22 maart 2012
Download
1 / 66

22 maart 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

22 maart 2012. GHZ; ‘t Lange Land Ziekenhuis; Bronovo; MCH Gesprek + Activiteiten + Misverstand +. 2006 Bijeenkomst bestuurders. Ziekenhuizen (Hoogervorst Buitenhof 2006) Communicatie tussen “ketens” van ziekenhuizen - STZ/NFU…? - Santeon - Coöperatie - Vrindjes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 22 maart 2012' - melyssa-patterson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2006 bijeenkomst bestuurders

GHZ; ‘t Lange Land Ziekenhuis; Bronovo; MCH

Gesprek +

Activiteiten +

Misverstand +

2006 Bijeenkomst bestuurders


Concentratie en spreiding

Ziekenhuizen (Hoogervorst Buitenhof 2006)

Communicatie tussen “ketens” van ziekenhuizen

- STZ/NFU…?

- Santeon

- Coöperatie

- Vrindjes

Concentratie en spreidingKennis

Cruyff

Van Marwijk

El Hamdaoui

R. Vd Berg

Medewerking →


Provincie zuid holland

Adherentie

Gouda 72%

Zoetermeer 70%

Den Haag ± 48%

Provincie Zuid-Holland

Euro’s

540 M €

↓ 10% omzetstijging

600 M €

↓ 4 – 5 % bezuinigingen

570

Dus 10 % zorgtoename voor 5% €


W i n what if not
W.I.N = What If Not

 • Verlies

 • laag complex - hoog volume

 • hoog complex – laag volume

 • - HAGA

 • - LUMC

 • - UMCU

 • 3) Acute zorg

 • MCH Westeinde 60% opnames SEH

ZBC


Oplossingen

 • Geen verlies hoog complex laag volume

 • → concentratie (Niet storen!)

 • Geen verlies laag complex hoog volume

 • → schaalvergroting (Niet storen!)

 • → 120% zorg voor 100% €

 • Acute zorg – concentreren en variëren

 • 70 - 80% van de zorg gaat door


Ontwikkeling locaties

 • De voordeur is open

 • Vrijwel alle diagnostiek overal voor de poliklinische patiënt

 • Zorg in de buurt

 • Concentratie/schaalvergroting afhankelijk van kennis, €, buitenwereld, ambitie


MCH Westeinde

 • SEH/Traumatologie

 • IC

 • Neurochirurgie/Neuro oncologie

 • Infectieziekten (HIV etc.)

 • ICD & Dotter ?

 • Poli!!!

 • Dagbehandeling!!!

 • Verloskunde?

 • Orthopedie?


Bronovo

 • Verloskunde! 1x 2x?

 • Acute zorg basis SEH

 • Poliklinische nazorg Radiotherapie

 • Herschikking electieve chirurgie

 • Passende IC zorg

 • Orthopedie

 • Poli!!!

 • Dagbehandeling!!!


Lange Land Ziekenhuis

 • Basis SEH zorg

 • Electieve chirurgie

 • Orthopedie?

 • Rugcentrum? (neurochirurgie)

 • Passende IC zorg (PACU?)

 • Poli!!!

 • Dagbehandeling!!!

 • Verloskunde?


Groene Hart Ziekenhuis

 • Basis SEH (+)

 • IC level 2 zorg

 • Verloskunde i.s.m. LLZ?

 • Vaatchirurgie

 • Orthopedie?

 • Back up traumatologie


(MCH) Antoniushove

 • Laag complex hoog volume oncologische chirurgie (mamma, colon?)

 • Hoog complex laag volume oncologische chirurgie (blaas, long, kno?)

 • Passende IC Zorg (N.O.)

 • Geen 7/24 SEH, wel HAP?

 • Poli (voor de leidschendammers)!!!

 • Dagbehandeling(voor de leidschendammers)!!!


Niet besproken

 • COPD/Longziekten

 • KNO

 • Dermatologie

 • Reumatologie

 • Algemene interne geneeskunde

 • Urologie

 • Kindergeneeskunde

 • Psychologie

 • Ondersteunende vakken

 • Etc….


