed
Defaultní proměnné prostředí
 • HOSTNAME
  • jméno aktuálního stroje
 • IFS
  • separátory polí (Input Field Separator)
 • PATH
  • seznam adresářu v kterých hledat příkaz ke spuštění
 • PS1
  • řetězec promptu (zobrazuje se na začátku řádku při vyčkávání na příkaz)
 • SHELL
  • defaultní shell
 • PPID
  • process ID rodiče
 • PWD
  • aktuální adresář
 • SECONDS
  • počet sekund běhu aktuálního shellu
 • UID
  • User ID aktuálního uživatele
podm n n substituce prom nn ch
Podmíněná substituce proměnných
 • ${var:-value}
  • použij var a není-li definována použij value
 • ${var:=value}
  • použij var a není-li definována přiřaď do ní hodnotu value
 • ${var:?value}
  • použij var a není-li definována vytiskni value a proveď exit
 • ${var:+value}
  • použij value je-li var definovaná, jinak nedělej nic
pr ce s prom nn mi
Práce s proměnnými
 • ${#var}
  • délka proměnné var
 • ${var#pat}, {var##pat}
  • odebrání vzoru pat zleva (## je hladové)
 • ${var%pat}, {var%%pat}
  • zprava
 • ${var/pat/repl}
  • nahrazení prvního vzoru pat řetězcem repl
 • ${var//pat/repl}
  • nahrazení všech vzorů
 • ${var/#pat/repl}
  • vzor se musí vyskytovat na začátku
 • ${var/%pat/repl}
  • vzor se musí vyskytovat na konci
 • mv $filename ${filename}~
speci ln prom nn 1
Speciální proměnné (1)
 • $#
  • počet argumentů
 • $?
  • návratová hodnota posledního příkazu
 • $$
  • PID aktuálního procesu
  • vhodné pro dočasné soubory
 • $!
  • PID posledního spuštěného procesu
   • prog1 &
   • pid1=$!
   • wait $pid1
speci ln prom nn 2
Speciální proměnné (2)
 • $0
  • jméno programu
 • $n, ${n}
  • hodnota n-tého argumentu (pozice větší než 9 se adresují pomocí {})
 • $*, $@
  • všechny argumenty ($1 $2 ….)
 • “$*”
  • “$1 $2 ….”
 • “$@”
  • “$1” “$2” ….
 • shift[N]
  • posun vstupních parametrů o N (defaultně 1)
   • echo $*; shift; echo $*
 • set – arg1 arg2 arg3 …
  • znovunastaví vstupní proměnné
metaznaky shellu
Metaznaky shellu
 • znaky se speciálním významem
 • * ? > < | & [ ] $ ( ) ; , atd.
 • rušení speciálního významu
  • \
   • zrušení významu následujícího znaku
  • “xxx”
   • neruší význam $ ` ”
  • ‘xxx’
pr ce s uvozovkami
Práce s uvozovkami
 • “ “
  • každý znak mezi uvozovkami se chápe jako literál až na:
   • $ … provádí se expanze proměnné
   • ` … provádí se příkaz mezi ` `
   • “ … ukončuje
 • ‘ ‘
  • každý znak mezi uvozovkami se chápe jako literál až na ’
 • \
  • znak za \ je chápán jako literál (použití, aby shell nechápal např. argumenty příkazů jako znaky pro expanzi)
 • př.:
  • echo ‘Single quotes “double quotes”’
  • echo “Another way how to handle \“double quotes\””
  • echo “There are `ls | wc –l` files in `pwd`”
  • echo “Value of variable \$var is $var”
 • http://www.csd.uwo.ca/~magi/personal/humour/Computer_Audience/Funny%20UNIX%20Shell%20Commands.html
formy p kaz
Formy příkazů
 • cmd &
  • spustí cmd v pozadí
 • cmd1; cmd2
  • posloupnost příkazů
 • { cmd1; cmd2; }
  • spustí posloupnost jako skupinu v aktuálním shellu
 • ( cmd1; cmd2; )
  • spustí posloupnost jako skupinu v subshellu
 • cmd1 `cmd2`, cmd1 $(cmd2)
  • spustí cmd1 s výstupem cmd2 jako argumentem
 • cmd1 && cmd2
  • AND … spustí cmd2pouze za podmínky, že se cmd1 podaří (vrátí 0)
 • cmd1 || cmd2
  • OR … zpustí cmd2, když cmd1 neprojde
 • ! cmd
  • vrátí 0 když cmd vrátí nenulu a naopak (obrací význam návratové hodnoty)