es paramos bei ilal s rajon o savivaldyb s investicin s pro gramos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES PARAMOS BEI ŠILALĖS RAJON O SAVIVALDYB ĖS INVESTICINĖS PRO GRAMOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES PARAMOS BEI ŠILALĖS RAJON O SAVIVALDYB ĖS INVESTICINĖS PRO GRAMOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 156

ES PARAMOS BEI ŠILALĖS RAJON O SAVIVALDYB ĖS INVESTICINĖS PRO GRAMOS - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ. ES PARAMOS BEI ŠILALĖS RAJON O SAVIVALDYB ĖS INVESTICINĖS PRO GRAMOS. ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ. ĮVYKDYTI PROJEKTAI. ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ES PARAMOS BEI ŠILALĖS RAJON O SAVIVALDYB ĖS INVESTICINĖS PRO GRAMOS' - merrill-cabrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės rajono savivaldybės pastato J. Basanavičiaus g. 2 Šilalėje renovavimas siekiant taupyti suvartojamą energiją

Projektas baigtas įgyvendinti.

Rangovas UAB „Hidrostatyba“.

Projekto vertė – 878 082,52 Lt,

savivaldybės įnašas 136 308,67 Lt.

Projekto rezultatas – apšiltintas pastatas, pakeistas stogas, pertvarkyta šildymo sistema.

nestacionari socialini paslaug teikimas ilal s rajono savivaldyb je

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Šilalės rajono savivaldybėje

Projektas baigiamas įgyvendinti.

Rangovas UAB „Kvėdarsta“.

Projekto vertė – 3 045 496,00 Lt,

savivaldybės įnašas 981 043,00 Lt.

Projekto rezultatas – buvęs poliklinikos pastatas pritaikytas socialinių paslaugų centro reikmėms, pilnai rekonstruotos ir apšiltintos visos patalpos.

Į šį projektą įeina ir atskiras projektas – Sveikatos biuro modernizavimas, kuriuo bus pritaikytos patalpos Šilalės sveikatos biuro poreikiams.

sveikatos biuro modernizavimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Sveikatos biuro modernizavimas

Projektas įgyvendinamas.

Rangovas UAB „Kvėdarsta“.

Projekto vertė – 1 294 118,00 Lt,

savivaldybės įnašas 0,00 Lt.

Projekto rezultatas – dalis buvusio poliklinikos pastato patalpų pritaikytos Šilalės sveikatos biuro poreikiams.

Taip pat numatomos remontuoti Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose esančios patalpos, priklausančios Šilalės visuomenės sveikatos biurui. Numatoma įsigyti reikiamą įrangą ir baldus biuro veiklai.

ilal s rajono savivaldyb s vietin s reik m s susisiekimo infrastrukt ros pl tros ii etapas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros plėtros II etapas

Projektas šiuo metu baigiamas įgyvendinti.

Rangovas UAB „Kvėdarsta“.

Projekto vertė – 4 549 927,02 Lt,

savivaldybės įnašas 1 412 296,97 Lt.

Projekto rezultatas – išplatinta savivaldybei priklausanti J. Basanavičiaus gatvės dalis, sutvarkytos ar iškeltos po gatve esančios požeminės komunikacijos, įrengtos ir sutvarkytos 4 automobilių stovėjimo aikštelės.

nemuno emupio baseino projekto 1 paketas nr 2004 lt 16 c pe 004

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Nemuno žemupio baseino projekto 1 paketas Nr. 2004/LT/16/C/PE/004

Projektas įgyvendintas.

Projekto vertė 20444000,00 Lt,

savivaldybės įnašas 2394000,00 Lt.

Projekto rezultatas – įrengtos ir išplėtotos centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų sistemos Šilalės mieste bei Vingininkų gyvenvietėje.

Įrengta naujų vandentiekio tinklų – 12887,81 m,

naujų buitinių nuotekų tinklų – 14660,76 m,

slėginių nuotekų tinklų – 1334,16 m,

pastatytos penkios naujos siurblinės, rekonstruota vandentiekio tinklų –397,65 m,

buitinių nuotekų tinklų – 707,42 m,

slėginių nuotekų tinklų – 338,87 m,

atstatytos gatvių dangos.

a u io ir lokystos upeli vag bei pakran i ilal s mieste i valymas ir s utvarkymas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Ašučio ir Lokystos upelių vagų bei pakrančių Šilalės mieste išvalymas ir sutvarkymas

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, vyksta darbai.

Rangovas UAB „Hidrostatyba“.

Projekto vertė – 550 172,38 Lt,

savivaldybės įnašas 81 524,49 Lt.

Projekto rezultatas – išvalytos upelių vagos, krantai.

Darbus numatoma užbaigti 2011 metais.

taurag s ir ilal s rajon savivaldybi institucij ir staig dirban i j kvalifikacijos tobulinimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Projektas šiuo metu įgyvendinamas kartu su Tauragės rajono savivaldybe.

Pabaiga numatyta 2011 metais.

Projekto vertė – 268 800,20 Lt,

savivaldybės įnašas 20 160,00 Lt.

Projekto rezultatas – 16 Savivaldybės tarybos narių ir darbuotojų išklausys kvalifikacijos kėlimo kursų programą, kuri suteikia reikalingų žinių strategiškai tikslingiau planuoti reikalingas Savivaldybės programas ir vykdyti projektus.

ilal s rajono speciali j plan rengimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas

Projektas šiuo metu įgyvendinamas.

Rengėjas UAB „Statybos strategija“.

Projekto vertė – 544 732,50 Lt,

savivaldybės įnašas 106 744,50 Lt.

Projekto rezultatas – parengti trys specialieji planai:

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų ribų suformavimas Šilalės mieste;

2. Gyvenamųjų vietovių, kaimų ir seniūnijų ribų nustatymo specialusis planas. Žemėtvarkos schema;

3. Vietinės reikšmės kelių specialusis planas.

slide23

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kaltinėnų kultūros namų, Šiauduvos laisvalaikio salės bei Bijotų senosios mokyklos modernizavimas gerinant bendruomeninę infrastruktūrą ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę

Projektas šiuo metu įgyvendinamas.

Rangovai: UAB „Virbarta“ ir UAB „Kvėdarsta“.

Projekto vertė – 9 154 237,99 Lt,

savivaldybės įnašas 686 567,85 Lt.

Projekto rezultatas – vietos bendruomenių poreikiams pritaikyti Šiauduvos ir Kaltinėnų laisvalaikio salių pastatai bei buvusios mokyklos pastatas Bijotuose, Baublių parko teritorijoje. Bus sutvarkyti stogai, apšiltinti pastatai, rekonstruotos visos vidaus inžinerinės sistemos.

Buvusios mokyklos pastatas perstatytas iš esmės. Sutvarkytos teritorijos ir privažiavimai prie pastatų.

bijot dvaro sodybos baubli komplekso pritaikymas turizmui

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bijotų dvaro sodybos - Baublių komplekso pritaikymas turizmui

Projektas šiuo metu įgyvendinamas.

Rangovas UAB „Kvėdarsta“.

Projekto vertė – 3 392 363,56 Lt,

savivaldybės įnašas 400 000 Lt.

Projekto rezultatas – restauruoti D. Poškos Baubliai, restauruotas buvęs vandens malūnas, sutvarkytas virš 11 ha teritorijos parkas: įrengti pėsčiųjų takai, žaidimų aikštelės bei parko teritorijos apšvietimas.

Numatoma projekto pabaiga 2011 metais.

didkiemio upynos ir teneni seni nij pastat rekonstrukcija

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Didkiemio, Upynos ir Tenenių seniūnijų pastatų rekonstrukcija

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Parengti 3 techniniai projektai.

Bendra numatoma projekto vertė – 1 112 913,39 Lt,

savivaldybės įnašas 338 819,52 Lt.

Projekto rezultatas – apšiltinti pastatai, pakeisti stogai, pagal poreikį pakeisti langai ir durys.

kv darnos bijot seni nij pastat rekonstrukcija

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kvėdarnos, Bijotų seniūnijų pastatų rekonstrukcija

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Parengti 2 techniniai projektai.

Bendra numatoma projekto vertė – 667 692,62 Lt, savivaldybės įnašas 147 898,40 Lt.

Projekto rezultatas – apšiltinti pastatai, pakeisti stogai, pagal poreikį pakeisti langai ir durys.

gyvenvie i ap vietimo sistem rengimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Gyvenviečių apšvietimo sistemų įrengimas

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Parengti 3 techniniai projektai.

Bendra numatoma projekto vertė – 945 267,00 Lt, savivaldybės įnašas 563 778,20 Lt.

Projekto rezultatas – įrengtos Bytlaukio, Šilų, Balsių ir Kalniškių gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos.

paj rio laukuvos bei kaltin n seni nij pastat rekonstrukcija

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pajūrio, Laukuvos bei Kaltinėnų seniūnijų pastatų rekonstrukcija

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Parengti 3 techniniai projektai.

Bendra numatoma projekto vertė – 998 517,66 Lt, savivaldybės įnašas 256 217,75 Lt.

Projekto rezultatas – apšiltinti pastatai, pakeisti stogai, pagal poreikį pakeisti langai ir durys.

upynos ir kaltin n ugniagesi komand pastat patalp rekonstrukcija

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Upynos ir Kaltinėnų ugniagesių komandų pastatų (patalpų) rekonstrukcija

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Parengti 2 techniniai projektai.

Bendra numatoma projekto vertė – 323 584,92 Lt,

savivaldybės įnašas 59 712,80 Lt.

Projekto rezultatas – deramai pritaikytos patalpos Kaltinėnų ir Upynos ugniagesių komandų poreikiams (apšiltinti pastatai, pakeisti stogai, pagal poreikį pakeisti langai ir durys, sutvarkytos nuotekų sistemos, šildymas).

ilal s rajono savivaldyb s vietin s reik m s susisiekimo infrastrukt ros pl tros ii etapo 2 dalis

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros plėtros II etapo 2 dalis

Projektas šiuo metu įgyvendinamas.

Rangovas UAB „Kvėdarsta“.

Projekto vertė – 3 754 708,72 Lt,

savivaldybės įnašas 402 605,65 Lt.

Projekto rezultatas – rekonstruotos Šilalės miesto Birutės ir Zobelijos gatvių dalis, asfaltuota Košių gyvenvietės (Bijotų seniūnija) gatvė, rekonstruota Kaltinėnų miestelio Tiesioji gatvė, Varnių ir Didžiosios gatvės šaligatviai, sutvarkytos ar iškeltos po gatvėmis esančios požeminės komunikacijos.

slide54

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studijos parengimas (Savivaldybių plėtros planai, regioninės plėtros tobulinimas)

Projektas šiuo metu įgyvendinamas.

Tiekėjas UAB „Nacionalinių projektų rengimas“.

Projekto vertė – 118 200,00 Lt,

savivaldybės įnašas 17 730,00 Lt.

Projekto rezultatas – parengta Rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studija, kuri panaudojama kaip strateginio plėtros plano dalis iki 2020 metų.

ilal s lop elio dar elio iogelis modernizavimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ modernizavimas

Projektas šiuo metu įgyvendinamas.

Rangovas UAB „Konsolė“.

Projekto vertė – 1 320 324,00 Lt,

savivaldybės įnašas 198 049,00 Lt.

Projekto rezultatas – renovuotos Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ visų 12 grupių patalpos (1440 kv. m), įsigyti nauji baldai, įrengtas metodinis kabinetas ir aprūpintas baldais bei įranga, įrengta priešgaisrinė signalizacija.

slide59

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių patalpų modernizavimas – patalpų ir įrangos pirkimas

Rangovas UAB „Koversta“.

Projekto vertė – 459114,00 Lt,

savivaldybės įnašas 68 867,00 Lt.

Projekto rezultatas – rekonstruotos ikimokyklinių grupių patalpos.

vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastrukt ros renovavimas ir pl tra ilal s rajone

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone

Projektas įgyvendinamas.

Parengti techniniai projektai.

Bendra numatoma projekto vertė – 27 724 771,24 Lt be PVM,

savivaldybės įnašas 3 158 048 Lt.

Projekto rezultatas – įrengtos ir išplėtotos centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų sistemos Kvėdarnoje, Šilų –Balsių gyvenvietėse, likusioje Šilalės miesto dalyje.

Rekonstruota Kvėdarnos nuotekų valykla.

Projektą įgyvendina UAB „Šilalės vandenys“.

elektronin demokratija

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Elektroninė demokratija

Projektas įgyvendinamas kartu su visomis Tauragės apskrities savivaldybėmis.

Projekto vertė – 638 000,00 Lt,

finansuoja 100 proc.,

savivaldybės įnašo nereikia.

Projekto rezultatas – įrengtos elektroninės Savivaldybės tarybos narių balsavimo sistemos, atnaujintos savivaldybių interneto svetainės, sudaryta galimybė rajonų gyventojams aktyviau dalyvauti savivaldybių tarybų sprendimų priėmime bei galimybė reikšti savo nuomonę.

energijos vartojimo efektyvumo didinimas ilal s rajono paj ralio pagrindin je mokykloje

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės rajono Pajūralio pagrindinėje mokykloje

Projektas įgyvendinamas.

Rangovas UAB „Kvėdarsta“.

Projekto vertė – 1.389.273,00 Lt,

savivaldybės įnašas 225.000,00 Lt.

Projekto rezultatas – apšiltintas pastatas, pertvarkytos šildymo ir elektros sistemos.