Tussen conclusie

5) Waar doe je het voor:

- P (atiënt)

- P (ersoneel)

- P (remiebetaler)

Tussen Conclusie


Toekomstschets ontwikkeling co peratie 2010 2013

Toekomstschets Ontwikkeling coöperatie 2010-2013

Een presentatie van de 4 Raden van Bestuur aan de leden van de Raden van Toezicht


De inhoudsopgave

Stand van zaken:

Wat hebben we bereikt

Hoe nu verder

Ontwikkeling gezamenlijke Back Office organisatie: een concreet voorstel

Ontwikkeling gezamenlijke Front Office activiteiten: plan van aanpak

Bestuurs vragen

De inhoudsopgave


Wat hebben we bereikt

Een Bariatrisch centrum op één locatie;

Een PET/CT-centrum op één locatie;

De ontwikkeling van 5 Intensive Care afdelingen naar één Intensive Care organisatie

Een Dialyse Netwerk over 3 lokaties

De stap van vier inkoopafdelingen naar één Inkooporganisatie;

De implementatie van één HR-payrollsysteem voor 3 van de 4 ziekenhuizen in 2010/2011

Wat hebben we bereikt:


We staan op het punt te gaan doen

de FrontOffice,

gezamenlijk Liesbreuk Centrum ,

gezamenlijke organisatie rond Fertiliteit,

Onderzoek naar gezamenlijke aanpak Mamma oncologie; ( start mch/bronovo)

Diabetes kenniscentrum

Neuro Vasculair centrum ( i.h.k. acute zorg)

de BackOffice,

ICT, HRM, Financiën,

We staan op het punt te gaan doen:


Samenwerking in de verkenningsfase

Acute zorg

SEH: inventarisatie

Radiologie

Verkenning investering agenda 2015

Pathologie

Samenwerking Laboratoria

Samenwerking Necrologie cie/ beleid Hsmr

Vastgoed beheer

Kritische voorzieningen ( gassen, liften etc.)

Samenwerking in de verkenningsfase:


Het geld

Succesvolle inkooptrajecten: 2.0 mln in 2010

Wasserij, scopen, dialysemateriaal etc

Pa/sa systeem,

IC netwerk: versterking Bronovo en LLz

Investeringen in Beeldvorming ( Spect CT)

Het geld.


Versnelling co peratie activiteiten

Behouden en vergroten marktaandeel

Kostenreductie door optimalisering Inkoop en logistiek

Optimalisering organisatie Back office

Optimalisering Zorgaanbod ( IGZ )

Verkenning honorering med. specialisten

Raden van bestuur zijn de champions

Versnelling coöperatie activiteiten


3 scenario s

Terug naar de situatie van voor 2009: ieder ziekenhuis gaat op eigen kracht verder, incidenteel is er sprake van een samenwerkingsverband. RvB- en : Neen

Voortzetten situatie 2010:de ziekenhuizen behouden eigen koers en werken waar mogelijk samen: kwaliteit en geld. RvB – en : Ja: maar wel versnellen en verzwaren

Op weg naar 2015:de ziekenhuizen werken toe naar een bestuursvorm passend bij een geïntegreerde organisatie van de 4 ziekenhuizen. RvB – en : Neen: te vroeg, te snel meer bewijsmateriaal nodig, voorkomen van juridisering

3 scenario’s


Opstelling rvb bronovo

Dat zelf doen waar je goed in bent op eigen kracht verder, incidenteel is er sprake van een samenwerkingsverband.

Niet zelf doen waar je slecht in bent

Dat samen doen waar we gezamenlijk meer markt/omzet kunnen bereiken

Dat samen doen waar we door externe eisen en ontwikkelingen toe worden ‘gedwongen’

Opstelling RvB Bronovo:


Opstelling rvb ghz

Definieer wat basiszorg is en biedt dat dicht bij huis van de patiënten/inwoners aan

Zorg bij samenwerken voor marktspreiding cq –bereik en organiseer het eigen en het gezamenlijk aanbod daarop

Opstelling RvB GHZ


Opstelling rvb mch

De coöperatie moet samen die zorg aanbieden wat gezien de demografie en prevalentie gezamenlijk ‘moet’ worden aangeboden.

