slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANUAL BURIMOR PER TRAINIM MBI VNM PER EVROPEN JUGLINDORE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANUAL BURIMOR PER TRAINIM MBI VNM PER EVROPEN JUGLINDORE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

MANUAL BURIMOR PER TRAINIM MBI VNM PER EVROPEN JUGLINDORE - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

MANUAL BURIMOR PER TRAINIM MBI VNM PER EVROPEN JUGLINDORE. Rishikimi. Informacioni nga ky proces. ndihmon në procese më efektive të VNMsë në të ardhmen. Përcaktimi i Projekt-propozimit. Përzgjedhja për VNM. Nuk duhet VNM. Kërkohet VNM. Vlerësimi paraprak mjedisor. Përcaktimi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MANUAL BURIMOR PER TRAINIM MBI VNM PER EVROPEN JUGLINDORE' - merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Informacioni nga ky proces

ndihmon në procese më efektive të VNMsë në të ardhmen

Përcaktimi i

Projekt-propozimit

Përzgjedhja

për VNM

Nuk duhet VNM

Kërkohet VNM

Vlerësimi paraprak mjedisor

Përcaktimi

i përmbajtjes

Analiza e ndikimeve

Zbutja

dhe menaxhimi

i ndikimeve

*Përfshirja e publikut

Riparaqitet

Raporti i VNMsë

*Përfshirja e publikut duhet

veçanërisht në këto faza.

Megjithatë publiku mund të përfshihet edhe

në secilën prej fazave të tjera tëprocesit të VNM-së

Ripërgatitet

Rishikimi

Nuk miratohet

Vendimmarrja

Miratohet

Zbatimi dhe

monitorimi

q llimi i rishikimit t vnms
Të rishikojë cilësinë e raportit të VNMsë.

Merr në konsideratë komentet e publikut.

Përcakton nëse informacioni është i mjaftueshëm.

Përcakton nëse ka mangësi që duhen korrigjuar.

Qëllimi i Rishikimit të VNMsë
shtje t r nd sishme gjat rishikimit t vnms
Rishikimi bëhet në përputhje me termat e referencës për raportin e VNMsë.

Informacioni të jetë i saktë dhe i drejtë teknikisht.

Vërejtjet e publikut të jenë marrë në konsideratë.

Përmban përfundime të plota dhe të kënaqshme

Informacioni është i qartë dhe i kuptueshëm.

Informacioni është i plotë për vendimmarrjen.

Çështje të rëndësishme gjatë rishikimit të VNMsë
kush sht p rgjegj s p r t kryer rishikimin e vnms
Agjencia e Mjedisit — Kanada (studime të thelluara)

Panel i pavarur (ose ndërmjetës) — Kanada (pyetjet publike)

Komision i posaçëm — Hollandë

Komitet ndërdikasterial — SHBA

Autoriteti planifikues — Mbretëria e Bashkuar

Vërejtjet e kontributi i publikut duhet të merren gjithashtu në konsideratë (Direktiva e KEsë)

Kush është përgjegjës për të kryer rishikimin e VNMsë?
metodat e rishikimit t vnms
Mund të përdoren metodat e mëposhtme:

Lista kontrolli të përgjithshme

Lista kontrolli për projekte të vecanta

Manuale rishikimi

Ekspertë dhe rishikues të certifikuar

Mbledhje të publikut

Kuadër rregullator për rishikimin mbi efektivitetin

Metodat e rishikimit të VNMsë
rishikimi zyrtar i raporteve t vnms shembuj nga vendet an tare t bes 1
Portugali

Ministria e Mjedisit mund të harxhojë 20 ditë pune për të provuar nëse raporti i VNMsë plotëson kërkesat e ligjit ose nëse nevojitet informacion shtesë.

Irlandë

Udhëzuesit (dhe Shënimet Këshillimore bashkëshoqëruese) janë hartuar për të ndihmuar authoritetet vendimmarrëse të gjykojnë rreth cilësisë së raporteve të VNMsë.

Spanja

Raporti i VNMsë kontrollohet krahasuar me termat e rënë dakort gjatë procesit të përcaktimit të përmbajtjes së VNMsë, i cili përfshin edhe pjesëmarrjen e publikut.

Rishikimi zyrtar i Raporteve të VNMsë:shembuj nga vendet anëtare të BEsë - 1
rishikimi zyrtar i raporteve t vnms shembuj nga vendet an tare t bes 2
Suedi

Delegacioni i Shqyrtimit Mjedisor (në kuadër të bordeve administrative të kontesëdhe gjykatat mjedisore) vendosin nëse VNMja plotëson kërkesat e legjislacionit për VNMnë.

Hollandë

Një komision i pavarur për çështjet e VNMsë përgatit udhëzues të veçantë sipas specifikave të projekteve të ndryshme për përcaktimin e përmbajtjes, rishikimin e përputhshmërisë së raportit të VNMsë dhe ia paraqet mendimin e tij autoritetit vendimmarrës.

Rishikimi zyrtar i Raporteve të VNMsë:shembuj nga vendet anëtare të BEsë - 2