Projektą įgyvendina Pajūralio pagrindinė mokykla.

slide71

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Ašučio Vandens telkinių vagų bei pakrančių Šilalės rajono teritorijoje išvalymas ir sutvarkymas (Balsių tv. Ašučio ir Lokystos upeliai)

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Parengtas techninis projektas.

Projekto vertė – 2 605 294,93 Lt,

savivaldybės įnašas 260 529,49 Lt.

Projekto rezultatas – išvalytos upelių vagos bei Balsių tvenkinys, krantai.

Darbus numatoma užbaigti 2012 metais

par e erio e ero rekreacin s zonos rengimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Paršežerio ežero rekreacinės zonos įrengimas

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Parengtas techninis projektas.

Projekto vertė – 2 592 837,15 Lt,

savivaldybės įnašas 1 244 304,15 Lt.

Numatomas projekto rezultatas – sutvarkyta, rekreacijos poreikiams pritaikyta Savivaldybei priklausanti teritorija, pastatyti 5 poilsiniai nameliai, įrengtos žaidimų aikštelės, prieplauka valtims. Darbus numatoma užbaigti 2013 metais.

Antruoju statybos etapu, kuris seks vėliau, numatoma įrengti autokempingą ir 6 poilsinius namelius.

slide77

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas Šilalės rajono ligoninėje

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Bendra numatoma projekto vertė – 1 913 278,00 Lt, savivaldybės įnašas 63 304,00 Lt.

Projekto rezultatas – pastatas pritaikytas ambulatorinių paslaugų teikimui.

Projektą įgyvendina VšĮ Šilalės rajono ligoninė.

nestacionari socialini paslaug teikimas kv darnos miestelyje

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Kvėdarnos miestelyje

Parengta paraiška, kuri šiuo metu baigiama vertinti.

Parengtas techninis projektas.

Bendra numatoma projekto vertė – 1 530 936,46 Lt, savivaldybės įnašas 0,00 Lt.

Projekto rezultatas – atliktas esamo Kvėdarnos parapijos senelių globos namų pastato II aušto remontas, pastatytas priestatas, kuriame numatomos teikti nestacionarios socialinės paslaugos.

Projektą įgyvendina Kvėdarnos parapijos senelių globos namai.

universalaus daugiafunkcio centro steigimas ilal s rajono laukuvos miestelyje

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Šilalės rajono Laukuvos miestelyje

Šiuo metu parengtas projekto aprašas.

Paraišką numatome parengti ir pateikti 2011 metais.

Paraiškoje numatysime rekonstruoti buvusį Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos bendrabutį, pritaikant jį daugiafunkcinio centro veiklai.

Numatoma projekto vertė – 1 790 548,00 Lt,

savivaldybės įnašas 268 584,00 Lt.

kaimo diversifikacija 2011 2013 m

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kaimo diversifikacija (2011-2013 m.)

Šiuo metu parengtas projekto aprašas.

Paraišką numatome parengti ir pateikti 2011 metais.

Paraiškoje numatysime rekonstruoti buvusius kultūros salių pastatus (Traksėdis, Pagrybė, Bilionys, Palentinis, Biržų Laukas), Tūbinių ir Požerės buvusių mokyklų pastatus, sporto mokyklos Kvėdarnos sporto salės pastatą, pritaikant juos vietos bendruomenių poreikiams.

Numatoma projekto vertė – 6 885 945,88 Lt,

savivaldybės įnašas 516 445,94 Lt.

paj rio miestelio vandentvarkos projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pajūrio miestelio vandentvarkos projektas

Šiuo metu parengta preliminarios paraiškos dalis pagal Lietuvos – Lenkijos – Rusijos bendradarbiavimo 2007-2013 metų programą, pagal Europos kaimynystės ir partnerystės instrumentą.

Paraiška bus rengiama kartu su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities savivaldybe ir Šilutės rajono savivaldybe.

Numatoma projekto vertė – apie 7 250 880,00 Lt, savivaldybės įnašas apie 794 144,00 Lt.

Numatomas projekto rezultatas – rekonstruoti ir išplėsti Pajūrio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklai, rekonstruota nuotekų valykla.

vaik poilsio main stovykl organizavimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vaikų poilsio-mainų stovyklų organizavimas

Šiuo metu parengta Šilalės rajono savivaldybei tenkanti paraiškos dalis pagal Lietuvos – Lenkijos – Rusijos bendradarbiavimo 2007-2013 metų programą, pagal Europos kaimynystės ir partnerystės instrumentą.

Paraiška pateikta kartu su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto savivaldybe ir Pagėgių savivaldybe.

