Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

324 Views Download Presentation
Download Presentation

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak ERGÜN İG Uzmanı 18 Kasım 2013 ANKARA

 2. Sunumun Kapsamı • UR-GE Desteği • UR-GE Projeleri • UR-GE Projeleri «İyi Uygulama Örnekleri» • UR-GE Kılavuzu ve Projelerde «Dikkat Edilecek Hususlar» • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Destekleri • Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği • Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği • Çevre Maliyetleri Desteği • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği • TURQUALITY Desteği • Fuar Desteği

 3. PROJELERİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 4. Hedef’e Ulaşmak için Tebliği • İhracatımıza yön veren ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın niteliklerini geliştirerek yeni pazarlardaki gücünü artırmak ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın sayısını artırmak. • Firmalarımız için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak. Bu hedeflere ulaşmalarında firmalarımıza sektöre özgü ve ihtiyaçların çözümüne yönelik yol göstermek.

 5. İhtiyaç Analizi ve Takip Eden Faaliyetler Hedef pazarlara yönelik eylemler Ortak Pazarlama Firmaların kabiliyetlerini geliştirme, işbirlikleri geliştirme. Ortak Eğitim Sektör, bölge, firma ve pazar analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme Ortak Vizyon

 6. Rakamlarla UR-GE • 24 ilde, 79 farklı İşbirliği Kuruluşu tarafından 114 UR-GE Projesi • 2.337 firma (%66’sı ihracatçı) • 2 yılda; • 92 ihtiyaç analizi • 179 eğitim faaliyeti • 27 danışmanlık faaliyeti • 70 yurtdışı pazarlama faaliyeti 12 alım heyeti faaliyeti

 7. UR-GE Projeleri «İyi Uygulama Örnekleri» İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 8. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİİhracata Yönelik Üretimde Kalite ve Standardın Geliştirilmesi Projesi

 9. OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ (OSSA) Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Rekabeti Artırma ve İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi TİCARİ İSTİHBARAT DANIŞMANLIĞI • Her Firmaya Ayrı Uzman • Her firmaya özel ihracat kullanım kılavuzu • GTİP Kodlarının Tespiti ve Veritabanı Araştırmaları • Potansiyel Müşteri Aramaları • Sözleşmelerin Hazırlanması

 10. İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Gemi ve Yat Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi

 11. İSTANBUL SANAYİ ODASI İSO Konfeksiyon Sektörü İhracat Projesi 11

 12. ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Çelik Sektörünün Yurtdışı Pazarlarda İhracatının Artırılması Projesi KENYA- TANZANYA YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ ve ALIM HEYETİ • Narobi ve Darusselam Konferansları ve İkili İş Görüşmeleri • Kenya ve Tanzanya Resmi Kurum Ziyaretleri • Kenya Şehircilik Geliştime Bakanlığı • Kenya Sanayi Bakanlığı • Kenya Ticaret Bakanlığı • Kenya Standartlar Bürosu • Kenya Gelirler İdaresi • Kenya Ticaret Odası • Kenya Liman İdaresi • Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı • Tanzanya Yatırım Merkezi • Tanzanya Ulusal Konut Şirketi İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 13. İyi Uygulama Örnekleri www.kumelenme.gov.tr

 14. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu «Projelerde Dikkat Edilecek Hususlar» İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 15. Kümelenme Rehberi 1. Yerel Paydaşlar için Kümelenme Kılavuzu 2. Küme Kolaylaştırıcıları için Uygulamalı Küme Geliştirme Kılavuzu 3. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Kılavuzu 4. Kümeler için Güven Oluşturma, İşbirliği ve Ağ Yönetimi Kılavuzu 5. Kümeler için Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama Kılavuzu 6. Kümeler için Değer Zinciri Yönetimi Kılavuzu 7. Kümeler için Tedarik Zinciri Yönetimi Kılavuzu 8. Kümeler için İnovasyon ve AR-GE Yönetimi Kılavuzu 9. Kümeler için Performans İzleme ve Değerlendirme Kılavuzu 10. Küme Geliştirme Sürecinde UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 16. İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 17. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu Proje Hazırlık Evresi • Sektör Seçimi • Firma Seçimi • UR-GE Projelerinin Firmalar için Faydaları ve Firma Katılım Duyurusu • Proje başvurusunun yapılması İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 18. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu İhtiyaç Analizi • İhtiyaç analizi nedir ve neden gereklidir? • Hizmet Alım Süreci • Teklif alma • Teklifleri değerlendirme • Bakanlığa Başvuru Yapılması • İhtiyaç analizi yapılırken kullanılacak yöntemler ve dikkat edilecek hususlar • Raporlama • Destek Ödemesi için gerekli belgeler İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 19. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu İhtiyaç Analizi İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 20. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu Proje Yöneticisi İstihdamı • Proje Yöneticisi İstihdamı neden gereklidir? • Proje Yöneticisi İş İlanı Örneği • Bakanlığa Başvuru Yapılması • Proje Yöneticisi UR-GE Projesinde Neler Yapabilir? • Destek Ödemesi için gerekli belgeler İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 21. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri • Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Neden Gereklidir? • Başvuru Süreçleri • Hizmet Alım Süreçleri • Teklif Alınması ve Değerlendirilmesi • Eğitim ve Danışmanlık Sonuç Raporlarının İçeriği • Destek Ödemesi İçin Gerekli Belgeler • Örnek Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 22. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti • Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri Neden Gereklidir? • Önheyetin Önemi • Taslak Program Örneği • Halkla İlişkiler Hizmeti Alım Süreci • Ticaret Müşavirleri/ Ataşeleri İle Görüşme • Faaliyetin aşamaları • Destek Ödemesi İçin Gerekli Belgeler • Sonuç Raporu Örneği • Örnek önheyet ve heyetler İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 23. UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu Alım Heyeti Faaliyeti • Alım Heyeti Faaliyetleri Neden Gereklidir? • Taslak Program Örneği • Halkla İlişkiler Hizmeti Alım Süreci • Ticaret Müşavirleri/ Ataşeleri İle Görüşme • Faaliyetin Aşamaları • Destek Ödemesi İçin Gerekli Belgeler • Sonuç Raporu Örneği • Örnek heyet İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 24. Görünürlük

