To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Što misle učitelji i učenici o integraciji učenika s teškoćama u ponašanju. Najbolje strategije u ophođenju s učenicima za koje se smatra da imaju emocionalne i probleme u ponašanju Philip Garner – Nottingham Trent University, GB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - menora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

Što misle učitelji i učenici o integraciji učenika s teškoćama u ponašanju

Najbolje strategije u ophođenju s učenicima za koje se smatra da imaju emocionalne i probleme u ponašanju

Philip Garner – Nottingham Trent University, GB

Dubravka Kovačević, prof


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • Ovaj seminarski rad je prikaz članka Philipa Garnera s Nottinghamskog Trent sveučilišta u Velikoj Britaniji - Teachers and Pupils Voices on Inclusion: Preferred Strategies for Children who are Regarded as Having Emotional and Behavioural Difficulties (EBD)

 • Rad je prezentiran na Međunarodnom kongresu na temu obrazovanja učenika s posebnim potrebama, Manchester, 2000.


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju
Uvod Nottinghamskog Trent sveučilišta u Velikoj Britaniji -

 • ovaj rad istražuje mišljenja učitelja i učenika s poremećajima u ponašanju o strategijama koje u najvećoj mjeri pridonose smislenom obrazovnom iskustvu učenika s takvom vrstom teškoća.

 • 20 učitelja iznijelo je svoje mišljenje o strategijama koje oni najradije koriste u slučaju pojedinih ponašanja

 • u školama u kojima rade ti učitelji odabrani su učenici koji su registrirani kao učenici s posebnim potrebama i s njima je također obavljen razgovor


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • rezultati pokazuju visoki stupanj korelacije među strategijama koje su naveli učitelji i onih koje su naveli učenici

 • razmimoilaženje je uočeno između stavova škole kao cjeline i stavova pojedinih učitelja

 • rad je podijeljen u četiri dijela:

  • pregled stanja u engleskim školama (1998. – 1990.)

  • informacije koje ukazuju na to da učitelji rabe kombinaciju tri okvirne strategije upravljanja ponašanjem

  • predstavljeni su različiti pristupi učitelja

  • kratka rasprava o tome kako ovi podaci utjeću na razvijanje stavova i strategija koje podržavaju integraciju učenika čije ponašanje je problematično


Situacija u engleskoj u trenutku provo enja istra ivanja
Situacija u Engleskoj u trenutku provođenja istraživanja strategijama koje su naveli učitelji i onih koje su naveli učenici

 • neuspjeh redovitog obrazovanja u uspješnom ophođenju s učenicima s poteškoćama može se pripisati cijelom nizu čimbenika. Istraživanja (Lowenstein, 1975., Turkington, 1986., Armstrong & Galloway, 1994.) ) pokazala su da:

  • učitelji vjeruju da se slučajevi teških agresija događaju uvijek u nekim drugim školama, a ne u njihovim

  • vlada mišljenje da su učenici koji ometaju izmišljotina medija koju su iskoristili sindikati u borbi za bolji status i plaće učitelja

  • su u razdoblju do 1989. (Elton Report) učitelji postali sve netrpeljiviji prema učenicima s teškoćama u ponašanju čije ponašanje su smatrali neprihvatljivim


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • Takva situacija može se objasniti: strategijama koje su naveli učitelji i onih koje su naveli učenici

  • pojačanim provjeravanjima i čestim kritikama rada učitelja od strane političara i javnosti

  • učitelji su se počeli osjećati ugroženima, a neki, zbog vlastitog osjećaja nesigurnosti, nisu mogli suosjećati s učenicima s teškoćama u ponašanju

  • prema priznanju tadašnje vlade podučavanje je postalo drugorazredna profesija


Zakon o obrazovanju iz 1988 godine i posljedice za u enike s te ko ama u pona anju
Zakon o obrazovanju iz 1988. godine i posljedice za učenike s teškoćama u ponašanju

 • tri elementa tog zakona imala su izravan utjecaj na neuspjeh redovitih škola u odnosu prema učenicima s teškoćama u ponašanju:

  • preokupacija vlade uspostavljanjem nacionalnog kurikuluma i pretjerivanje u učestalosti ocjenjivanja koje je uslijedilo

  • decentralizacija financijskih sredstava

  • uvođenje “slobode upisa” u škole


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • to je dovelo do pojave otvorene konkurencije među školama s teškoćama u ponašanju

 • škole su se borile za učenike i financijska sredstva koja su oni donosili u školu

 • u takvom okruženju mnoge su škole odbijale upisati učenike sa specijalnim potrebama, jer su se bojale da će to utjecati na njihov ugled


Kako u itelji rade s u enicima s te ko ama
Kako učitelji rade s učenicima s teškoćama s teškoćama u ponašanju

 • dvije grupe po deset učitelja, nasumce izabranih u osnovnim, srednjim i specijalnim školama, sudjelovale su u diskusijama četiri okrugla stola

 • razgovori su trajali po 45 minuta i u njima su učitelji govorili o svojim uvjerenjima, radu i pogledima na buduća događanja u obrazovanju učenika s posebnim potrebama

 • iako su razgovori bili otvorenog tipa, fokus je uglavnom bio na problemima integracije učenika s posebnim potrebama u redovite škole


Strategije upravljanja pona anjem
Strategije upravljanja ponašanjem s teškoćama u ponašanju

 • stručna literatura o učenicima s posebnim potrebama razlikuje tri osnovne grupe strategija u upravljanju ponašanjem utemeljene na tri pristupa:

  • biheviorističkom

  • psihodinamičkom ili psihoterapeutskom

  • ekosistemskom


Bihevioristi ki pristup
Bihevioristički pristup s teškoćama u ponašanju

 • temelji se na ranim teorijama učenja

 • svako ponašanje je naučeno

 • naglasak je na ponašanjima koja se mogu mjeriti

 • prije same intervencije, važnu ulogu ima formalna procjena situacije

 • mnoge biheviourističke strategije su prihvaćene u svakodnevnoj praksi (izolacija, ugovori, ciljana kažnjavanja)


Procjena bihevioristi kog pristupa
Procjena biheviorističkog pristupa s teškoćama u ponašanju

 • mnogi učitelji su prihvatili biheviorističke strategije jer sama literatura i svakodnevni razgovori sugeriraju da one dovode do trenutnih promjena

 • najveći prigovor tom pristupu je to što naglašava da je učitelj uvijek u pravu

 • neki učitelji su vrlo podozrivi prema njima, jer osjećaju da one kroz pokušaj promjene ponašanja djece (ili odraslih) krše njihova ljudska prava


Psihoterapeutski pristup
Psihoterapeutski pristup s teškoćama u ponašanju

 • temelji se na uvjerenju da su uzroci problematičnih ponašanja u nesvjesnim ili podsvjesnim mislima djece

 • iskustva iz najranijeg djetinjstva imaju utjecaj na njihove reakcije na okolinu

 • potječe od Freuda

 • unutarnji svijet emocija djece s posebnim potrebama nije se znatno promijenio od najranijeg djetinjstva što je rezultiralo nemogućnošću prilagodbe na vanjski svijet


Procjena psihoterapeutskog pristupa
Procjena psihoterapeutskog pristupa s teškoćama u ponašanju

 • pod tim nazivom razvio se cijeli niz vrlo različitih i često kontroverznih pristupa

 • psihoterapeutske strategije zbog svoje kompleksnosti zahtijevaju dodatno dugotrajno obrazovanje i zbog toga ih učitelji nerado koriste u školama

 • učitelji, s pravom, smatraju da je dječja duša “tajni vrt” u koji samo visoko obrazovani stućnjaci mogu ući


Ekosistemski pristup
Ekosistemski pristup s teškoćama u ponašanju

 • oni koji podržavaju ovaj pristup problematičnom ponašanju vjeruju da djeca pripadaju nizu podsustava

 • njihova ponašanja (prihvatljiva i neprihvatljiva) rezultat su interakcija u i među tim sustavima

 • Bronfenbrenner (1979.) je vrlo uspješno primijenio ekosistemski pristup u proučavanju ljudskog ponašanja

 • Zaključio je da uspješan odnos između učitelja i učenika u bilo kojem okruženju povoljno utječe na cijeli sustav


Procjena ekosistemskog pristupa
Procjena ekosistemskog pristupa s teškoćama u ponašanju

 • ovaj pristup je postao posebno popularan u rješavanju problema vezanih za emocionalne i poteškoće u ponašanju

 • veže se i uz pojam učinkovitosti škole

 • jedna od najvažnijih strategija u osiguravanju učinkovitosti je orijentacija na cijelu školu

 • ekosistemski pristup problemima u ponašanju je upravo to – orijentacija na cijelo učenikovo okruženje


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • jedna od prednosti ekosistemskog pristupa je to što tjera učitelje da gledaju šire i sagledaju ponašanje učenika u odnosu na cijelu školu

 • njegova primjena pruža mogućnost stvaranja uvjeta za nastanak “škole koja misli”

 • “Želimo li promijeniti ponašanje, moramo uzeti u obzir promjene u svim aspektima, a ne samo zaključiti da dijete ima problem.” rekla je jedna od ispitanih učiteljica