Numatoma projekto vertė – apie 106 637,45 Lt, savivaldybės įnašas apie 10 663,75 Lt.

Numatomas projekto rezultatas – organizuojamos nemokamos Šilalės rajono vaikų poilsio-mainų stovyklos 2011-2012 metais.

ilal s miesto stadiono rekonstrukcija

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės miesto stadiono rekonstrukcija

Parengta ir pateikta paraiška pagal Lietuvos – Lenkijos – Rusijos bendradarbiavimo 2007-2013 metų programą, pagal Europos kaimynystės ir partnerystės instrumentą.

Paraiška parengta kartu su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipaliniu dariniu „Mamonovo miesto apygarda“.

Numatoma projekto vertė – apie 4 775 704,10 Lt, savivaldybės įnašas apie 477570,41 Lt.

Numatomas projekto rezultatas – rekonstruotas Šilalės miesto stadionas.

Gavus finansavimą, darbus numatytume vykdyti 2011-2012 metais.

t bini gyvenviet s geriamojo vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo sistem rengimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Tūbinių gyvenvietės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas

Rengiama paraiška.

Parengtas I-as techninio projekto etapas (vandens tiekimo ir nuotekų tinklų).

Baigiami rengti detalieji planai dėl sklypų nuotekų valyklai ir vandenvietei paskirties pakeitimo.

Bendra numatoma projekto vertė – 3 200 000,00 Lt, savivaldybės įnašas 2 364 422,00Lt.

Projekto rezultatas – įrengtas centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų sistema Tūbinių gyvenvietėje.

ilal s rajono savivaldyb s strateginis veiklos planas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas

Parengtas projekto aprašas.

Paraišką numatome parenti ir pateikti 2011 metais.

Paraiškoje numatysime parengti atnaujintą Šilalės rajono strateginį veiklos planą iki 2020 metų.

Šia paraiška siekiama pagerinti gyvenimo kokybę Šilalės rajono savivaldybėje, skatinti rajono socialinę - ekonominę plėtrą, formuoti turizmui ir verslui patrauklaus Šilalės rajono įvaizdį, užtikrinti racionalų savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystymąsi, sudaryti galimybes pritraukti investicijas, tinkamai išnaudoti ES struktūrinių ir kitų fondų teikiamas galimybes.

Numatoma projekto vertė – 143 781,25 Lt, savivaldybės įnašas 28 756,25 Lt.

ilal s rajono savivaldybei reikaling speciali j plan rengimas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės rajono savivaldybei reikalingų specialiųjų planų rengimas

Parengtas projekto aprašas.

Paraišką numatome parengti ir pateikti 2011 metais. Numatoma projekto vertė – 487.136,47 Lt, savivaldybės įnašas 73.070,47 Lt.

Projekto rezultatas – parengti trys specialieji planai:

1. Specialusis planas – žemėtvarkos schema „Gamtinio karkaso lokalizavimas ir ūkinės veiklos apribojimai, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas“;

ilal s rajono savivaldybei reikaling speciali j plan rengimas1

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės rajono savivaldybei reikalingų specialiųjų planų rengimas

2. Šilalės miesto susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų plėtros specialusis planas;

3. Keturių Šilalės rajono savivaldybės miestelių (Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio ir Kaltinėnų) plėtros ribose ir aplinkinėje teritorijoje susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų plėtros specialieji planai.

28 but namo socialiniam b stui statyba ilal s mieste

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

28 butų namo socialiniam būstui statyba Šilalės mieste

Projektas baigiamas įgyvendinti.

Rangovas – UAB „ALFVA”.

Projekto vertė – 5.280 tūkstančių litų.

Numatoma projekto pabaiga – 2011 metai.

keli prie i ra 2009 metais

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kelių priežiūra 2009 metais

Šilalės rajono savivaldybės vietinių kelių ilgis yra 1433,6 km. Iš jų: 127,92 km. su asfalto danga, 1176,71 km su žvyro danga ir 128,97 km. grunto keliai.

Šilalės rajonui 2009 metais iš Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programos skirta – 757.200 Lt (pagrindinė finansavimo sutartis).

Papildomai iš programos skirta – 477. 200 Lt (papildoma finansavimo sutartis).

Tikslinių finansavimo lėšų skirta – 250 000 Lt Pajūrio mstl. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės šaligatvių rekonstrukcijai.

Iš viso Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos 2009 metams sudarė: 1.484.400 Lt. arba 30,8 proc. 2008 metų lygio.

keli prie i ra 2009 metais1

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kelių priežiūra 2009 metais

Per 2009 metus įvykdyta darbų už – 1.482.620 Lt, (99,92 proc.)

Seniūnijų vietinių kelių ir gatvių priežiūrai (išlaidos) panaudota – 745.200 Lt (50,2 proc.)

Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos – 67.711 Lt (4,6 proc.)

Kelių ir gatvių remontui (sandoriai) – 419.783 Lt (45,2 proc.)

keli prie i ra 2009 metais2

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kelių priežiūra 2009 metais

2009 metais atlikti pagrindiniai darbai:

Užbaigta Pajūrio mstl. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės šaligatvių rekonstrukcija (tikslinės lėšos) – 250 000 Lt (liko apmokėti už atliktus darbus 2010 m. 19.866 Lt)

Užbaigti ir apmokėti remonto darbai Šilalės m. Draugystės gatvėje – 250.281 Lt, Tenenių mstl. Pajūralio gatvėje (prie mokyklos) – 111.713 Lt, Upynos sen. N. Obelyno kaimo vietinės reikšmės kelio, kuris jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 4504 Skaudvilė – Upyna – Balsiai – 33 705 Lt ir Vingininkų kaimo gatvių, kurios jungiasi su rajoniniu keliu Nr.4104 Šilalė – Didkiemis – 24 084 Lt.

keli prie i ra 2010 metais

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kelių priežiūra 2010 metais

Šilalės rajonui 2010 metais iš Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programos skirta – 1.684.100 Lt (pagrindinė finansavimo sutartis).

Tikslinių finansavimo lėšų skirta:

1. Tenenių sen. Tenenių miestelio privažiuojamajam vietinės reikšmės keliui prie kapinių ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijai – 200.000 Lt;

2. Šilalės miesto S. Biržiškio gatvės rekonstrukcijai – 150.000 Lt.

keli prie i ra 2010 metais1

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kelių priežiūra 2010 metais

Iš viso Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos 2010 metams sudarė: 2.034.100 Lt. apie 40 proc. 2008 metų lygio.

Per 2010 metus įvykdyta darbų už – 2.034.100 Lt, (100 proc.)

Seniūnijų vietinių kelių ir gatvių priežiūrai (išlaidos) panaudota – 867.300 Lt (43 proc.)

Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos – 120.000 Lt (6 proc.)

Kelių ir gatvių rekonstrukcijai ir remontui (sandoriai) – 1.045.800 Lt (51 proc.)

keli prie i ra 2010 metais2

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kelių priežiūra 2010 metais

2010 metais atlikti pagrindiniai darbai:

Rekonstruota Tenenių sen. Tenenių miestelio privažiuojamas vietinės reikšmės kelias prie kapinių ir automobilių stovėjimo aikštelė ir Šilalės miesto S. Biržiškio gatvė.

Užbaigti ir apmokėti remonto darbai Bilionių gyv. Aukštagirės ir Sartalės gatvės (161.000 Lt).

Apmokėti Šilalės miesto Aušros, Vykinto, Valančiaus ir Kęstučio gatvių šaligatvių remonto darbai (460.000 Lt) ir kiti smulkesni objektai.

em s kio naudmenos ir pas liai

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

Rajono žemdirbiai deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius seniūnijų ir Žemės ūkio skyriaus specialistams 2010 m. pateikė 5 672 vnt. (2009 m. 5 720 vnt.) paraiškų.

Deklaruotas plotas 61 875 ha., (2009 m. deklaruota 60 897 ha. žemės ūkio naudmenų),

o tai sudaro 93,6 proc. visų rajone esančių žemės ūkio naudmenų ploto.

2010 m. deklaruota pasėlių 888 ha. daugiau negu 2009 m.

Vidutinis deklaruotų pasėlių ūkio dydis 10,90 ha.

em s kio naudmenos ir pas liai1

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

2010 m. rajono žemdirbius už deklaruotus pasėlius turi pasiekti tiesioginių išmokų apie 19 milijonų litų.

Dar Žemės ūkio ministro nepatvirtinta, bet preliminariais skaičiavimais už deklaruotą hektarą planuojama mokėti 339 Lt.

Praėjusiais metais buvo mokama 294 Lt/ha.

em s kio naudmenos ir pas liai2

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

Pagal 2007-2013 m. kaimo plėtros programą „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ vadiname mažo našumo žemėmis.

Rajono žemdirbiai pateikė 5124 paraiškas.

Deklaruotas plotas 55 559 ha.

Prašoma išmoka už 2010 metus 10 milijonų 800 tūkst. Lt

em s kio naudmenos ir pas liai3

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

Deklaruotų pasėlių struktūroje grūdinės kultūros užima 8 909 ha, kas sudaro 14,4 proc. visų deklaruotų pasėlių.

