Automatick p i azov n funktor v pra sk m z vislostn m korpusu
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Automatické přiřazování funktorů v Pražském závislostním korpusu. Zdeněk Žabokrtský student ČVUT FEL, obor výpočetní technika e-mail: zabokrtz@cs.felk.cvut.cz téma diplomové práce: Převod z analytických do tektogramatických stromů v PDT vedoucí: Ivana Kruijff-Korbayová.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Automatick p i azov n funktor v pra sk m z vislostn m korpusu
Automatické přiřazování funktorův Pražském závislostním korpusu

Zdeněk Žabokrtský

student ČVUT FEL, obor výpočetní technika

e-mail: zabokrtz@cs.felk.cvut.cz

 • téma diplomové práce: Převod z analytických do tektogramatických stromů v PDT

 • vedoucí: Ivana Kruijff-Korbayová


Automatick p i azov n funktor v pra sk m z vislostn m korpusu1
Automatické přiřazování funktorův Pražském závislostním korpusu

raw text

morphologically

tagged text

analytic tree

structures (ATS)

Automatic functor

assignement (AFA)

tectogrammatical

tree structures (TGTS)


P klad tgts
Příklad TGTS

 • Podle předběžných odhadů se totiž počítá, že do soukromého vlastnictví bude prodáno minimálně 10000 bytů

 • AFA = klasifikace uzlů TGTS do 60 tříd


V choz podm nky
Výchozí podmínky

 • znalosti o přiřazování funktorů nejsou k dispozici ve formě pravidel, anotátoři se často řídí intuicí

 • anotátoři berou při přiřazování v úvahu celý strom; není známa minimální velikost „kontextu“ nezbytná pro správné přiřazení funktorů

 • předběžná měření: četnost funktorů je velmi nerovnoměrná (15 funktorů pokrývá 90% uzlů)

 • omezené množství hotových TGTS

 • dostupné TGTS obsahují nedokonalá data

  • nejednoznačnost - více funktorů u jednoho uzlu

  • neúplnost - některé uzly jestě nemají funktorO ek van pot e
Očekávané potíže

 • za roh - DIR3

 • za hodinu - TWHEN

 • za svobodu - OBJ

 • po otci

  • TWHEN (Přišel po otci.)

  • NORM (Jmenuje se po otci.)

  • HER (Zdědil dům po otci.)

  • . . .


Vhodn velikost kontextu pro ur en funktoru uzlu u
Vhodná velikost kontextu pro určení funktoru uzlu U

a) jen uzel U

b) celý strom

c) uzel U a nadřízený uzel

d) uzel U a sourozenci


Pou it atributy
Použité atributy

1) výběr 10 příznaků

 • tvar, lemma, morfologická značka a analytická funkce podřízeného i nadřízeného uzlu

 • funktor podřízeného uzlu,

 • podřadící spojka nebo předložka

  2) extrakce 3 dalších příznaků

 • slovní druh podřízeného a nadřízeného uzlu

 • pád podřízeného uzlu

 • Výsledek: vektor třinácti (12+1) symbolických příznaků pro každou hranu

 • AFA  klasifikace vektorů s 12 symbolickými příznaky do 60 tříd


 • Uk zka dat
  Ukázka dat

  zastavme :zastavit1 :vmp1a:v:pred:okamz_ik :okamz_ik :nis4a :n:4:na:adv:tfhl

  zastavme :zastavit1 :vmp1a:v:pred:ustanoveni_:ustanoveni_:nns2a :n:2:u :adv :loc

  normy :norma :nfs2a :n:atr :nove_ :novy_ :afs21a :a:0: :atr :rstr

  normy :norma :nfs2a :n:atr :pra_vni_ :pra_vni_ :afs21a:a:0: :atr :rstr

  ustanoveni_ :ustanoveni_:nns2a :n:adv:normy :norma :nfs2a :n:2: :atr :pat


  P edzpracov n dat
  Předzpracování dat

  • Dostupná data - 18 souborů po 50 TGTS

   1) rozdělení (náhodný výběr)

   trénovací množina - 15 souborů

   testovací množina - 3 soubory

   2) transformace ze stromu do seznamu hran, výběr a extrakce příznaků

   3) ostranění vektorů s nejednozně nebo neúplně vyplněnými hodnotami příznaků

   4) odstranění diakritiky

  • Výsledek:

   • 6049 vektorů v trénovací množině

   • 1089 vektorů v testovací množině


  Metody dopl ov n funktor
  Metody doplňování funktorů

  1. Metody založené na slovnících (dictionary-based methods)

  • slovníky příslovcí, podřadících spojek ...