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju


Integrativne strategije za u enike s te ko ama mi ljenja u itelja
Integrativne strategije za učenike s teškoćama za profesionalnom suradnjom učitelja, što zahtijeva više vremena, u čemu su se složili svi ispitani učitelji - mišljenja učitelja

 • prezentiran je niz generalizacija dobivenih iz preliminarnih interpretacija transkripata razgovora

 • cilj je bio utvrditi mišljenje ove grupe učitelja o učinkovitosti integrativnog obrazovanja za učenike s poremećajima u ponašanju


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • analiza transkripata ukazala je na protuslovlje između osobnih očekivanja i uvjerenja i onih koje pripadaju široj školskoj zajednici

 • većina ispitanih učitelja vjeruje u potrebu integracije učenika u redovite škole i da je to praktično i poželjno rješenja za te učenike

 • oni također izražavaju sumnju u uspješnost općeg pomaka u smjeru pozitivnijeg razmišljanja o tom problemu kod svojih kolega

 • 14 od 20 komentara ispitanih učitelja izražavaju bojazan da bi većina njihovih kolega odbilo uvođenje potpune integracije učenika s poremećajima u ponašanju u njihove škole


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • Očito je da je osobno uvjerenje učitelja o održivosti i poželjnosti integracije učenika s teškoćama u ponašanju presudni čimbenik

 • 20 učitelja koji su sudjelovali u ovoj studiji vjeruju u integraciju; njih 11 u mogućnost potpune integracije tijekom sljedećih pet godina, 5 u mogućnost uvođenja integracije nešto kasnije, a ostatak smatra da je integracija toliko ovisna o stavovima učitelja, roditelja i društva da će doći do daljnje segregacije


Mi ljenje u enika
Mišljenje učenika poželjnosti integracije učenika s teškoćama u ponašanju presudni čimbenik

 • u školama u kojima rade izabrani učitelji održani su razgovori s njihovim učenicima

 • odabrani su učenici registrirani kao učenici s posebnim potrebama zbog emocionalnih i teškoća u ponašanju

 • kao i u slučaju učitelja i podaci dobiveni iz razgovora s učenicima su u vrijeme objavljivanja ove studije bili u inicijalnoj fazi obrade, tako da se radi samo o kratkom pregledu inicijalnih opservacija

 • ipak postoje naznake da ispitani učenici smatraju da su strategije koje koriste njihovi učitelji korisne za njihovu integraciju u redovitu školu


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • međutim, čini se , da je od uspješnih strategija, u pružanju pomoći učenicima s teškoćama u ponašanju puno važniji odnos tj. poistovjećivanje s učiteljem

 • učenici smatraju učitelje s kojima imaju dobar odnos nekom vrstom posrednika između integracije i neintegrativnog sustava

 • rezultati ispitivanja pokazuju da bi učenici koji su sudjelovali u ovoj studiji rado nastavili školovanje u redovitoj školi, ali ne pod cijenu potpunog pristajanja na niz protokola i pravila koja ih otuđuju


Zaklju ak
Zaključak pružanju pomoći učenicima s teškoćama u ponašanju puno važniji odnos tj. poistovjećivanje s učiteljem

 • Inicijalna analiza transkripata i daljnje razmatranje komentara učitelja ukazuje na to da su najbolje strategije u odnosu prema učenicima s poteškoćama u ponašanju one temeljene na:

  • naglašavanju i razvijanju osobnih odnosa

  • uključivanju određenog broja predanih učitelja u rad s takvim učenicima

  • dopuštanju korištenja kombinacije strategija u sklopu cijelo-školskog pristupa, osiguravanju podrške svim djelatnicima, osiguravanju klime koja omogućava sigurno izlaganje rizicima, potrebi cijelo-životnog profesionalnog razvoja

  • puno uključivanje učenika s teškoćama u ponašanju u sve postupke u školi


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • sve navedeno su potencijalno problematični aspekti prakse pružanju pomoći učenicima s teškoćama u ponašanju puno važniji odnos tj. poistovjećivanje s učiteljem

 • mnogi učitelji u redovitoj školi netolerantni su na ponašanje učenika s teškoćama (mišljenje koje dijeli i veći dio društva)

 • mnogi od njih, a i drugi, smatraju da “krivnju” za određene vrste ponašanja treba tražiti u obitelji ili u samom učeniku, pa zbog toga nisu skloni poduzeti nešto

 • osim toga, oni su skloniji kažnjavanju učenika

 • debata o integraciji učenika s teškoćama u ponašanju sigurno će se nastaviti