slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
НТУУ «КПІ»

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

НТУУ «КПІ» - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

НТУУ «КПІ». Інженерно – хімічний факультет.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'НТУУ «КПІ»' - meriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

НТУУ «КПІ»

Інженерно – хімічний факультет

slide2
Кафедра екології та технологіїрослиннихполімерів  НТУУ "КПІ" готуєспеціалістів з широким діапазономекологічних та хімічнихзнань за двоманапрямками: екологія, охоронанавколишньогосередовища та збалансованеприродо-користуваннятахімічнатехнологія.
slide3
напрям підготовки6.040106"Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“спеціальності7.04010601 та 8.04010601“Екологія та охорона навколишнього середовища"

напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія“

спеціальності7.091611та8.091611 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини"

Форминавчання

Підготовка фахівців проводиться на бюджетній та контрактній основі

(денна форма за трьома кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр та спеціаліст;

заочна форма за двома кваліфікаційними рівнями – бакалавр та спеціаліст ).

slide5
Екологічний стан довкілля щорічно погіршується. Україна, котра крім усіх негараздів має ще й наслідки Чорнобилю, особливо потерпає від екологічних проблем, для вирішення яких традиційно не вистачає не лише коштів, а й кваліфікованих фахівців. Система екологічної освіти в нашій країні почала формуватися лише 25 років тому і наша кафедра у 1988 р. була першою в цій галузі на Україні.

Особливістю кафедри є те, що до її складу входить група вчених - мікробіологів, а також відділення висококваліфікованих хіміків – аналітиків, які навчають студентів сучасним методам контролю рівнів забруднення навколишнього середовища. В процесі навчання студенти набувають спеціальних знань з таких дисциплін: управління природоохоронною діяльністю, екологічний аудит, математичне моделювання в охороні навколишнього середовища, моніторинг навколишнього природного середовища, біологія, гідрологія та геологія, економіка природокористування, радіоекологія, аналіз природних та стічних вод, технології очищення води та водопідготовка, проектування систем водокористування, утилізація та рекуперація відходівта інші.

slide6
На сьогоднішній день випускники спеціальності вже працюють в багатьох галузях народного господарства. Це і розгалуджена система Міністерства охорони навколишнього природного середовища, котре має свої районні, обласні та центральні органи, і підприємства Мінжитлокомунгоспу, котрі забезпечують населення питною водою, і галузеві та академічні науково - дослідні інститути, і промислові підприємства, на кожному з яких є відділ з охорони навколишнього середовища. 

     Щорічно 15 - 20 % випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» та НАН України.

slide8
Вказана спеціальність була заснована в Київському політехнічному інституті в 1898 році, а кафедра є єдиною в Україні, котра здійснює підготовку спеціалістів в галузі комплексного використання деревини, виробництва та перероблення целюлози, деревної маси, паперу та картону. Планується також підготовка фахівців з виробництва деревно - волокнистих плит та пластиків.
slide9
Целюлозно - паперове виробництво є досить складним та цікавим. Воно включає багато процесів загальної хімічної технології, органічного та неорганічного синтезу, електрохімічного, біологічного та інших виробництв. Шляхом хімічної модифікації целюлози і використання хімічних допоміжних речовин отримують папір з різноманітними цінними властивостями: негорючий, водонепроникний, вологостійкий, бактерицидний тощо.Все це вимагає від фахівців даної спеціальності всебічної, якісної хімічної і інженерної підготовки. Тому на кафедрі розроблений та впроваджений цілий комплекс дисциплін - хімія деревини та високомолекулярних сполук, технологія виробництва деревної маси та комплексного використання деревини, технологія виробництва целюлози, основи проектування підприємств, сертифікація продукції галузі, виробництво та перероблення паперу і картону, економіка виробництва, основи менеджменту та маркетингу.
slide10
Студентиспеціальності, крімзагальноосвітніх та інженернихдисциплін, вивчаютьхімію та технологіювиробництва і переробкинайбільшрозповсюджених і доступнихприроднихполімерів, котріпостійновідновлюються в природі взначних масштабах і привертають до себе увагудослідників та технологів.
slide11
Виробничінавичкистудентинакопичують в період практики на кращихгалузевихпідприємствах та в науково– досліднихінститутах.
slide12
     Після закінчення навчання по спеціальності "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини“на вас чекає робота на 28 целюлозно - паперових підприємствах України, підприємствах холдингової компанії "Укрпапірпром" та інших споріднених фірмах і установах, спеціалізованих науково - дослідних та проектно - конструкторських інститутах. Кафедра має свою філію в Українському науково - дослідному інституті паперу.

     Для продовження наукових досліджень та підвищення кваліфікації на кафедрі відкрито аспірантуру.  

slide13
Майбутні фахівці в області екології фактично отримують хімічну, інженерну та біологічну освіту. Знання, отримані в процесі навчання, студенти мають змогу закріпити під час проходження ландшафтно-екологічної, загально-технологічної та переддипломної практик в наукових установах та підприємствах галузі:

 Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України;

 Інститут біоколоїдної хімії НАН України;

 Інститут хімії поверхні НАН України;

 Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України;

Київводоканал;

 Київський картонно-паперовий комбінат;

 Державна екологічна інспекція;

 Інші підприємства та установи.

slide14
Завідувач кафедрою Гомеля М.Д.

На сьогоднішній день на кафедрі викладають 3 професори, 17 доцентів, 3 старші викладачі, 2 асистенти, котрі навчають більше ніж 500 студентів денного та заочного відділень. Провідні викладачі кафедри є керівниками науково-дослідних проектів та розробок, до яких активно залучаються студенти. Кращі студенти кафедри отримують іменні стипендії та премії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ректора НТУУ "КПІ".На кафедрі відкрито аспірантуру та докторантуру по спеціальності "Екологічна безпека", де за останні 5 років захищено 14 кандидатських дисертацій та 2 докторських дисертації.

slide15
НТУУ

«Київський політехнічний інститут»

Вступай до великої сім'ї!

slide16

НТУУ «КПІ»

Інженерно – хімічний факультет

slide17
Кафедра екології та технологіїрослиннихполімерів  НТУУ "КПІ" готуєспеціалістів з широким діапазономекологічних та хімічнихзнань за двоманапрямками: екологія, охоронанавколишньогосередовища та збалансованеприродо-користуваннятахімічнатехнологія.
slide18
напрям підготовки6.040106"Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“спеціальності7.04010601 та 8.04010601“Екологія та охорона навколишнього середовища"

напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія“

спеціальності7.091611та8.091611 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини"

Форминавчання

Підготовка фахівців проводиться на бюджетній та контрактній основі

(денна форма за трьома кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр та спеціаліст;

заочна форма за двома кваліфікаційними рівнями – бакалавр та спеціаліст ).

slide20
Екологічний стан довкілля щорічно погіршується. Україна, котра крім усіх негараздів має ще й наслідки Чорнобилю, особливо потерпає від екологічних проблем, для вирішення яких традиційно не вистачає не лише коштів, а й кваліфікованих фахівців. Система екологічної освіти в нашій країні почала формуватися лише 25 років тому і наша кафедра у 1988 р. була першою в цій галузі на Україні.

Особливістю кафедри є те, що до її складу входить група вчених - мікробіологів, а також відділення висококваліфікованих хіміків – аналітиків, які навчають студентів сучасним методам контролю рівнів забруднення навколишнього середовища. В процесі навчання студенти набувають спеціальних знань з таких дисциплін: управління природоохоронною діяльністю, екологічний аудит, математичне моделювання в охороні навколишнього середовища, моніторинг навколишнього природного середовища, біологія, гідрологія та геологія, економіка природокористування, радіоекологія, аналіз природних та стічних вод, технології очищення води та водопідготовка, проектування систем водокористування, утилізація та рекуперація відходівта інші.

slide21
На сьогоднішній день випускники спеціальності вже працюють в багатьох галузях народного господарства. Це і розгалуджена система Міністерства охорони навколишнього природного середовища, котре має свої районні, обласні та центральні органи, і підприємства Мінжитлокомунгоспу, котрі забезпечують населення питною водою, і галузеві та академічні науково - дослідні інститути, і промислові підприємства, на кожному з яких є відділ з охорони навколишнього середовища. 

     Щорічно 15 - 20 % випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» та НАН України.

slide23
Вказана спеціальність була заснована в Київському політехнічному інституті в 1898 році, а кафедра є єдиною в Україні, котра здійснює підготовку спеціалістів в галузі комплексного використання деревини, виробництва та перероблення целюлози, деревної маси, паперу та картону. Планується також підготовка фахівців з виробництва деревно - волокнистих плит та пластиків.
slide24
Целюлозно - паперове виробництво є досить складним та цікавим. Воно включає багато процесів загальної хімічної технології, органічного та неорганічного синтезу, електрохімічного, біологічного та інших виробництв. Шляхом хімічної модифікації целюлози і використання хімічних допоміжних речовин отримують папір з різноманітними цінними властивостями: негорючий, водонепроникний, вологостійкий, бактерицидний тощо.Все це вимагає від фахівців даної спеціальності всебічної, якісної хімічної і інженерної підготовки. Тому на кафедрі розроблений та впроваджений цілий комплекс дисциплін - хімія деревини та високомолекулярних сполук, технологія виробництва деревної маси та комплексного використання деревини, технологія виробництва целюлози, основи проектування підприємств, сертифікація продукції галузі, виробництво та перероблення паперу і картону, економіка виробництва, основи менеджменту та маркетингу.
slide25
Студентиспеціальності, крімзагальноосвітніх та інженернихдисциплін, вивчаютьхімію та технологіювиробництва і переробкинайбільшрозповсюджених і доступнихприроднихполімерів, котріпостійновідновлюються в природі взначних масштабах і привертають до себе увагудослідників та технологів.
slide26
Виробничінавичкистудентинакопичують в період практики на кращихгалузевихпідприємствах та в науково– досліднихінститутах.
slide27
     Після закінчення навчання по спеціальності "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини“на вас чекає робота на 28 целюлозно - паперових підприємствах України, підприємствах холдингової компанії "Укрпапірпром" та інших споріднених фірмах і установах, спеціалізованих науково - дослідних та проектно - конструкторських інститутах. Кафедра має свою філію в Українському науково - дослідному інституті паперу.

     Для продовження наукових досліджень та підвищення кваліфікації на кафедрі відкрито аспірантуру.  

slide28
Майбутні фахівці в області екології фактично отримують хімічну, інженерну та біологічну освіту. Знання, отримані в процесі навчання, студенти мають змогу закріпити під час проходження ландшафтно-екологічної, загально-технологічної та переддипломної практик в наукових установах та підприємствах галузі:

 Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України;

 Інститут біоколоїдної хімії НАН України;

 Інститут хімії поверхні НАН України;

 Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України;

Київводоканал;

 Київський картонно-паперовий комбінат;

 Державна екологічна інспекція;

 Інші підприємства та установи.

slide29
Завідувач кафедрою Гомеля М.Д.

На сьогоднішній день на кафедрі викладають 3 професори, 17 доцентів, 3 старші викладачі, 2 асистенти, котрі навчають більше ніж 500 студентів денного та заочного відділень. Провідні викладачі кафедри є керівниками науково-дослідних проектів та розробок, до яких активно залучаються студенти. Кращі студенти кафедри отримують іменні стипендії та премії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ректора НТУУ "КПІ".На кафедрі відкрито аспірантуру та докторантуру по спеціальності "Екологічна безпека", де за останні 5 років захищено 14 кандидатських дисертацій та 2 докторських дисертації.

slide30
НТУУ

«Київський політехнічний інститут»

Вступай до великої сім'ї!

ad