We zouden samen moeten aanbieden wat we samen kunnen en willen aanbieden om de kwaliteit te versterken

Opstelling RvB MCH


Opstelling rvb llz

We moeten er zorg voor dragen dat we dicht bij huis van onze patiënten/inwoners aanbieden wat dichtbij moet en kan

Daarnaast moeten we samen doen wat ons gevieren meer markt en marge oplevert

We moeten samen doen wat op grond van volume-eisen of kwaliteit beter wordt en/of behouden blijft als we het samen doen

Opstelling RvB LLZ


De gemene deler

samen doen wat ons gevieren meer markt en marge oplevert patiënten/inwoners aanbieden wat dichtbij moet en kan

samen kunnen en willen aanbieden om de kwaliteit te versterken

samen doen waar we door externe eisen en ontwikkelingen toe worden ‘gedwongen’

eerder en beter dan anderen de concentratie van de relevante zorg realiseren

De gemene deler


Het stafberaad

Vraagt om duidelijke koers van de coöperatie: het gaat echt gebeuren

Wil de mening van de raden van toezicht over de voorgestelde koers

Vinden het van groot belang de gevolgen te kennen van mogelijk ingrijpende veranderingen in het “zorgpakket” van de ziekenhuizen

Het Stafberaad


Hoe zitten we aan tafel 1

Handelen vanuit de eigen zelfstandigheid gebeuren

Verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en maatschappelijke functie in het verzorgingsgebied

Niet vrijblijvend meewerken aan in gang gezette gezamenlijk coöperatie activiteiten en constructieve inzet bij onderzoek naar verdergaande samenwerking

Indien onderzoek aantoont dat we “ beter en voordeligerzijn” gaan we gezamenlijk aanbieden

We gaan op zoek, vanuit de huidige besturing, naar een passende besturing van de gezamenlijke pakketten van zorgaanbod

Hoe zitten we aan tafel? 1


Hoe zitten we aan tafel 2

Wanneer blijkt dat dit aanbod succesvol en van voldoende omvang is, zal heroverweging van de visie op de vorm van samenwerking door alle vier de leden op de bestuuragenda worden gezet,

dan komt de concernvisie in beeld als een optie om de bestuurlijke drukte en complexiteit te reduceren.

Hoe zitten we aan tafel? 2De ambities van de backoffice

vergroting van de kwaliteit van dienstverlening/ specialisatie;

vermindering van de kwetsbaarheid bij schaarse functies;

reductie van kosten.

zonder de bureaucratie te vergroten

De ambities van de BackOffice


Uitgangspunten back office

Zorgen dat de professionals tijd en coöperatieziekenhuis onafhankelijk:

veilige en goede zorg kunnen leveren

kunnen beschikken over de benodigde patiëntengegevens

toegang hebben tot personeels- en planningssystemen

kunnen beschikken over een veilige werkplek en infrastructuur

‘Het fundament voor een florerende Front office’

Uitgangspunten Back office


2010 en verder

één centrale aansturing onafhankelijk: (coöperatiebreed bevoegd en verantwoordelijk), c.q. één manager en eenheid van beleid, met een directe verantwoordingslijn naar het coöperatiebestuur

één (administratief organisatorisch) proces en de daarbij passende software .

goede balans tussen centrale en decentrale BackOffice coöperatie activiteiten.

2010 en verder…


Wat versnellen en verbreden

Finance onafhankelijk:

ICT

HRM

Facilitair (voeding, schoonmaak, beveiliging.)

Beheer en onderhoud van kritische systemen (voorheen aangeduid met vastgoedbeheer)

Klinische fysica / MID’s

Opleiding

Kwaliteit en veiligheid

Marketing en communicatie

Projectenbureaus

Wat versnellen en verbreden ?


