Virtuaaliammattikorkeakoulu
Download
1 / 20

VirtAMK -Visio - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Virtuaaliammattikorkeakoulu http://www.virtuaaliamk.fi/ Johtaja Marja Rautajoki VirtuaaliAMK kehittämisyksikkö. VirtAMK -Visio. Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000 - 2004

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VirtAMK -Visio' - meris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Virtamk visio

Virtuaaliammattikorkeakouluhttp://www.virtuaaliamk.fi/Johtaja Marja RautajokiVirtuaaliAMK kehittämisyksikkö


Virtamk visio
VirtAMK -Visio

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000 - 2004

 • Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke (2001 - 2003), verkostokorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluja.

 • Virtuaaliammattikorkeakouluhankkeen tavoitteena on koota yhteen ammattikorkeakoulut ja muut keskeiset toimijat kehittämään ja toteuttamaan asuin- ja opiskelupaikasta riippumattomia, nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen verkko-opiskelujärjestelmiä, jotka perustuvat monimuotoiseen etäopiskeluun sekä kehittämään uusia, pedagogisesti ja sisällöllisesti laadukkaita oppimisympäristöjä.

 • Verkostosopimuksella muodostettu Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, jonka toiminta jatkuu vuoden 2003 jälkeen.


Toteutus 2001 2003
Toteutus (2001-2003)

 • Verkostosopimus, jossa mukana AMKit

 • Rakennetaan Virtuaaliammattikorkeakoulun portaali, jonka kautta palvelut tarjotaan. Portaaliin kytketään VirtAMKin tarjoamat palvelut.

 • Koulutustarjontaa tuotetaan ammattikorkeakoulujen muodostamissa valtakunnallisissa tuotantorenkaissa.

 • Laaditaan laatukriteerit, joilla varmistetaan virtuaalikoulutuksen laadulliset tavoitteet

 • Varmistetaan tekijänoikeusasiat ja tehdään mallisopimukset

 • Tietojen joustava siirtyminen järjestelmien välillä, materiaalien yhteensopivuus ja siirrettävyys, keskitetty käyttäjien hallinta, sähköinen tunnistaminen, sähköinen allekirjoitus

  • Oppimisalustat

  • Materiaalit, koulutuskokonaisuudet, materiaalimoduulien metatiedot

  • Opiskelijahallintojärjestelmät

  • Taloushallintojärjestelmät

  • Virtuaalikirjastojärjestelmät

 • Varmistetaan palveluiden ja järjestelmän pysyvyys


Virtamk organisaatio

Koulutustuotantoproj.

ESR + OPM

Koultuotantoproj.

ESR + OPM

Koulutustuotantoproj.

ESR + OPM

VirtAMK organisaatio

Arene

OPM

Johtoryhmä

Pentti Tieranta, Veli-Matti Tolppi, Ritva Laakso-Manninen

Gosta Helander, Arvo Ilmavirta, Veijo Hintsanen, Markku Lahtinen, Marja Rautajoki

VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö

Projektinjohtaja Marja Rautajoki

Projektipäällikkö Tuomo PaakkanenProjektipäällikkö Outi Vahtila

Extranet: Ari Hälikkä (50%)Projektisihteeri Tuula Jaskari-Malinen

Työryhmä

Yhteyshenkilöt,

kaikissa AMK:ssa

ATK-asiantuntija

tiimi (AMKeista)

Koulutustuotantoproj.

ESR + OPM

Koultuotantoproj.

ESR + OPM

Virtuaaliamk-extranet projektit

ESR + OPM


Www portaali
WWW-portaali

Kehittämisen edellytyksiä

 • Teknologiayhteistyön tiivistäminen

  • yhteydenpito eri AMKin välillä (AAPA-ryhmä)

  • ATK-asiantuntijatiimin asiantuntemuksen hyödyntäminen

  • yhteydenpito elinkeinoelämään

  • toiminnallisten verkostojen luominen

  • poikkitieteellinen T&K -toiminta

 • AMKien tietotekniikan integroiminen

  • avainteknologiat ja niiden standardointi

  • olemassa olevat tekniikat (legacy)

  • parhaiden käytäntöjen (tekniikoiden ja toimintamallien) siirto AMKien välillä


Www portaali1
WWW-portaali

Haasteita

 • Taloudelliset

  • Taloudellisten resurssien lisääminen

  • Kustannustehokkaiden teknologioiden suosiminen

 • Sosiaaliset

  • Osallistujien sitouttaminen ja yleinen hyväksyntä

 • Pedagogiset

  • Erilaiset roolit, oppimistyylit ja –profiilit

 • Toiminnan organisoituminen

  • Roolijako, työnjako, tehtäväkuvaukset, yleisohjaus, jne. Erityisesti järjestelmän käyttöönottoon liittyvä sitouttaminen ja yleinen hyväksyntä


Www portaali2
WWW-portaali

Suunnittelun lähtökohdat

 • Internet/WWW –pohjainen oppimis- ja tietämysportaali

 • Autentikointi (järjestelmä tunnistaa käyttäjänsä)

  • istuntopohjaisuus

  • käyttäjien profiloiminen

  • keskitetty käyttäjähallinta

 • Palveluiden kokonaisvaltainen, interaktiivinen jakelukanava

  • avoimet, suljetut palvelut (palveluiden profilointi)

  • hallinnolliset palvelut

  • opintojen tukipalvelut (materiaalit, tiedotus, palautteet)

  • kaikki sidosryhmät mukaan (oppilaitokset, yritykset jne.)


Virtamk www portaali
VirtAMK WWW-portaali

 • Toiminnallinen ja käyttäjien tarpeisiin mukautuva ”portti” Virtuaaliammattikorkeakoulun palveluihin

  • Yleispalvelut

  • Linkki- ja hakupalvelut

  • Opintotoimisto ja hallinto (koulutuspalvelut, hakeutuminen koulutuksiin, virtuaalisuoritusten laskutus jne. )

  • Virtuaalikirjasto

  • Digitaalinen materiaalipankki (tuottajien työskentelyalusta)

  • Digitaalinen asiantuntijarekisteri (*)

  • Kommunikointi-, yhteydenpito- ja palautteenantovälineet

  • Tiedotus- ja uutisalueet

  • Innovatiiviset ratkaisut / palvelut (*)

  • Muut mahdolliset palvelut

 • Portaalin palvelut suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä AMKien ja muiden asiantuntijoiden kanssa


Www portaalin palvelut opintotoimisto ja hallinto
WWW-portaalin palvelut – opintotoimisto ja hallinto

 • eOpintotoimisto-osiossa tuotetaan portaalin kautta tarjottavat ja opiskelijoille suunnatut opintohallinnon neuvonta- ja tiedotuspalvelut.

 • eOpintotoimiston kautta voidaan hallinnoida virtuaaliopintoja (portaalin palvelut + eAsiointiprosessit)

 • eOpintotoimisto on oma toiminnallinen kokonaisuutensa, mutta sillä saattaa olla liittymäpintoja portaaliin

 • eOPintotoimiston kannalta on keskeistä kuinka erilaiset hallinnointijärjestelmät integroidaan osaksi portaalia

 • eri ammattikorkeakoulujen hallintojärjestelmien ja virtuaaliopintoihin liittyvien toimintamallien yhteensovitus

 • ensimmäisessä vaiheessa siirtyvät oppilastiedot ja opintojaksokuvaukset


Virtamk visio

eAsiointi

Hallinnolliset järjestelmät

opinto-ohjaaja

tiedonsiirto / konversio

Winha

Asio

tutkinto-opiskelija

Primus

kansalainen

Humak

AMKONET

eAsiointi


Www portaalin palvelut virtuaalikirjasto
WWW-portaalin palvelut - Virtuaalikirjasto

 • Portaali on jakelukanava virtuaalikirjastoihin ja ”virtuaalikirjastot” tuottavat omat sisäiset portaalinsa

 • Kirjastoilla saattaa olla liittymäpintoja VIRTAMK portaaliin

  • Materiaalipankki (jossa voi olla kirjastojen hyödyntämää kuvaus/luokitustietoa)

 • Kirjastojen rooli materiaalintuotannossa ja sen kuvailemisessa?

  • esim. Informaatikko osana materiaalituotantoprosessia

   • tiedonhaku

   • kuvaileminen/luokittelu


Www portaalin palvelut materiaalipankki
WWW-portaalin palvelut - materiaalipankki

 • Keskitetty, kategorioitu alue

 • Kattaa kaiken digitaalisen materiaalin (teksti, ääni, kuva, video, dokumentit)

 • Kurssiaineistot

  • ”metatiedot ja kuvaukset” – tuetut skeemat

  • Kirjastojen luokitusjärjestelmä (*)

  • kurssimateriaalit

  • tehtäväpankki

  • prosessikuvaukset (*)


Virtamk visio

Digitaalinen materiaalipankki-tavoitteena yhteiskäyttöiset materiaalit

TYÖKALU:

Metatiedon lisääminen

Rakenteistus

Standardimuodot (esim. xml)

x

Metatieto

 • Hakusanat

 • Omistajaorganisaatio

 • Tekijä(t)

 • ”ESR”

z

Kuva 1.gif

y

Manifest (Content Packaging)

 • Hakusanat

 • Omistajaorganisaatio

 • Tekijä(t)

 • ”ESR”

 • jne.tiedot, jotka tarvitaan, kun paketti siirrettään alustasta toisen oppimisalustaan

Kuvaus.xml

Kurssikuvaus x

Tavoitteet

Sisältö

AMK


Virtamk visio

Koulutus oppimisalustoissa - tavoitteena oppimisalustariippumattomat materiaalipaketit

mat. org. muodossa

Oppimisalusta y

Oppimisalusta X

Moduli2.html

Moduli1..html

z

y

Harjoitus1.html

Työkalu

Kuvaus.xml

Kuva 1.gif

Kurssikuvaus x

Tavoitteet

Sisältö

AMK

Vast.ottava hlö (viisumianomus)

