Vad vill man uppn med resan till det f rflutna
Download
1 / 15

Vad vill man uppnå med resan till det förflutna? - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Vad vill man uppnå med resan till det förflutna?. Peter Aronsson , [email protected] , 22/5 2003, seminariet Kulturminner og reiseliv, RA Oslo Syfte med min kommentar: Perspektivera historiskt och tematiskt Strategiska aktörer behöver: Samtidsanalys - förändringskunskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vad vill man uppnå med resan till det förflutna?' - meris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vad vill man uppn med resan till det f rflutna
Vad vill man uppnå med resan till det förflutna?

Peter Aronsson, [email protected], 22/5 2003, seminariet Kulturminner og reiseliv, RA Oslo

 • Syfte med min kommentar:

 • Perspektivera historiskt och tematiskt

 • Strategiska aktörer behöver:

  Samtidsanalys - förändringskunskap

  Förstå och utveckla sitt uppdrag

  Rollfördelning - resursanvändning


Historiebrukets f r nderlighet
Historiebrukets föränderlighet

 • -1600-talet: monarker legitimeras och tar plats i Europa. Antik bildningsresa

 • 1800-talets nation/region formas. Medborgarfostran

 • o 1900 placeras för-industriellt samhälle på museum: framsteg och tradition bryggas. Skolresa och rekreation

 • o 2000 industri, nation, demokrati till museet?


N gra trender i samtiden terkomsten
Några trender i samtiden - återkomsten

 • Global – lokal dynamik: medialisering och exotisk platsrealism

 • Upplevelser i fokus – kultur central produktivkraft – kulturpolitik i alla departement

 • Från uppvisning och bildning till deltagande, kommers och identitet

 • Fler aktörer än stat, museer och hembygdsrörelse – nya allianser vetenskap, EU, regional och kommunal utveckling, besöksnäring

 • Musealisering av hela miljöer och i fler situationer

 • ”Landet längesedan” inspirerar- industrisamhället?


Historiekulturens f lt

Offentlighetens historiebruk

Privatlivets berättelser och artefakter

akademi

Media, underhållning, konsumtion

skola

kulturarv

Historiekulturens fält


Det f rflutna som samh llsresurs
Det förflutna som samhällsresurs

 • Resurs - eller hämsko (ex bruksandan)?

 • Direkt ekonomisk nytta av kulturmiljön: investeringar, besöksmål, multiplikator

 • Långsiktigt samhällsbyggande – nätverk, identitet, förtroende, tillit = gemenskap

 • Direkt bruksvärde – hälsa, rekreation, kunskap, tolerans, demokrati, jämställdhet, sammanhang = välfärd


Det f rflutna som existensdimension
Det förflutna som existensdimension

A. Skapa mening

B. Ge legitimitet

C. Hantera förändring


A mening med historia
A. Mening med historia

 • Skapar helhet genom kronologiskt och berättande sammanhang

 • Gestaltning ger liv och upplevelse

 • Expandera erfarenheten till andra samhällen, andra tider

 • Evigt liv genom minnen och ritualer

 • Göra tolkningar till saklighet


B skapa legitimitet
B. Skapa legitimitet

 • Delade offer och framsteg binder det förflutna till nuet

 • Uråldrig hävd … fortsatt bas för äganderätt och nationalitet

 • Min och Vår historia – identitetsarbete för både individer och grupper genom representation


C att hantera f r ndring
C. Att hantera förändring

 • Vetenskaplig historia förklarar förändring

 • Kritik öppnar ögon och skapar vilja till förändring

 • Förebilder i det förflutna inspirerar till efterföljd

 • Känsla för plats, ting och människor skapar ansvar


Kulturarvets grundfr gor igen
Kulturarvets grundfrågor - igen

 • Vad är värdefullt? (unikt/typiskt, vackert/betydelsefullt, isolat/sammanhang)

 • Varför skall det bevaras?(estetik, hot, didaktik, legitimitet, förebild, identitet, kritik, nytta)

 • På vilket sätt skall det ske? (skyddas, vårdas, dokumenteras, gestaltas, förmedlas, brukas)

 • För vem?(eliter/underpriv, medborgare/ konsumenter, barn/gamla, bofasta/inflyttare)

 • Av vem? (stat, kommun, privat, förening)


Sp nningsf lt att verka i och med
Spänningsfält att verka i och med

 • Pietetsfullt vårdande – Säljbara evenemang

 • Socialisering till medborgare – eller flexibla identitetsbyggare/alternativa nationer

 • Stora förhoppningar om kulturarv som utvecklingsmotor – svårt räkna hem investeringar

 • Gemenskapande eller särskiljande genom kulturarvandet –kontraktiv/produktiv mentalitet

 • Samhällskritik - tröst, kompensation, nostalgi

 • Lärande – genom skräckbilder, identifikation och empati, orsakskedjor, analys – förströelse


Utbilda i kulturarv och turism
Utbilda i kulturarv och turism

 • Vem är producent/brukare? entreprenörer, entusiaster, skolor och lärda verk, samhällsutvecklare, turister, lokalbefolkning, elever, politiker

 • Dubbla roller, flera syften

 • Legering av entreprenöriell kompetens (projektform) och kulturhistorisk kompetens (innehåll) relevant för många

 • Utbildningar växer snabbt i Sverige: Östersund, Karlstad, Kalmar, Helsingborg, Linköping – vad gör de andra, vad kan vi bäst


Litteraturtips
Litteraturtips

Översikt över utbildningar och sektorn

 • Bolin, Hans, (red.), Kulturarvsvetenskap - utbildningar och sektorsbehov (2001)

 • Kulturarvet. Utvecklingsområde för svensk turism. Nuläge och åtgärdsprogram, (2002)

 • Agenda Kulturarv – www.raa.se/agendak

  Egna arbeten:

 • Aronsson, Peter, (red.), Makten över minnet. Historiekultur i förändring (2000)

 • Aronsson, Peter & Erika Larsson, (red.), Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli (2002)

 • Se vidare www.aronsson.st


Tema q kultur och samh lle link pings universitet
Tema Q, Kultur och samhälleLinköpings universitet

 • Kulturarv och historiebruk (Peter Aronsson)

 • Kulturens produktion och politik (Erling Bjurström)

 • Kulturmönster och lokal utveckling (Tora Friberg)

 • Gestaltningsprocessens teori och praktik

 • Kulturproduktion och ny medieteknik (Johan Fornäs utv)

 • Hemsida: www.liu.se/temaq


ad