  • slovníky se získávají z trénovací množiny a z manuálu pro anotátory

   2. Metody založené na pravidlech (rule-based methods)

   - nepoužívají slovní tvar ani lemma

   a) pravidla z manuálu pro anotátory a ručně odvozená pravidla

   b) pravidla získaná pomocí strojového učení


  Metody zalo en na slovn c ch porovn v n s tr novac mi vektory similarity
  Metody založené na slovnících:Porovnávání s trénovacími vektory(similarity)

  • slovník = všechny vektory z trénovací množiny

  • na prostoru vektorů příznaků se zavede metrika, hledá se nejbližší soused vzhledem k metrice

  • výpočet metriky

   • za každý příznak, ve kterém se vektory liší, se přičítá váha příznaku

  • příklad:

   • hrana z testovací množiny: „zálohy na daně“

   • nejpodobnější hrana z trénovací množiny: „návrh na stanovení“ , dolní uzel je PAT


  Metody zalo en na slovn c ch p slovce adverbs
  Metody založené na slovnících:Příslovce (adverbs)

  • slovník obsahuje 290 dvojic (příslovce, funktor)

  • slovník vznikl sloučením příslovcí z trénovací množiny a z manuálu pro anotátory

  • pouze „jednoznačná“ příslovce

  • ukázka ze slovníku:

   ani rhem

   apropo_ att

   aspon_ rhem

   be_z_ne_ mann

   bezma_la rhem

   bezmocne_ resl

   bezplatne_ mann


  Metody zalo en na slovn c ch pod ad c spojky subconj
  Metody založené na slovnících:Podřadící spojky (subconj)

  • slovník obsahuje 38 dvojic (spojka, funktor)

  • slovník vznikl sloučením příslovcí z trénovací množiny a z manuálu pro anotátory

  • pouze „jednoznačné“ podř. spojky

  • ukázka ze slovníku:

   a_proto csq

   ac_ cncs

   ac_koli cncs

   ac_koliv cncs

   aniz_ compl

   byt_ cncs

   co tsin

   dokud thl


  Metody zalo en na slovn c ch p elo ka podstatn jm no prepnoun
  Metody založené na slovnících:Přeložka + podstatné jméno (prepnoun)

  • slovník obsahuje 69 trojic (předložka, podst.jm, funktor)

  • slovník vznikl výběrem těch spojení z trénovací množiny, které se vyskytly alespoň dvakrát a vždy se stejným funktorem

  • ukázka ze slovníku:

   v_roce twhen

   v_praze loc

   v_dobe_ twhen

   pro_podnikatele ben

   od_doby tsin

   do_vlastnictvi_ dir3

   z_zisku dir1


  Metody zalo en na ru n psan ch pravidlech
  Metody založené na ručně psaných pravidlech

  1) verbs_active:

  jestliže řídící uzel je sloveso

  afun=subjekt  ACT

  objekt v dativu  ADDR

  objekt v akuzativu  PAT

  2) verbs_passive:

  jestliže řídící uzel je sloveso

  subjekt  PAT

  objekt v dativu  ADDR

  objekt v 7. pádě  ACT


  Metody zalo en na ru n psan ch pravidlech1
  Metody založené na ručně psaných pravidlech

  3) adjectives:

  přídavné jméno přivlastňovací  RSTR

  jiné  APP

  4) pronounpos:

  přivlastňovací zájmeno  APP

  5) numerals:

  číslovka  RSTR

  6) pnom:

  afun=PNOM  PAT

  7) pred:

  afun=PRED  PRED


  Metoda zalo en na strojov m u en ml80
  Metoda založená na strojovém učení(ml80)

  • spolupráce: Sašo Džeroski, Jožen Štefan Institute, Ljubljana

  • c4.5 (J. Ross Quinlan, 1993) - systém pro vytváření rozhodovacích stromů podle dané trénovací množiny

