Art-nr: 113111 - PowerPoint PPT Presentation

menefer
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Art-nr: 113111 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Art-nr: 113111

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Art-nr: 113111
234 Views
Download Presentation

Art-nr: 113111

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bild 1 Art-nr: 113111 Fördelar med kulvertstyrning • Perfekt skiktning i både huvud- och • slavtank tack vare lågt vattenflöde • Låg kulverttemperatur ger låga kulvert- • förluster, och möjliggör val av de • billigare PEX-rören • Låg returtemperatur till huvudtank • ger hög ackumulatorkapacitet • Automatisk start av reservvärme • när huvudtanken är tömd • Automatiskt stopp av laddningspumpen • garanterar att reservvärmen inte värmer • huvudtanken

 2. Bild 2 För över värme från panncentral till boningshus vid eldning i vedpanna via Kulvertstyrning Reglercentralen Laddomat 3110… Panncentral …startar och stoppar kulvertpumpen TH Laddomat 3110 Boningshus Vedpanna kopplas till… …en ackumulator- tank med… Radiator Laddomat 10 ger tempererat vatten ut i kulverten TST Kulvert- pump Exp- kärl så här funkar det..! BV Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …Laddomat 21

 3. Bild 3 Laddomat Kulvertstyrning Panncentral … tillräckligt för att ge varmvatten... Elpatronen värmer toppen av tanken… TH Laddomat 3110 Boningshus …och värme Radiator TST Värmen från förra eldningen är slut. Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl Det är dags att börja elda ! BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB …tankarna är kalla och orsakar inga förluster Laddomat 21 Pannan och… Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

 4. Bild 4 Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus Pannan börjar eldas… Radiator TST Elpatron Kulvert- pump …och blir varmare och varmare Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

 5. Bild 5 Panncentral Rökrörs-termostaten blir varm... TH Laddomat 3110 Boningshus Den inbyggda backventilen… Radiator TST ...hålls stängd av pumpflödet Elpatron …och startar pumpen… Kulvert- pump Exp- kärl Det hindrar kylning av pannan under uppstarteldningen BV Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …vattnet börjar cirkulera internt i pannan Kulvert

 6. Bild 6 Tanken laddas med hett vatten Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank ….och pannan kyls med förvärmt vatten Kulvert

 7. Bild 7 Panncentral …blir termostat TH varm… Efter en stunds laddning… TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator …som då startar kulvertpumpen TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

 8. Bild 8 Hetvatten matas från tanktoppen… Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator …och blandas med kallvatten från slavtankens botten… TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl ..slavtanken matas med tempererat vatten BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

 9. Bild 9 Panncentral Slavtanken fylls på med tempererat vatten… TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator …stoppas kulvertpumpen och flödet mellan husen avstannar TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB När TSB blivit varm… Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

 10. Bild 10 Boningshusets radiatorsystem förbrukar värme… Panncentral …samtidigt som pannan laddar tanken full. TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator Efter det avslutas eldningen TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

 11. Bild 11 Slavtanken töms efterhand som huset förbrukar värmen Panncentral Och varmt vatten fyller slavtanken igen… TH Laddomat 3110 Boningshus När TST blir kall Radiator Startar kulvert- pumpen igen TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

 12. Bild 12 Fyllningarna av slavtanken upprepas tills huvudtanken är helt tom Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus …då blir TH kall… Radiator TST …och stoppar kulvertpumpen Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

 13. Bild 13 När värmen är slut i tankarna och både TH och TST är kalla, startas tillskottsvärmen = Elpatronen, automatiskt. Panncentral Radiatorsystemet förbrukar den värme som är kvar, tills TST blir kall TH Laddomat 3110 Boningshus Elpatronen värmer endast översta delen av slavtanken = MINIMALA förluster Radiator TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl Det är dags att börja elda i pannan igen ! BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank