slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vieną kartą... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vieną kartą...

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Vieną kartą... - PowerPoint PPT Presentation

meris
194 Views
Download Presentation

Vieną kartą...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vieną kartą... Seniai, labai seniai buvo sala, kurioje gyveno visi žmonių jausmai ir vertybės: Džiaugsmas, Liūdesys, Pažinimas ir visi kiti Jausmai. Kartu su jais gyveno ir Meilė.

  2. Vieną gražią dieną Jausmai sužinojo, kad ši sala netrukus nuskęs. Taigi, visi susėdo į savo laivus ir apleido salą. Tiktai Meilė laukė iki paskutinės minutės. Kai sala jau pradėjo skęsti, Meilė ėmė šauktis pagalbos.

  3. Prabangiu laivu pro šalį praplaukė Turtingumas. Meilė jo paklausė: Turtingume, ar negalėtum manęs paimti su savimi? Ne, negaliu. Savo laive turiu daug aukso ir sidabro. Čia tau nėra vietos.

  4. Tada Meilė ėmė prašyti Išdidumo, kuris savo įspūdingu plaukė laivu pro šalį: Išdidume, ar negalėtum manęs paimt su savimi? Meilė, negaliu tavęs paimti, -atsakė Išdidumas,- čia viskas taip tobula.Bijau, kad tu sugadintum mano laivą.

  5. Dabar Meilė kreipėsi į Liūdesį, kuris kaip tik keliavo pro šalį: Liūdesy, prašau tavęs, paimk mane su savimi. O Meile, - atsakė Liūdesys, -man taip liūdna, kad turiu likti vienas.

  6. Pro salą keliavo ir Džiaugsmas,bet jis buvo toks patenkintas,kad net negirdėjo, kai Meilė jį šaukė.

  7. Staiga pasigirdo balsas: Ateik, Meile, aš paimsiu tave su savimi. Meilę užkabino kažkoks senelis. Meilė buvo tokia dėkinga ir laiminga, kad pamiršo paklausti senelio vardo. Kai jie pasieke žemę, senelis nukeliavo tolyn.

  8. Meilė suprato, kokia dėkinga jam turi būti todėl paklausė Pažinimo: Pažinime, gal gali pasakyti, kas man padėjo? Tai buvo Laikas,- atsakė Pažinimas.

  9. Laikas? -nustebo Meilė. -Kodėl jis man padėjo? Pažinimas išmintingai atsakė: Nes tiktai Laikas supranta, kokia SVARBI gyvenime yra MEILĖ.