  • postup:

   • 1. předzpracování (selekce a extrakce příznaků)

   • 2. vygenerování rozhodovacího stromu podle trénovací množiny

   • 3. prořezání stromu (zůstanou jen pravidla s nadějí na vyšší než 80 % úspěšnost)

   • 4. poloautomatická transformace do programu v Perlu


  Metoda zalo en na strojov m u en
  Metoda založená na strojovém učení

  • část „naučeného“ rozhodovacího stromu

   dep_afun = sb:

   | gov_pos = a: rstr (1.0/0.8)

   | gov_pos = j: pat (1.0/0.8)

   | gov_pos = n: rstr (21.0/8.0)

   | gov_pos = null: act (1.0/0.8)

   | gov_pos = z: act (19.0/5.9)

   | gov_pos = v:

   | | gov_morph = vp: act (463.0/25.9)

   | | gov_morph = vr: act (133.0/12.9)

   | | gov_morph = vs: pat (28.0/8.2)

  • ukázka z výsledného programu v Perlu

   if (dep_afun="atr") {

   if (conj_prep eq "o") {$functor="pat"}

   if (conj_prep eq "v") {$functor="loc"}

   if (conj_prep eq "z") {$functor="dir1"}

   if (conj_prep="null") {

   if (dep_case="0") {

   if (dep_morph eq "a") {$functor="rstr"};

   if (dep_morph eq "ps") {$functor="app"};

   if (dep_morph eq "vr") {$functor="rstr"};

   if (dep_morph eq "znum") {$functor="rstr"};


  Implementace
  Implementace

  • AFA systém je tvořen posloupností malých programů (filtrů), každý odpovídá jedné metodě

  • Každý program může doplnit jen ty funktory, které nevyplnil žádný z jeho předchůdců

  • Výhoda: pole působnosti jednotlivých metod nejsou disjunktní, změnou jejich pořadí lze „ladit“ přesnost, aniž by se musel přepisovat kód programu  Jak vyhodnocovat sp nost afa
  Jak vyhodnocovat úspěšnost AFA?

  • není to jednorozměrný problém - kompromis mezi co nejvíce správně přiřazenými funktory a co největší přesností

  • u každé metody i celkem se vyhodnocuje 6 veličin:

   • Cover = počet funktorů přiřazených danou metodou

   • Relat. Cover = Cover / počet všech funktoru k doplnění

   • Errors = počet chybně přiřazených funktorů

   • Hits = počet správně přiřazených funktorů

   • Recall = Hits / počet všech funktorů k přiřazení

   • Precision = Hits / Cover


  Vyhodnocen sp nosti
  Vyhodnocení úspěšnosti

  • uvedené výsledky byly dosaženy na testovací množině

   1) ručně psaná pravidla a všechny slovníkové metody


  Vyhodnocen sp nosti1
  Vyhodnocení úspěšnosti

  2) jen metoda similarity

  Cover = 100 % Precision = Recall = 73 %

  3) jen strojové učení

  a) bez prořezání stromu, tj. použijí se úplně všechna pravidla naučená v trénovací množině

  Cover = 100 % Precision = Recall = 76 %

  b) s prořezáním pravidel s horší než 80 % přesností

  Cover = 37.3 % Recall = 35.3 % Precision=94.5 %

  4) jen ručně psaná pravidla

  Cover=51.2% Recall=48.1 % Precision=93.9 %


  Vyhodnocen sp nosti2
  Vyhodnocení úspěšnosti

  4) všech 12 metod

  Cover=100% Precision=Recall=78.6 %

  5) strojové učení + ručně psaná pravidla + adverbs+ prepnoun

  Cover=62.8% Recall=58.7 % Precision=93.5 %


  Uk zka vyhodnocov n
  Ukázka vyhodnocování

  18 23:34 tip 45 /home/zabokrt/FUNKTORY/ASSIGNERS> cat ../ML/test2.txt | ml80.pl | pred.pl | verbs_active.pl | verbs_passive.pl | pnom.pl | adjectives.pl | numerals.pl | pronounposs.pl | adverbs.pl | prepnoun.pl | ../TOOLS/stat.pl

  Number of lines: 1089 (100%)

  Method #Covered #Hit #Missed Hit ratio

  ----------------------------------------------------------------------

  ml80 406 (37.28 %) 384 (35.26 %) 22 (2.02 %) 94.58 %

  adjectives 175 (16.06 %) 170 (15.61 %) 5 (0.45 %) 97.14 %

  pronounpos 16 (1.46 %) 13 (1.19 %) 3 (0.27 %) 81.25 %

  prepnoun 8 (0.73 %) 8 (0.73 %) 0 (0 %) 100 %

  numerals 19 (1.74 %) 13 (1.19 %) 6 (0.55 %) 68.42 %

  adverbs 28 (2.57 %) 24 (2.20 %) 4 (0.36 %) 85.71 %

  pred 4 (0.36 %) 4 (0.36 %) 0 (0 %) 100 %

  verbs_passive 7 (0.64 %) 6 (0.55 %) 1 (0.09 %) 85.71 %

  verbs_active 21 (1.92 %) 18 (1.65 %) 3 (0.27 %) 85.71 %

  ----------------------------------------------------------------------

  684 (62.80 %) 640 (58.76 %) 44 (4.04 %) 93.56 %


  Precision x recall
  Precision x Recall


  Uk zka automaticky anotovan ho stromu bcb21 15
  Ukázka automaticky anotovaného stromu (bcb21, 15)

  tip /home/zabokrt/FUNKTORY/CompleteAFA>./foreachn.pl < ./afa.fsp bcb21trz.fs

  • Proto je dobré seznámit se s jejich praktikami a tak vlastně preventivně předcházet možným metodám konkurenčních firem.


  Vedlej produkty
  Vedlejší produkty

  • některé seznamy v manuálu pro anotátory lze obohatit daty z trénovací množiny

   • příslovce

   • podřadící spojky

   • předložkové pády

  • „valenční slovník“ - u častějších sloves lze vyhodnotit, jaké se k nim obvykle váží funktory (i jakou předložkou atd.).

   Předpoklad: nejčastější funktory slovesa pravděpodobně patří do jeho rámce


  Vedlej produkty roz en seznam p slovc
  Vedlejší produkty:rozšířený seznam příslovcí

  ...


  Vedlej produkty roz en seznam p edlo kov ch p d
  Vedlejší produkty:rozšířený seznam předložkových pádů

  ...

  ...

  ...


  Vedlej produkty valen n slovn k
  Vedlejší produkty:„valenční slovník“

  ...

  ...


  Dal v voj
  Další vývoj

  • valenční slovník sloves - sloučení 2 zdrojů dat

   • valenční slovník nejčastějších sloves od pana Paly - znám valence, neznám funktor

   • „valenční slovník“ vydolovaný z trénovací množiny - vím, jaké funktory se jak vážou ke slovesu, ale nevím, co z toho skutečně patří do valenčního rámce

  • použití WordNetu

   • očekávám, že s pomocí WordNetu lze navrhnout způsob výpočtu sémantické vzdálenosti (nebo alespoň hledat synonyma) a zvýšit použitelnost slovníkových metod, zejména prepnoun a similarity  Z v r
  Závěr

  • s dostupnou trénovací množinou a mými znalostmi o funktorech pravděpodobně nelze při pokusu o úplné pokrytí dosáhnout uspokojivé (tj. alespoň 90%) správnosti,...

   (zdůvodnění - různými cestami jsem došel k podobným výsledkům:

   • jen ML (neprořezaný strom) precision = 75.9 %

   • jen similarity precision = 73 %

   • všech 12 metod precision = 78.6 % )

  • ...ale vhodnou kombinací metod lze dosáhnout přijatelné správnosti při zhruba polovičním pokrytí

  • doporučená kombinace:

   • ML + ručně psaná pravidla + adverbs + prepnoun

   • Cover=62.8% Recall=58.7 % Precision=93.5 %


  Publikace v sledk
  Publikace výsledků

  • http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/

  • Text, Speach and Dialogue 2000:

   • Z.Ž.: Automatic Functor Assignment in Prague Dependency Treebank

  • 5th TELRI Seminar, Corpus Lingustics: How to Extract Meaning from Corpora

   • Sašo Džeroski, Z.Ž.: Machine Learning Approach to Automatic Functor Assignment in Prague Dependency Treebank