f otosentez ve k emosentez n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
F OTOSENTEZ VE K EMOSENTEZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
F OTOSENTEZ VE K EMOSENTEZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

F OTOSENTEZ VE K EMOSENTEZ - PowerPoint PPT Presentation


  • 217 Views
  • Uploaded on

F OTOSENTEZ VE K EMOSENTEZ. FOTOSENTEZ Yeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine fotosentez denir. Genel fotosentez formülü şeklindedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'F OTOSENTEZ VE K EMOSENTEZ' - melyssa-bauer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

FOTOSENTEZ

Yeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine fotosentez denir. Genel fotosentez formülü

şeklindedir.

slide3

Denklemden görüldüğü gibi kullanılan karbondioksit oranında oksijen açığa çıkmaktadır. Bu durum doğada bu iki maddenin dengesinin sağlanmasında etkilidir.

Fakat fotosentez hiç şüphesiz bu kadar basit bir olay değildir.

Fotosentez hadisesi 2 ana safhada incelenebilir.

slide4

1. Işık Reaksiyonları Safhası

1.1. Hill Reaksiyonu

1.2. Fotofosforilizasyon

1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon

1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyon

2. CO2’nin Kullanılma Reaksiyonları

slide5

1. Işık Reaksiyonları Safhası

Güneş ışığının klorofil tarafından emilmesi, emilen bu ışık enerjisi sayesinde suyun parçalanması ve ışığın kimyasal enerji halinde depo edilmesi olaylarının gerçekleştiği birinci kademedir.

i k reaksiyonlar kloroplastlar n granum k s mlar nda meydana gelir
Işık reaksiyonları kloroplastların granum kısımlarında meydana gelir.
slide7

Bu aşamada ışık mutlaka gereklidir ve bu safha hararete karşı hassas değildir.

Işık Reaksiyonları Safhası’nda

1.1. Hill Reaksiyonu

1.2. Fotofosforilizasyon

1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon

1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyon

reaksiyonları görülür.

slide8

1.1. Hill Reaksiyonu

Kloroplastlardan izole edilen süspansiyona ışık verildiği zaman Fe+++ (Ferri) iyonları Fe++ (Ferro) iyonlarına indirgenmekte ve 1 molekül O2 açığa çıkmaktadır.

slide9
Bu deney ilk defa B. Hill (1939) tarafından gerçekleştirildiği için bu reaksiyona Hill Reaksiyonu denir.

Hill Reaksiyonu

slide10

1.2. Fotofosforilizasyon

Fotofosforilizasyon, ışık enerjisinin yakala-narak ATP üretilmesi anlamına gelir.

Fotosentezin Işık Reaksiyonları Safhası’nda devirli ve devirsiz olmak üzere 2 tip fotofosforilizasyon vardır

1 2 1 devirli fotofosforilizasyon 1 2 2 devirsiz fotofosforilizasyon
1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon

1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyon

sonu olarak fotosentezin k reaksiyonlar safhas nda atp ve nadph 2 has l olur
Sonuç olarak fotosentezin ışık reaksiyonları safhasında ATP ve NADPH2 hasıl olur.
slide13

2. CO2’nin Kullanılma Reaksiyonları

Bu safhada CO2 gereklidir. Ayrıca bu safha hararete karşı hassastır. Bu devre reaksiyonları kloroplastların stroma kısımlarında cereyan eder.

slide14
Fotosentezin bu safhası Calvin-Benson Çemberi ile özetlenmeye çalışılmıştır. Bu reaksiyon 4 aşamada tamamlanır.
slide16
b) Işık safhasında sentezlenen NADPH2’lerin H’leri ile ATP’lerin Fosfat gruplarının katılımı ile 2 molekül 3 karbonlu PGAldehit oluşur.
slide17

c) 3karbonlu PGAldehitin bir kısmı sakkaroz, nişasta, pektin vs. oluşur. Diğer kısmı sedoheptuloz-7 fosfat ile birleşerek ribozfosfat ve ksilozfosfat’ı oluşturur. Bu ikisinden de ribulozfosfat(5C) meydana gelir.

slide19

Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler

CO2 Yoğunluğu: Belli bir orana kadar fotosentezi hızlandırır. Sonra fotosentez hızı sabitlenir.

Işık Şiddeti: Belli bir orana kadar fotosentezi hızlandırır. Işığın etkisi gölge ve güneş bitkilerinde farklı etki yapabilir.

Sıcaklık: Fotosentez için gerekli optimum sıcaklık 20-300C’dir.

Mineraller: Özellikle Fe, Mn ve Mg azlığı klorofil eksikliğine sebep olacağından fotosentez hızını düşürür.

Stoma ve kloroplast sayısı: Fotosentez hızı bu ikisi ile doğru orantılıdır.

slide20

Kemosentez

Güneş enerjisi yerine kimyasal enerjiden yararlanarak organik bileşikler yapılması olayına kemosentez denir.

Kemosentez yapan canlılar birçok maddenin formunu değiştirerek yüksek yapılı canlıların kullanabileceği hale dönüştürürler.

slide21

Azot Bakterileri

Toprakta bulunan azotun bitkilerin daha iyi yararlanabileceği hale dönüşmesi için nitrifikasyon olayının gerçekleşmesi gerekir.

Nitrifikasyon Amonyak (NH3)’ın Nitrit (HNO2) ve Nitrat (HNO3) ’a dönüşmesidir.

Nitrifikasyonu Nitrosomonas bakterileri ve Nitrat bakterileri sağlar.

slide22

Nitrosomonas bakterisi Amonyak’ı Nitrit’e çevirir.

2NH3 + O2 2HNO2 + 2H2O + Enerji

Buradan kazandığı kimyasal enerjiyi güneş ışığı yerine kullanarak ihtiyaç duyduğu organik maddeleri sentezler.

slide23

Nitrat bakterisi ise Nitrit’i Nitrat’a çevirir.

2HNO2 + O2 2HNO3 + 43 Cal.

Buradan kazandığı 43 caloriyi güneş ışığı yerine kullanarak ihtiyaç duyduğu organik maddeleri sentezler

slide24

Kükürt Bakterileri

Bu bakteriler proteinlerin kokuşmasından meydana gelen H2S bileşiğini oksitleyerek enerji elde ederler.

2H2S + O2 2H2O + 2S + Enerji