EHES –European Health Examination Survey
Download
1 / 1

- PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

EHES –European Health Examination Survey Zisťovanie zdravia Európanov RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - merlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V sledky

EHES –European Health Examination Survey

Zisťovanie zdravia Európanov

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Cieľ projektu:Získanie kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. Získané údaje budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej starostlivosti v závislosti od socioekonomických podmienok a veku.

Zúčastnené krajiny: Anglicko, Rakúsko. Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko,

Materiál a metódy: V Slovenskej republike boloprostredníctvom kombinovaného stratifikovaného náhodného výberu určených 2500 respondentov vo veku 18 – 64 rokov z obyvateľov okresov so sídlom RÚVZ. Z centrálnej evidencie obyvateľstva bolo oslovených 112 respondentov v okrese Trenčín. Z nich sa projektu zúčastnilo 57, čo bolo 28 (49,1%) mužov a 29 (50,9%) žien. Údaje boli sumarizované prostredníctvom dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia a analýzy vzoriek krvi. Fyzikálne vyšetrenie zahŕňalo vyšetrenie výšky, hmotnosti, obvodu pása a meranie krvného tlaku. Vzorka krvi sa vyšetrovala na celkový, HDL cholesterol, triacylglyceroly a glukózu.

Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie ?(%)Aké je vaše súčasné pracovné zaradenie? (%)Ako často pociťujete stres v zamestnaní a v súkromí? (%)

Máte nejaké dlhotrvajúce ochorenie? (%) Ako by ste zhodnotili Vaše zdravie? (%) Boli u Vás lekárom zistené ochorenia? (%) Užívali ste nejaké lieky na predpis? (%)

Výsledky

Až 35 (62%) respondentov nemá nejaké dlhotrvajúce ochorenie, ale 19 (33%) má.

Takmer2/3 opýtaných hodnotí svoje zdravie ako dobré.

V zamestnaní nepociťuje stres len 6 (15%) opýtaných zamestnaných, zatiaľ čo v súkromí ho nepociťuje 23 (41,8%). Z toho možno usudzovať, že väčšina respondentov žije v strese.

Lekárom boli zistené ochorenia najviac vo vekovej skupine 55-64 rokov. Hypertenzia 17,54%, vysoký cholesterol 10,53% a cukrovka 5,26%. Sporadicky boli zistené lekárom zvýšené hladiny celkového cholesterolu aj v nižších vekových skupinách, čo môže byť rizikom vzniku SCO. Vo vekovej skupine 35-44 rokov bola diagnostikovaná u jednej ženy CMP.

Respondenti 30-54 roční, ktorým bol lekárom zistený vysoký krvný tlak, sa všetci liečia, zatiaľ čo u 55-64 ročných bol lekárom zistený vysoký krvný tlak u 17,54%, no lieči sa z nich len 10,53%.

V rámci projektu EHES vyšetrené hodnoty celkového cholesterolu, glukózy a triglyceridov dosahovali hraničné a rizikové hodnoty vo väčšom percente u mužov. Aterogénny index 1. (Celkový cholesterol / HDL) bol rizikový u každého druhého muža a u každej tretej ženy.

U účastníkov projektu so stúpajúcim vekom stúpali i hodnoty krvného tlaku, ale vo vekovej skupine 45-54 ročných bola diagnostikovaná i hypertenzia III.

Záver:

Výsledky projektu poukazujú na potrebu naďalej vykonávať skríningové vyšetrenie rizikových faktorov SCO s následnou intervenciou klientov v oblasti zdravého životného štýlu.

Spracovali: Dobiášová, Bašová, Špániková

RÚVZ Trenčín