slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpieczne poruszanie się w internecie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpieczne poruszanie się w internecie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
melvyn

Bezpieczne poruszanie się w internecie - PowerPoint PPT Presentation

153 Views
Download Presentation
Bezpieczne poruszanie się w internecie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bezpieczne poruszanie się w internecie Wydział dw. z PG KWP w Katowicach kom. Adam Nikolin

 2. Bezpieczne poruszanie się w internecieportale aukcyjne – 32 mln w 2013 r.

 3. Bezpieczne poruszanie się w internecie portale aukcyjne Kupujemy: - okazyjnacena, podróbki !! - liczba pozytywów, info o sprzedającym – google, - przy braku pewności odbiór osobisty lub za pobraniem, Sprzedajemy: - uwaga na okazje !! - potwierdzenia przesyłana mailem, - wysyłamy towar dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.

 4. Bezpieczne poruszanie się w internecie płatności elektroniczne Sposób dokonywania płatności: - tylko z pewnych dobrze zabezpieczonych komputerów, - uwaga na kawiarenki internetowe, hot spoty itp, - z jakiej sieci wi-fi korzystamy? - jak silne hasła stosujemy i gdzie je przechowujemy? - jakie strony odwiedzamy w sieci? Bank nigdy nie żąda podania wszystkich lub kilku kolejnych kodów ze zdrapek lub całego hasła, nie proponuje też aplikacji zabezpieczającej telefon używany do autoryzacji transakcji.

 5. Bezpieczne poruszanie się w internecie płatności elektroniczne – trojan ZEUS Schemat ataku jest następujący: Cyberprzestępcy wykorzystują ZeuSa infekującego komputery do wykradania danych, niezbędnych do uzyskania dostępu do internetowych kont bankowych, oraz numerów telefonów komórkowych. Na telefon ofiary przychodzi wiadomość tekstowa z żądaniem zainstalowania uaktualnionego certyfikatu bezpieczeństwa lub innego niezbędnego oprogramowania. Jednak odnośnik w wiadomości tak naprawdę prowadzi do mobilnej wersji ZeuSa. Instalując to oprogramowanie, ofiara infekuje swój telefon, czym umożliwia cyberprzestępcy wykradzenie danych osobistych i podjęcie próby przeprowadzenia transakcji finansowej. Pomimo tego atakujący wciąż potrzebuje kodu mTAN do autoryzacji transakcji. Bank wysyła na telefon klienta wiadomość zawierającą kod mTAN. ZitMo przesyła tę wiadomość na telefon złodzieja. Złodziej używa zdobytego kodu mTAN do autoryzacji transakcji.

 6. Bezpieczne poruszanie się w internecie portale społecznościowe • jakie treści zamieszczamy na swoich profilach (komentarze, zdjęcia)? • jakich haseł używamy i gdzie je przechowujemy? • jak jest zabezpieczony nasz komputer i nasza sieć? - kto jeszcze jest użytkownikiem naszego komputera?

 7. Bezpieczne poruszanie się w internecie oszustwo nigeryjskie Oszustwo, najczęściej zapoczątkowane kontaktem poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, polegające na wciągnięciu (dawniej przypadkowej, obecnie coraz częściej typowanej) ofiary w grę psychologiczną, której fabuła oparta jest na fikcyjnym transferze dużej (często przesadnie wygórowanej – nawet rzędu kilkunastu milionów funtów lub dolarów amerykańskich) kwoty pieniędzy, z jednego z krajów afrykańskich (najczęściej Nigerii, choć obecnie może również chodzić o każdy inny kraj – coraz częściej w grę wchodzi Wielka Brytania, Hiszpania) - mającą na celu wyłudzenie pieniędzy. W ostatnim czasie kontakt jest nawiązywany poprzez portale randkowe – oszust po dłuższej korespondencji prosi o pomoc pieniężną na leczenie lub inny cel. Możemy również otrzymać informację o wygranej na loterii (google).

 8. Bezpieczne poruszanie się w internecie prawa autorskie i inne Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania utworu (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: • a) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi , znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) • b) plastyczne, • c) fotograficzne, • d) lutnicze, • e) wzornictwa przemysłowego, • f) architektoniczne, architektoniczno - urbanistyczne i urbanistyczne, • g) muzyczne i słowno - muzyczne, • h) sceniczne, sceniczno - muzyczne, choerograficzne i pantomimiczne, • i) audiowizualne

 9. Bezpieczne poruszanie się w internecie prawa autorskie i inne Rozpowszechnianie cudzego utworu Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 10. Bezpieczne poruszanie się w internecie prawa autorskie i inne Zwielokrotnienie cudzego utworu Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 11. Bezpieczne poruszanie się w internecie prawa autorskie i inne Kradzież programu komputerowego Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Istotą przestępstwa jest nielegalne (bez zgody właściciela praw autorskich) zwielokrotnienie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Może to być trwałe zwielokrotnienie na komputerowy nośnik informacji (dysk twardy, dyskietkę, CD-ROM itp.) lub nietrwałe zwielokrotnienie do pamięci operacyjnej RAM. Najczęściej sprawca uzyskuje korzyść w wyniku uzyskania programu bez ponoszenia wydatków na jego nabycie.

 12. Bezpieczne poruszanie się w internecie prawa autorskie i inne 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno- urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. 

 13. Bezpieczne poruszanie się w internecie blokada komputera

 14. Oszust o nicku „neon”,sposób działania:

 15. Oszust o nicku „neon”,sposób działania:

 16. Oszust o nicku „neon”,sposób działania:

 17. Bezpieczne poruszanie się w internecie kontakt Dziękuję za uwagę  kom. Adam Nikolin tel. 32-200-2510 adam.nikolin@ka.policja.gov.pl