Takvim ve Saatler - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Takvim ve Saatler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Takvim ve Saatler

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Takvim ve Saatler
335 Views
merton
Download Presentation

Takvim ve Saatler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Takvim ve Saatler Hazırlayan : Kübra Öztürk

 2. İçindekiler 1) Saat Nedir? 2) Saat Örnekleri 3) Bilgi 4) Resimler 5) Takvim 6) Çeşitleri 7) Resimler 8) Sorular

 3. Saat Nedir ? • Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası ve Günün hangi anı olduğunu gösteren alete saat denir. • 24 saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu yana kullanıla gelmiştir. Saatlerin zaman göstermek dışında da işlevleri bulunmaktadır. Bir aracı zamana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak gösterilebilir. Böyle bir kullanılışın örneği bombalarda ve fırınlarda görülebilir. • İlk çağlarda bir tahtaya dikili üçgen bir tahta formunda karşımıza çıkmış olan saat,teknolojinin gelişmesi ile biçim değiştirmiş, gelişmiş akrepli, yelkovanlı Mekanik saatlerin yapılmasına imkan vermiştir. Teknolojinin daha da gelişmesi ile Dijital saatlerin üretimi mümkün hale gelmiş, ardından teknolojinin daha da hızlanmasıyla, gelişim hızına paralel olarak analog görünümlü akrepli yelkovanlı dijital saatler dizayn edilmiştir.

 4. İlk çağlarda bir tahtaya dikili üçgen bir tahta formunda karşımıza çıkmış olan saat,teknolojinin gelişmesi ile biçim değiştirmiş, gelişmiş akrepli, yelkovanlı Mekanik saatlerin yapılmasına imkan vermiştir. Teknolojinin daha da gelişmesi ile Dijital saatlerin üretimi mümkün hale gelmiş, ardından teknolojinin daha da hızlanmasıyla, gelişim hızına paralel olarak analog görünümlü akrepli yelkovanlı dijital saatler dizayn edilmiştir.

 5. Güneş Saati • Özel olarak hazırlanmış bir milin gölgesinin, güneşin görünen hareketine uygun olarak yine özel olarak hazırlanmış mermer, taş veya madeni bir zemin (kadran) üzerindeki hareketine göre zamanın ölçülmesine yarayan araçlardır.

 6. Su saati • Tek çanaktan oluşan su saatlerinde, içi su dolu ve altında bir delik olan çanağın içinden dışarı su boşaldıkça içindeki işaretler zamanın geçişini gösterirdi. birkaç çanaktan oluşan türlerde ise, su bir çanaktan diğerine doluyordu. güneş saatleri belirli bir zamanı gösterirken, su saatleri ne kadar zaman geçtiğini de gösteriyordu. bu yüzden su saatinin icadı zaman ölçümünün gerçek başlangıcı sayılabilir. 

 7. Kum Saati • Yumurta biçiminde bir cam kaptan diğer bölüme akan kum,iyice kırılıp pudra haline getirilmiş yumurta kabuğu, cına ya da mermer tozu akması ilkesine dayanan saatlerdir. daha çok kısa zaman dilimlerinin ölçülmesinde kullanılırlardı

 8. Ateş Saati • Petrol lambasının alevi ile çalışan saat mekanizmasında, tüketilen yağın bölmeli bir saydam kapta izlenmesi ya da kısalan mumun gölgesinin, arkadaki bir cetvel üzerindeki boyuna göre saatler belirleniyordu.

 9. Mekanik Saatler • Mekanik saatler için bulunan mekanizma, ağırlığın asılı olduğu ipi ya da zinciri kısa aralıklarla tutan ve bırakan bir vargel düzenidir ve tüm modern saatlerin de ortak özelliğidir

 10. Kuvars Saatleri • Enerjisini bir yıl ya da daha uzun ömürlü pilden sağlayan saat türüdür

 11. Atom Saatleri • Hidrojen veya sezyum atomunun potansiyel birer sarkaç olarak kullanıldığı saatlerdir.

 12. Takvim Nedir? • Takvim zamanı günlere, aylara ve yıllara bölmeye yarayan metottur. Geçmişte insanlar zamanı ölçmek için güneşi ve ayı zaman ölçer olarak kullanmışlardır. Güneşi kullanan insanlar dünyanın güneş etrafındaki bir dönüşü esas almışlardır. Yani 365 gün 6 saat. Bu tarzda oluşturulan takvimlere güneş takvimi adı veriliyor. • Her toplum takvim oluştururken kendileri için çok önemli kabul ettikleri bir günü başlangıç olarak kabul ederler. • Örnek olarak : Müslümanlar hicreti, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul etmişlerdir.

 13. Her toplum takvim oluştururken kendileri için çok önemli kabul ettikleri bir günü başlangıç olarak kabul ederler. • Örnek olarak : Müslümanlar hicreti, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul etmişlerdir

 14. Türklerin kullandıkları bazı takvimler

 15. 12 hayvanlı türk takvimi • Bu takvim Türklerin kullanmış oldukları en eski takvimdir. Güneş yılı esas alınmıştır. 12 hayvanlı takvimde her yıl bir hayvan ismiyle anılmaktaydı.

 16. Celali Takvim • Bu takvim Büyük Selçuklular zamanında hazırlanmıştır. MELİHŞAHIN hazırlattığı bu takvimde güneş yılı esas alınmıştır.

 17. Hicret takvimi • Bu takvimde ay yılı esas alınmıştır. Başlangıcı ise Hz. Muhammed’in MEKKEDEN Medine’ye hicreti olan 622 yılını esas alır.

 18. Rumi takvimi • Bu takvimde güneş yılı esas alınmıştır. Osmanlı devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzre 19. yy başında yürürlüğe giren bir takvimdir

 19. miladi takvim • Miladi takvimde güneş yılı esas alınmıştır. 1926 yılından bu yana kullanılan bir takvimdir. Bu takvimin temeli mısırlılara dayanır.