slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

อารย ธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เสนอ แม่ครู อรวรรณ กองพิลา. คำชี้แจง. 1.นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้         1.1 อารย ธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก         1.2. อารย ธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริง หรือ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mercer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

เสนอ

แม่ครู อรวรรณกองพิลา

slide2

คำชี้แจง

1.นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้        1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก        1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ

        1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

      1.4  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิิธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร

2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธู 1  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธู หรือเว็บไซต์อื่นๆ  แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่  power point หรือ ทำเป็นคลิปVDOส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม  2556

slide3
1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก

ตอบ แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (ปากีสถานในปัจจุบัน) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน

slide4
1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ

ตอบ จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ์ในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจาก1. เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบ เครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมีย2. เมืองฮารับปา และโมเหนโจ –ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C.3. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.

slide5
1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

ตอบ การวางผังเมือง (City Planning) แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ ที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนา? แสดงถึงความรู้ด้านวิศวกรรมการสำรวจและเรขาคณิตอย่างดี

  • มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ
  • การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย-น้ำดี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้
  • มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา
  • การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้มน้ำหนัก
slide6
1.4  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร

ตอบ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย คือ อินเดียในสมัยก่อนมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอินเดียมีความเข้มแข็งและประชากรที่เยอะและปัจจุบันนี้อินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากที่สุด

38 5 2
จัดทำโดยน.ส พิไมพร คำนกขุ่ม เลขที่ 38ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2