Randvoorwaarden

Tijdens de verbouwing in control blijven onafhankelijk:

Helder toezicht

Heldere hiërarchie

Transparante geldstromen

RandvoorwaardenUitgangspunten zorgaanbod

Behouden van (toegankelijk) zorgaanbod van de coöperatieziekenhuizen

Meer mogelijkheden tot verdieping / specialisatie

Verhoging aantrekkelijkheid werkomgeving

Behouden van bestaande ‘voordeuren’ voor patiënten uit eigen verzorgingsgebied, én uitbreiden van voordeuren!

Concentratie van het zorgaanbod, waar de mix van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing aantoonbaar positief uitvalt

Vele specialisten zijn werkzaam op meerdere locaties, en sommige patiënten bezoeken meerdere locaties

Verwachting: over 3 jaar is 20 % van het zorgaanbod gezamenlijk georganiseerd

Uitgangspunten zorgaanbod


De aanpak

De besturingsvorm voor de voorkant samenwerking wordt niet vooraf bepaald

Per onderdeel van samen doen wordt een daarbij passende besturing gevormd.

Steeds met het oogmerk:

het collectieve belang van de coöperatieve samenwerking versterkt de locale positie.

De aanpak


Met aandacht voor de agenda s

Inkomens van maatschappen vooraf bepaald

Aandacht voor opleiding en diversiteit kennis en kunde

De (financiële en arbeidsplaatsen) continuïteit van het ziekenhuis

De vervulling van de maatschappelijke functie en taken van het ziekenhuis in zijn primaire verzorgingsgebied en gemeenten

De identiteit van het ziekenhuis

Met aandacht voor de agenda’s


Ambitie gezamenlijk zorgaanbod

Maximale spreiding en concentratie vanwege kwaliteit, toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

Bij keuze voor samenwerking wordt uitgegaan van volgende indeling:

wat we “moeten” en willen

wat kan en bijdraagt (kwaliteit en/of €)

wat niet hoeft

Ambitie gezamenlijk zorgaanbod


Verkenning van het gezamenlijk zorgaanbod 2011

Kankerzorg toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

Factoren: richtlijnen (IGZ en anderen), geld, demografie en prevalentie, bestaande aanbod en expertise

Acute zorg: SEH, IC, neurovasculair centrum, traumatologie, etc.

Factoren: richtlijnen (IGZ en anderen), geld, demografie en prevalentie, bestaande aanbod en expertise)

Verloskunde

Factoren: rapport van de commissie….en vervolgonderzoek in opdracht van NVZ,

Afspraken over bovenstaande binnen coöperatie en met zorgverzekeraars essentieel voor toekomst (onmisbare zorg en/of schaars en/of dure infrastructuur).

Verkenning van het ( gezamenlijk) zorgaanbod 2011


Wat gaan we doen per onderdeel

Schets van het primaire proces: de inhoud toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

De omvang de van de functie in termen van Dbc’s , kosten en omzet, capaciteitsbenutting per zks.

Personele bezetting: med.specialisten/ medewerkers, ondersteunende voorzieningen

Organisatorische verwevenheid en locatie beschrijving

Beoordeling en besluitvorming

Wat gaan we doen per onderdeel?


Intentieverklaringen

Speeltjes voor bestuurder toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

Behang van de boardroom

De rechtvaardiging van St. Paul de Vence

of

Waar gaan we zelf over!

Intentieverklaringen


2007 misverstand

Hoe promiscue is het MCH toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

Per se

Haga

De formule

STZ

Coöperatie (toen A12)

Agenda op tafel

2007 Misverstand


Trouw en ontrouw in een van oudsher katholiek ziekenhuis

Per se - Wie wil/weet wat - RvB toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

- Medische staf

- Management

- Verpleging

De CHU: “het stinkt daar”

Trouw en ontrouw in een van oudsher katholiek ziekenhuis


Een kijkje in ons aardig interieur

RvB - Passanten (continuïteit?) toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

- Bukgedrag

Waarom wil een bestuurder iets

- Oprecht (A. Schweitzer)

- Afleidingsmanoeuvre (politiek)