Žieminių auginama 3 166 arba 5,6 proc.,

vasarinių 5 743 ha arba 9,3 proc.

Pagrindą pasėlių struktūroje sudaro pievos ir ganyklos 50 863 ha arba 82 proc. visų deklaruotų pasėlių ploto.

em s kio naudmenos ir pas liai4

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

Pagal Lietuvos 2007-2013 metų priemonės pirmą kryptį „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“:

Pagal „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ pirmosios, antrosios veiklos srities įgyvendinimo taisykles (didysis modernizavimas) pateiktos 4 paraiškos,

kuriose prašoma paramos suma 912 259 Lt.

em s kio naudmenos ir pas liai5

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

„Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles rajono ūkininkai šiuo metu pateikė 75 paraiškas.

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu paskirta parama šiai dienai

72 pareiškėjams už 6.335.116 Lt

(2009 m. 68 paraiškas – 6.405.576,00 Lt.)

Paraiškų priėmimas šiuo metu sustabdytas.

Likusios paraiškos dar neįvertintos.

em s kio naudmenos ir pas liai6

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“,

paraiškas pateikė 26 jaunieji ūkininkai.

(2009 m. 13 jaunųjų ūkininkų).

Pasirašyta paramos sutarčių su 16 jaunųjų ūkininkų 1.717.656 tūkst. Lt.

Likusios paraiškos įvertintos teigiamai, o sutartys tikėkimės bus pasirašytos perskirsčius lėšas.

em s kio naudmenos ir pas liai7

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

„Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“,

paraiškas pateikė 19 pareiškėjų

(2009 m. 21 pareiškėjas), kuriems už perduotą žemę tinkamam perėmėjui išmokėta 81 491 Lt.

Kintamoji išmoka 5 344 Lt. (mokama iki pirmosios pensijos gavimo), pareiškėjus, pasitraukusius iš prekinės žemės ūkio gamybos, pasieks sekančių metų pabaigoje.

em s kio naudmenos ir pas liai8

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS IR PASĖLIAI

„Pusiau natūrinis ūkininkavimas“,

paraiškas pateikė 18 pareiškėjų

(2009 m. 13 pareiškėjų) , kuriems penkerių metų laikotarpyje turės būti išmokėta – 466 tūkst. litų.

Programos įgyvendinimo ir lėšų susigrąžinimo laikotarpis – penkeri metai.

Per metus pareiškėjui skiriama 5 179 Lt.

ilal s rajono ki pasiskirstymas pagal karvi skai i

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės rajono ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių

Karvių skaičius 2010 m. lapkričio 1 d.

yra 17 560 vnt., padidėjo 227 vnt. palyginus su

2010 m. sausio 1 d.

2009 m. sausio 1 d. karvių skaičius buvo 17 832 vnt.

Galvijų skaičius 2010 m. lapkričio 1 d. yra 38 015,

palyginus su 2010 m. sausio 1 d. padidėjo 1 435 vnt.,

o palyginus su 2009 m. sausio 1 d. padidėjo1353 vnt.

Galvijų laikytojų skaičius lapkričio 1 d. padidėjo 40.

pieno kvot vykdymas ilal s rajone

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

PIENO KVOTŲ VYKDYMAS ŠILALĖS RAJONE

Laikantys 1-5 karves parduoda vidutiniškai pieno 16% ,

laikantys 6 -14 karvių parduoda pieno 21%,

laikantys daugiau kaip 15 karvių parduoda 63%.

melioracija 2010

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

Šilalės rajone nusausinta 57628.70 ha,

tame tarpe drenažu 49440.50 ha.

Nusausintoje žemėje pagal visas nuosavybės formas melioracijos statinių yra:

1246.11 km magistralinių nuvedamųjų griovių ir 348.27 km apsauginių griovių,

6743.11 km rinktuvų,

28139.25 km sausintuvų,

1693 pralaidos,

16 tiltų.

melioracija 20101

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

Pagal 2006 metų inventorizacijos duomenis blogos būklės 6076,03 ha nusausintų žemių,

blogos būklės 882,24 km magistralinių griovių,

blogos būklės 780 pralaidų,

blogos būklės 5 tiltai.

Pagal ilgaamžiškumą skaičiuojant magistraliniai grioviai nusidėvėjo daugiau negu 58 %,

drenažas daugiau negu 45 %.

melioracija 20102

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

2010 metams valstybiniams statiniams rekonstruoti – remontuoti skirta iš biudžeto 338 tūkst. Lt.

