s arbetar nya vgr it f r kad f r ndringshastighet och n jdare kunder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder. 2012-11-09 Göran Ejbyfeldt. Innehåll. IS/IT i Västra Götalandsregionen Utveckling inom IS/IT och hälso- och sjukvården På gång inom IS/IT i Västra Götalandsregionen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder' - merv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s arbetar nya vgr it f r kad f r ndringshastighet och n jdare kunder

Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder

2012-11-09

Göran Ejbyfeldt

inneh ll
Innehåll
 • IS/IT i Västra Götalandsregionen
 • Utveckling inom IS/IT och hälso- och sjukvården
 • På gång inom IS/IT i Västra Götalandsregionen
 • Jämförelse Västra Götalandsregionen och privat industri
 • Framtida utmaningar
min bakgrund
Min bakgrund
 • IS/IT-direktör inom Västra Götalandsregionen sedan 1 februari 2012
 • Bakgrund inom Saab/GM 1982-2012, från 2009 som Kvalité- och IT-direktör Saab
 • Civilingenjör maskin Chalmers
 • Född och uppväxt i Göteborg
v stra g taland
Västra Götaland
 • 49 kommuner
 • 1,6 miljoner invånare
 • Västra Götalands län
 • Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland
 • Största stad: Göteborg (520 374 inv.)
 • Minsta kommun: Dals Ed (4 760 inv.)
 • Regionhuvudstad: Vänersborg
 • 29 611 öar, varav 153 bebodda
 • 30 mil långt, 25 mil brett

2011-12-31

is it i v stra g talandsregionen
IS/IT i Västra Götalandsregionen
 • Nya VGR IT ansvarar för all IS/IT i Västra Götalandsregionen:
 • Drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni
 • Systemunderhåll och systemutveckling av regiongemensamma och lokala applikationer
 • IS/IT-strategier
 • Antal anställda: 500
 • Budget: 1,2 miljarder kronor
 • Antal PC: 43 000
 • Antal system: 400+
v rden i v stra g taland idag
Vården i Västra Götaland idag

Försäkrings

kassan

Sjukhus

Privata

vårdgivare

Apotek

Ambulans

Sjukhus

Vårdcentral

Kommunal vård

v stra g talandsregionen
Västra Götalandsregionen
 • Ett fönster mot informationen
 • En patient - en journal

Strategi/Plan

den delade v rden
Den delade vården

Sjukhus

Primärvård

Sjukhus

Sjukhus

Nära invånaren

paradigmskifte i v rden
Paradigmskifte i vården

Invånaren väljer vårdgivare

Min hälsa

Min information

Mina beslut

Informationen måste följa invånaren

Utvecklad

Sjukvårdsrådgivning via modern teknik

Medlen

följer Invånaren

Invånare

Primärvård

Sjukhus

Allmänvård

Högspecialiserad vård

Hembesök

Akutsjukvård

Närsjukvård

Diagnostik

”Vardagsvård”

Medicinskt center

Poliklinisk vård

Rehabilitering

Förändring av Hälso- och sjukvården

Sjukhus

Nära invånaren

teknikutvecklingen
Mobilitet

Bring yourown …

Snabbare samhällsförändringar

Flexibilitet och anpassningsbarhet

Trenden är tjänsteorientering och webblösningar

Teknikutvecklingen

1950

1980

1995

2012

utvecklingen inneb r

Frigör data

Öppna data

Informationshantering

Utvecklingen innebär:

Internet

Patient

Öppna data

Invånare och näringsliv

 • Begrepp och termer
 • Informationsstruktur
 • Gemensamma informationskällor
 • Kvalitetssäkring
 • Masterdata och metadata

IT

Verksamhet

m lbild 2018 ur handlingsplan 2013 2018
Målbild 2018Ur handlingsplan 2013-2018
 • Invånare/patienter, medarbetare inom vården och beslutsfattare har rätt att förvänta sig att eHälsotjänster utvecklas snabbt och effektivt och ger nytta i vardagen.
slide17

Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv.

 • Tillgång till uppgifterna via mobila plattformar är en självklarhet.
 • Vårdgivaren tar ansvar för de uppgifter som avser respektive vårdgivares verksamhet, men individen som berörs har full tillgång till dem - var som helst, hur som helst och när som helst.
 • Individen kan sammanföra dem med egna uppgifter om den egna hälsan och avgör med vilka man vill dela sina uppgifter.
 • Säkerhet och integritet är garanterad och en nationell säkerhetslösningär införd.
slide18

Som medarbetare i vården har man tillgång till samtliga uppgifter som krävs för att kunna ge högkvalitativ vård och omsorg. Detta innefattar aktuell kunskap och vetenskapliga rön samt tillgång till patientens hälsodata (förutsatt att patienten ger sitt samtycke).

 • Alla uppgifter registreras endast en gång (vid källan) och då genomförs nödvändiga kvalitetskontroller av informationen.
 • Närpatienten lämnar en vårdgivare och vårdansvaret övergår till en annan övergår samtidigt tillgången till nödvändiga uppgifter utan manuell hantering och utan tidsfördröjning.
 • De koder, begrepp och termer som används är giltiga och användbara i vårdprocessen – normalt även internationellt.
 • Medarbetare kan använda sina egna data för att kvalitetskontrollera sitt eget arbete.