Materiaalipankit


Virtuaalikoulutuksen vaatimuksia
Virtuaalikoulutuksen vaatimuksia

 • Opintojen markkinointi on psykologiaa: Koulutuksen on myytävä itse itsensä

 • Koulutuspalvelut joustavasti käytettävissä (WWW-portaali)

 • Verkkokoulutuksessa enemmän opiskelijoiden yhteistä tekemistä: ongelmalähtöistä, projektiluonteista, jaettua asiantuntemusta

 • Tekijänoikeusasiat kunnossa - opettaja - oppilaitos - opiskelija

 • Verkko-opiskelun tekniset ongelmat otettava huomioon (etäyhteyksien vaikutus: raskaita kuvia, latautuminen hidasta jne. jne)

 • Materiaalit uudelleenkäytettäviä, yhteensopivia eri alustoille

 • Työkalut joustavia käyttää – tukevat tekemistä, tuottamista, opiskelua


Virtamk koulutustuotanto
VirtAMK – koulutustuotanto

Kotieläintalous

Maatilayrittäminen

Metsä

Tietokoneverkot, tietoliikenne ja -järjestelmät

Elektroniikan verkko-opetus

Verkkosovelluskehitys

Tietokantaosaaja

Ohjelmistotuotanto

Talonrakennus- ja rakennustekniikka

Liiketoiminnan kehittäminen (E-business)

Toimitilapalvelut

Internetin hyödyntäminen matkailussa

Lääkehoito

Hoitotyön perusteet ja harjoittelu

Huume- ja päihdetyö

Sosiaali- ja terveysalan toimintaymp.

Äitiyshuolto, perusopinnot

Nuorisokulttuurit ja kulttuurinen nuoruus

KIVA-kieliprojekti

Elämystuotanto/multimedia

Tutkimusnetti

Paikkatietojärjestelmä

Ympäristöteknologia

Matematiikka

Mobiilit sovellusympäristöt

 • Valtakunnan tasolla ESR-rahoitteisena tuotetaan vuosina 2001 – 2003 195 ov:ta (24 tuotantorenkaassa)

  • Koulutusta eri koulutusaloille

  • Tavoitteena laadukaat koulutuskonaisuudet (laatukäsikirja ohjaa tuotantoa)

  • Mukana lähes kaikki Suomen AMKit tuottamassa

 • Uusia ESR-hankkeita: ruotsinkielinen ja englanninkielinen koulutus


Virtuaaliamk tuotteiden laatu
VirtuaaliAMK-tuotteiden laatu

 • Korkealaatuiset verkkokoulutustuotteet tunnistat laatuleimasta


Verkostokorkeakoulu
Verkostokorkeakoulu

 • Aina mahdollisuus

 • Joustava verkko-opiskeluympäristö

 • Yksilöllinen tapa opiskella

 • Suhdeverkosto -> laadukkaat suhteet

 • Vahva luottamus - yritysetiikka

 • Merkitsee kilpailuetua kansallisesti ja kansainvälisesti

 • Kustannustehokas

 • Aito kumppanuus, kaikkia osapuolia aidosti hyödyntävä

 • Tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet opiskella virtuaalisesti

 • Yhden luukun periaate toteutuu

 • Virtuaalikoulutuskokonaisuus tehdään vain kerran!

 • Kirjasto- ja tietopalvelut integroitu luonnolliseksi osaksi koulutustoimintaa

 • Opettajan pedagogisen ja jopa ammatillisen kehittymisen foorumi


Verkosto organisaation hy dyt
Verkosto-organisaation hyödyt

 • Asiakaskunnan laajeneminen

  • Yritykset, ulkomaiset opiskelijat

 • AMKien taloudellinen hyötyminen

 • Tehokkuus, tehokkuus ja taas tehokkuus

 • Päällekkäisen työn minimoituminen

 • Laatu: verkkokoulutuksen korkea laatu

 • AMKien erikoistuminen virtuaalikoulutustarjonnassa

 • Joustava verkko-opiskeluympäristö

 • Kouluttajan pedagogisen kehittymisen ympäristö

 • Kouluttajan ammattitaidollisen kehittymisen ympäristö

 • Innovatiivisuus, jaettu tieto on aina arvokaampaa

 • “Verkostoidu tai kuole”


Virtuaaliamkin palvelut
VirtuaaliAMKin palvelut

 • Koulutuspalvelut eri opiskelijaryhmille: tutkinto, avoin, yritys, täydennys, jne.

 • Portaalin rakentamis- ja kehittämispalvelut

 • Virtuaalitoiminnan koordinointi ja kehittäminen

 • Virtuaalipalveluiden ylläpito ja kehittäminen

 • Verkostoyhteistyön lujittaminen

 • Markkinointipalvelut

 • Kansainvälistymispalvelut

 • Tutkimus

 • Markkinointi

 • Kirjasto- ja tietopalvelut

 • Keskitetyn opiskelijavalinnan työkalut – yhden luukun periaate – varsinainen valinta tapahtuu AMKeissa