- Zijn/haar kwaliteit

- Gestuurd

- Verplicht

Een kijkje in ons aardig interieur


Communicatie

Uitgebreid (DVD, krantjes) toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

Te weinig

Per definitie op foute plek

Steun Stafbesturen

Ongewenste adviezen over ongewenst logo, missie, visie en pay off

Communicatie


2008 2010

Afname belang bootoverleg toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

Toename belang ALV/Stafberaad

Dreigend succes - Exit strategie

- Ontkenning

- Wie/wat stuurt de bestuurder

- 2 x sukkels = teveel sukkels

Portefeuille/champions

Voorbeeld: IC

2008 - 2010


De bestuurder als resultante

RvT toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

Stafbestuur

Management

Moed

Strategisch inzicht

U gaat er zelf over

De bestuurder als resultante


Informele besturing

Informatiebijeenkomsten toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

“Bootoverleg”

Raad van Toezicht + Voorzitters medische staf

Informele besturing


Formeel

2008: coöperatie toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel2010: coöperatie

- DB + VZ - DB + VZ

- ALV - ALV/Stafberaad

- Stafberaad

“Projectdirecteur” “Projectteam”:

- specialist

- manager

- voorzitter

Vergaderingen Vergaderingen

- Projectdirecteur + VZ - projectteam + VZ

- DB - DB

- ALV + Stafberaad - LV/Stafberaad

- RvT

Formeel


De toekomst van de co peratie volgens alfons de ridder
De toekomst van de coöperatie volgens Alfons de Ridder toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel


Co peratieziekenhuizen
Coöperatieziekenhuizen toegankelijkheid, en doelmatigheid en groter marktaandeel

Bronovo (Den Haag); 300 bedden, 915 fte

GHZ (Gouda); 440 bedden, 1.450 fte

LLZ (Zoetermeer); 255 bedden, 650 fte

MCH (Den Haag); 785 bedden, 2.415 fte


Uitgangspunten concentratie en spreiding ziekenhuisfuncties 1

Behouden van bestaande “voordeuren” voor patiënten uit het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

Vele specialisten zijn werkzaam op meerdere locaties, en sommige patiënten bezoeken meerdere locaties

Verwachting: over 5 jaar is circa 20 - 25% het zorgaanbod gezamenlijk georganiseerd

Uitgangspunten concentratie en spreiding ziekenhuisfuncties (1)

frontoffice


Voorwaarden het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

 • Professionals moeten tijd en coöperatieziekenhuis onafhankelijk:

 • veilige en goede zorg kunnen leveren

 • beschikken over patiëntgegevens

 • toegang hebben tot rooster/planningssystemen

 • veilige werkplek en infrastructuur

Intensivering samenwerking


Wat samen doen in de backoffice
Wat samen doen in de backoffice? het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

 • Inkoop

 • ICT

 • Financiën

 • Treasury

 • Vastgoedbeheer

 • HRM

 • Opleiding en onderzoek


Uitgangspunten Back Office het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

 • één centrale besturing van de ondersteunende diensten

 • één administratief organisatorisch proces

 • het werken met SLA’s

 • goede balans tussen centrale en decentrale coöperatie activiteiten

intensivering samenwerking


Back Office (1) het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

intensivering samenwerking


Back Office (2) het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

intensivering samenwerking


Back Office (3) het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

intensivering samenwerking


Adviezen

Vier je succes het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

Deel je strategie

Verdien, deel en expliciteer het geld

Organiseer de ruzie

Organiseer vorm als inhoud daarom vraagt

Pak door

Leg uit

Spaar geen kool en geen geit

Gun succes

Houd weinig voordrachten

Adviezen


Conclusie
Conclusie het eigen verzorgingsgebied, en uitbreiden van de voordeuren!

 • Wij liggen voor in de discussie en hebben bewezen het te kunnen aan voor- en achterkant

 • 2) U gaat er altijd zelf over

 • 3) We moeten niet overdrijven

 • Facts & Fiction

 • U hebt mazzel & wij zijn gek


ad