Nya VGR IT

slide19

Som beslutsfattare på olika nivåer har man tillgång till bra underlag för faktabaserade beslut.

 • Det finns en enhetlig infrastruktur som gör att informations-försörjningen och därmed också vårdprocessen fungerar, oavsett om vårdgivaren är offentlig eller privat.
 • Kodifieringen och struktureringen av uppgifterna är sådan att man kan analysera och dra slutsatser om hälso- och vårdresultat över tid, mellan olika vårdgivare och mellan olika vårdprocesser och behandlingsformer.
 • Den enhetliga infrastrukturen innebär också att det finns en plattform där eHälsotjänsterkan utvecklas av flera olika aktörer och fungera tillsammans.
 • eHälsaär nu helt självklara delar av vården och omsorgen och går i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället.
det h r g r nya vgr it
Det här gör Nya VGR IT
 • Fokus på: operativa verksamheten, projekt/uppdrag, strategier och nöjda kunder
 • Samlad IS/IT-organisation sedan 1 april 2012
 • Inför lean och börjar mäta och styra
mina prioriteringar
Mina prioriteringar

Operativ verksamhet

Projekt nationellt och regionalt (handlingsplan)

Uppdrag och mindre projekt

Strategier och övergripande planer

Nöjda kunder

samlad is it organisation
Samlad IS/IT-organisation
 • En organisation som arbetar tillsammans med samma:
  • målbild
  • strategier
  • ledarskap
  • värdegrund
lean vgr it s f r ndringsarbete
Lean – VGR IT:s förändringsarbete

IS/IT Vision

Nöjda kunder genom att med IS/IT ge inflytande, inspiration och utveckling

NÖJDA KUNDER

Rätt från

början

från mig

Leverans i

rätt tid

från mig

Ständiga

förbättringar

Standardiserat arbetssätt

Visuell styrning, mätning och uppföljning

Engagerade och delaktiga medarbetare

Värdegrund och ledarskap

Professionalism

Serviceanda

Engagemang

aktuella m l och m tetal vecka 43 2012
Aktuella mål och mätetal vecka 43 2012
 • Medelsvarstid i telefon Mål: 2 minuterJanuari: 7 minOktober: 1:54 min
 • Installation av PC och skrivareMål: 3 veckorJanuari: 7 veckorOktober : 6-7 dagar
 • Installation av VPN och gemensam mapp Mål: 3 dagarJanuari: Flera veckor Oktober : 3 dagar 
 • Behörigheter akuta och planeradeMål: 1 resp. 5 dagarJanuari: Flera veckorOktober : 1 resp. 2-5 dagar
 • Antal aktiva incidenter (26 okt)Mål: 1000Januari: 1700Oktober : 1202
 • Leveranser från projekt/uppdragMål: 90 %Januari: ?Oktober : 90%
v stra g talandsregionen j mf rt med andra
Västra Götalandsregionen jämfört med andra

IT-infrastruktur och kompetens

Implementering av IT i verksamheten

 • Privat koncern VGR 5-10 år efter Jämförbart
 • Andra regioner Jämförbart Före eller jämförbart
gms utvecklingsavdelningar 2004
GMs utvecklingsavdelningar 2004

Vision

Sverige

Tyskland

USA

Kina

Strategi/Plan

Korea

 • Konstruktionssystem CAD ”UG”
 • En gemensam utvecklingsprocess
 • Gemensamt arbetssätt i UG
 • Samma benämningar
 • Gemensamma databaser

Brasilien

Australien

v stra g talandsregionen vs gm saab min egen bed mning
Västra Götalandsregionen vs. GM/SaabMin egen bedömning
 • Varför går det så långsamt?
 • Saknar gemensamma processer och arbetssätt
 • Ledning och styrning
f rh llningss tt till it s kerhet och lagkrav
Förhållningssätt till IT-säkerhet och lagkrav

Från

Till

 • Hur löser vi det?
 • Hur underlättar vi utvecklingen och uppfyller säkerhets- och lagkrav?
framtida utmaningar nul ge system
Framtida utmaningar – nuläge system
 • Hundratals verksamhetssystem utan gemensam struktur
 • Majoritet gamla system (inte nödvändigtvis dåliga)
 • De flesta är verksamhetskritiska 24/7/365
 • Fler än 25 000 användare i de största systemen
 • Vårdinformationen är inlåst i systemen
 • Struktur och organisation från början av 90-talet
 • Ej samordnade t.ex. fler än 200 patientregister
 • Ej anpassade till patientdatalagen från 2008
framtida utmaningar1
Framtida utmaningar
 • Se till att Västra Götalandsregionen arbetar med gemensamma arbetssätt/processer
 • Gemensamt vårdinformationssystem inom Västra Götalandsregionen
 • Öka förändringshastigheten för att nyttja ny teknik och öka invånarnas delaktighet
 • För att nå målbilden 2018 krävs kraftsamling