2011 metams prognozuojama tokia pati suma.

Žemės naudotojams priklausančius melioracijos statinius (mažesni negu Ø 12,5 cm drenažo rinktuvai, sausintuvai, vandens nuleistukai, (filtrai), požeminiai šuliniai, apsauginiai grioviai) galimi rekonstruoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir juos infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka“.

Pagal šią priemonę gali teikti paraiškas savivaldybės ir melioracijos statinių naudotojų asociacijos.

melioracija 20103

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

2009 metais mūsų rajone įsikūrė trys Melioracijos statinių naudotojų asociacijos:

1. Baublių ūkio melioracijos statinių naudotojų asociacija;

2. Melioracijos įrenginių naudotojų asociacija „Griovys“;

3. Tenenių vietovės melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Visos trys asociacijos pateikė paraiškas projektų rekonstrukcijai ir visos įvertintos teigiamai gavo 90 proc. (3071200) visų tinkamų finansuoti išlaidų su PVM, skiriamos iš europinių fondų, plius 5 proc. lėšų dengia savivaldybė, kaip projekto partnerė, o dar 5 proc. lėšų – asociacijos nariai.

Darbai pradėti šiais metais, o baigti bus 2011 metais.

melioracija 20104

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

2010 metais kol kas įsteigtos keturios melioracijos statinių naudotojų asociacijos:

1. Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Cipariškis“;

2. Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Burniai;

3. Tūjainių vietovės melioracijos statinių naudotojų asociacija;

4. Mažųjų Girininkų melioracijos statinių naudotojų asociacija.

melioracija 20105

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

Dabartiniu metu visoms keturioms asociacijoms ruošiamos paraiškos, kurių teikimas prognozuojamas 2011 metų sausio-vasario mėnesį.

Jei jos bus įvertintos teigiamai, gaus 90 proc. (4 143 360 Lt.) visų tinkamų finansuoti išlaidų su PVM, skiriamų iš europinių fondų, plius iki 5 proc. lėšų dengtų savivaldybė, kaip projekto partnerė, o dar virš 5 proc. lėšų – asociacijos nariai.

Dar ir toliau yra kalbama su rajono ūkininkais apie vienintelę paramą, kuria panaudojus galima susitvarkyti užmirkusias žemes, pakalkinti ir gauti geresnius derlius.

melioracija 20106

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

Valstybiniams statiniams rekonstruoti (magistraliniams grioviams ir jų statiniams, drenažo rinktuvams Ø 12,5 cm ir didesniems) 2005 metais pateikta paraiška, gauta parama ir įvykdyta pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ teikiant projektą, Šilalės rajono Skliausčio ir Ežerupio upelių baseinų melioracijos griovių bei jų hidrotechninių statinių renovacija“.

Rekonstruota 74,26 magistralinių griovių,

83 pralaidos, 764 žiotys.

Projekto vertė, kartu su savivaldybės 10%,

sudarė 1 918 222 Lt.

melioracija 20107

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

2008 metais pateikta paraiška, gauta parama ir įvykdyta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir juos infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka“ teikiant projektą „Šilalės rajono Šiauduvos ir Bytlaukio kadastrinės vietovės Akmenos ir Yžnės upelių baseino griovių ir statinių juose renovacija“.

Rekonstruota 21,01 km magistralinių griovių,

23 pralaidos,

510 žiočių.

Projekto vertė, kartu su savivaldybės 10%,

sudarė 1 322 004 Lt.

melioracija 20108

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

2010 metais pateikta paraiška, gauta parama ir šio metu vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir juos infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka“ teikiant projektą „Šilalės rajono Kvėdarnos, Traksėdžio, Žadeikių ir Balsių kadastrinių vietovių Vėžaus ir Lokystos upelių baseinų griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ numatoma rekonstruoti 38.90 ha nusausinto ploto, 20,98 km magistralinių griovių, 26 pralaidos, 215 žiočių.

Projekto vertė, kartu su savivaldybės 10%, sudarė 1191326 Lt.

melioracija 20109

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Melioracija 2010

Dabartiniu metu ruošiama nauja paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir juos infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka“ per savivaldybę teikiant projektą „Šilalės rajono Požerės kadastrinės vietovės Nakačios upelio baseino griovių ir statinių juose rekonstrukcija“.

Paraiškas prognozuojama teikti 2011 metų sausio-vasario mėnesį.

slide155

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų veiklos sritis

„Žemės ūkio vandentvarka"

1322 tūkst. Lt

4569 tūkst. Lt

1918 tūkst. Lt