 25. Görünürlük

 26. Görünürlük

 27. Haberler www.kumelenme.gov.tr İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 28. 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

 29. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarını sağlamak VİZYONUMUZ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 30. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK KAPSAMI İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 31. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ • Hedef Grup • Sınai / Ticari şirketler • Desteklenen Faaliyetler • Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmeleri • Destek Miktarı : 7500 ABD Doları • (Yıllık 10 adet) • Destek Oranı : %70 YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 32. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ • Destek Kapsamındaki Giderler • Ulaşım giderleri • Konaklama giderleri • Destek Miktarı : 7500 ABD Doları • (Yıllık 10 adet) • Destek Oranı : %70 YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 33. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ ÖRNEK YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ SÜRECİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 34. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ • Hedef Grup • Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları • Destek Kapsamı • Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan • Sektör raporları • Ülke raporları • Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) • Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları (yıllık) • Destek Oranı : %60 (Şirketler) • %75 (İşbirliği kuruluşları) RAPOR DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 35. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ ÖRNEK RAPOR DESTEĞİ SÜRECİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 36. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ • Hedef Grup • Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları • Destek Kapsamı • Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri • Mali Danışmanlık • Hukuki Danışmanlık • Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları (yıllık) • Destek Oranı : %60 (Şirketler) • %75 (İşbirliği kuruluşları) ŞİRKET SATINALMAYA YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 37. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ • Hedef Grup • İşbirliği Kuruluşları • Desteklenen Faaliyetler • Ortak pazar araştırmaları • Pazar ziyaretleri • Ticaret heyetleri • Yurtdışı fuar ziyaretleri • Eşleştirme faaliyeti • Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları • Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları) SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 38. Destek Kapsamındaki Giderler • Ulaşım giderleri • Konaklama giderleri • Tanıtım ve organizasyon giderleri • Tercümanlık gideri, • Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, • Görsel ve yazılı tanıtım giderleri • Halkla ilişkiler hizmeti gideri • Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri • Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları • Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları) SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 39. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ ÖRNEK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ SÜRECİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 40. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ • Hedef Grup • İşbirliği Kuruluşları • Desteklenen Faaliyetler • Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek • İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri • Tesis ziyaretleri • Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir. • Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları • Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları) ALIM HEYETİ DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 41. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ ÖRNEK ALIM HEYETİ DESTEĞİ SÜRECİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 42. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ • Hedef Grup • Sınai / Ticari şirketler • Desteklenen Kapsamı • Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri • Destek Miktarı : 10.000 ABD Doları • Destek Oranı : %70 E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 43. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 44. 97/5 SAYILI ÇEVRE DESTEĞİ

 45. Hedef Grup • Sınai / Ticari şirketler • Desteklenen Faaliyetler • Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile yaptırılması zorunlu test/analiz raporu alma giderleri • Tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme giderleri • Destek Miktarı : 25.000 ABD Doları • (Belge başına) • Destek Oranı : %50 ÇEVRE DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 46. ÇEVRE DESTEĞİ DESTEKLENEN ÖRNEK BELGELER VE ANALİZLER Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 47. ÇEVRE DESTEĞİ ÖRNEK ÇEVRE DESTEĞİ SÜRECİ Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

 48. TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ)

 49. TURQUALITY®/Marka Desteği Kimler Yararlanabilir? • İhracatçı Birlikleri • Üretici Dernek/Birlikleri • Ticari ve/veya Sınai Şirketler • Amaç:Sektörlerin yurt dışında tanıtımı, şirketlerin ürünlerinin markalaşması, Turquality programı kapsamında yurt içi ve yurt dışında markalaşma sürecinin hızlandırılması ile firmaların pazara giriş ve tutunmalarına yönelik harcamaların desteklenmesi. • Başvuru mercii:Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı