N pl pr ce l k rny pracovn ci l k rny provozn d
Download
1 / 16

Náplň práce lékárny. Pracovníci lékárny. Provozní řád. - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Náplň práce lékárny. Pracovníci lékárny. Provozní řád. RNDr. B. Macešková, CSc. 2011. Náplň práce lékárny. Činnost výdejní Činnost zásobovací a skladovací Činnost spojená s přípravou léčiv Činnost kontrolní Činnost administrativní Činnost informační a konzultační

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Náplň práce lékárny. Pracovníci lékárny. Provozní řád.' - merritt-koch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N pl pr ce l k rny pracovn ci l k rny provozn d

Náplň práce lékárny. Pracovníci lékárny. Provozní řád.

RNDr. B. Macešková, CSc.

2011


N pl pr ce l k rny
Náplň práce lékárny řád.

 • Činnost výdejní

 • Činnost zásobovací a skladovací

 • Činnost spojená s přípravou léčiv

 • Činnost kontrolní

 • Činnost administrativní

 • Činnost informační a konzultační

 • Činnost zdravotně-výchovná

 • Činnosti doplňkové


Pracovn ci l k rny
Pracovníci lékárny řád.

 • Zdravotničtí pracovníci

  (farmaceut, farmaceutický asistent, sanitář)

 • Pracovníci jiných profesí (administrativní, technické,…)

 • Oprávnění zacházet s léčivy: jen zdravotničtí pracovníci v rámci jim příslušných kompetencí (ze zákona)


Zdravotni t pracovn ci v l k rn farmaceut
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: Farmaceut řád.

Zákon O zdravotnických povoláních lékaře, stomatologa a farmaceuta

Odborná způsobilost farmaceuta:

5-ti leté magisterské studium s 6-ti měsíční praxí

 • Samostatný výkon povolání (bez odborného dohledu): v lékárně příprava a kontrola léčiv, skladování, výdej a poskytování informací

 • Specializovaná způsobilost (atestace a jiné): nutná pro vedení lékárny

 • Přerušení výkonu povolání (5 let): povinnost doškolení

 • Povinnost celoživotního vzdělávání


Zdravotni t pracovn ci v l k rn farmaceut1
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: Farmaceut řád.

 • Specializační obory pro farmaceuty:

 • Farmaceutická technologie

 • Klinická farmacie

 • Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví

 • Radiofarmaka

 • Farmaceutická kontrola

 • Veřejné lékárenství

 • Nemocniční lékárenství


Zdravotni t pracovn ci v l k rn farmaceut2
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: Farmaceut řád.

 • Nástavbové obory (certifikované kurzy) pro lékárníky:

 • Onkologická farmacie

 • Nutriční podpora

 • Adiktologická péče v lékárně

 • Farmaceutická péče o geriatrické pacienty

 • Farmakoekonomika


Zdravotni t pracovn ci v l k rn farmaceut3
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: Farmaceut řád.

 • Celoživotní vzdělávání:

  Garantem je Česká lékárnická komora

  Tříleté cykly, kreditové ohodnocení akcé

  Formy: účast na seminářích schválených ČLnK, vlastní přednášková a publikační činnost, e-learning


Zdravotni t pracovn ci v l k rn farmaceutick asistent
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: Farmaceutický asistent

Zákon O nelékařských zdravotnických povoláních

 • Odborná způsobilost farm. asistenta:

  min. 3 roky studia na vyšší odborné škole

 • Výkon povolání pod odborným dohledem:

 • Farmaceuta

 • Farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí

 • Výkon povolání bez odborného dohledu:

  po 3 letech práce v lékárně + kreditový systém vzdělávání

 • Specializovaná způsobilost (atestace a jiné):nevyžaduje se pro práci ve standardním rozsahu v lékárně


Zdravotni t pracovn ci v l k rn farmaceutick asistent1
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: Farmaceutický asistent

 • Specializační obory pro farmaceutické asistenty

 • Příprava radiofarmak

 • Specifické lékárenské činnosti

 • Zdravotnické prostředky


Zdravotni t pracovn ci v l k rn sanit pro za zen l k rensk p e
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: asistentSanitář pro zařízení lékárenské péče

Zákon O nelékařských zdravotnických povoláních

 • Způsobilost k výkonu povolání

  Úplné středoškolské vzdělání + kvalifikační kurz

 • Výkon povolání

  Pod odborným dohledem pracovníka způsobilého k poskytování lékárenské péče bez odborného dohledu

  Pod přímým vedením pracovníka způsobilého k poskytování lékárenské péče bez odborného dohledu


Zdravotni t pracovn ci v l k rn kompetence
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: asistentkompetence

 • Farmaceut

  Výdej léčiv na recept a bez receptu s omezením

  Navažování návykových látek, evidence návykových látek

  Tvorba a schvalování technologických předpisů

  Objednávání

  Informování lékařů

  Kontakt se zdravotními pojišťovnami, SÚKL,…


Zdravotni t pracovn ci v l k rn kompetence1
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: asistentkompetence

 • Farmaceutický asistent

  Výdej léčiv bez receptu, na žádanku

  Výdej zdravotnických prostředků a doplňkového sortimentu

  Zpracování návykových látek do konečné lékové formy

  Navažování všech léčivých látek a jejich zpracování do konečné lékové formy

  Pomocné administrativní práce (retaxace)

  Přejímka dodávek, evidence, dokumentace podmínek skladování

  Příprava podkladů pro objednávání

  Vstupní kontrola látek pro další zpracování (surovin)


Zdravotni t pracovn ci v l k rn kompetence2
Zdravotničtí pracovníci v lékárně: asistentkompetence

 • Sanitář

  Sanitace, mytí, desinfekce a sterilizace pomůcek pro přípravu léčiv a farmaceutických obalů

  Obhospodařování pracovních oděvů a pomůcek

  Pomocné práce při přejímce a skladování

  Třídění odpadů, příprava k likvidaci


Provozn d l k rny
Provozní řád lékárny asistent

 • Název a adresa lékárenského zařízení

 • Typ lékárny

 • Provozovatel

 • Registrace (povolení k zahájení provozu)

 • Vedoucí lékárník (jméno, bydliště)

 • Rozsah činnosti (v rámci registrace)

 • Organizační členění lékárny (oddělení)

 • Otevírací doba lékárny

 • Rozsah pohotovostní lékárenské služby

 • Jiné činnosti

  Povinná součást: hygienický a sanitační řád


Provozn d l k rny1
Provozní řád lékárny asistent

Povinnosti vedoucího lékárníka:

 • Stanovit svého zástupce

 • Vypracovat pracovní náplně všem pracovníkům lékárny

 • Zajištění dostatečného počtu pracovníků s potřebnou kvalifikací

 • Dohled na další odborné vzdělávání pracovníků

 • Dohled na dodržování provozního řádu a právních předpisů


Provozn d l k rny2
Provozní řád lékárny asistent

 • Každý nově nastupující pracovník lékárny musí být s provozním řádem seznámen

 • Při každé změně musí být provozní řád aktualizován


ad