pa vald bu kult rpolitika tautas lieti s m kslas atbalst an novados daugavpils m la m kslas centrs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tautas lietišķās mākslas studija “Latgale” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tautas lietišķās mākslas studija “Latgale”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Tautas lietišķās mākslas studija “Latgale” - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

Pašvaldību kultūrpolitika tautas lietišķās mākslas atbalstīšanā novados: Daugavpils Māla mākslas centrs. Tautas lietišķās mākslas studija “Latgale”. Uzsāka darboties 1980.gadā 1985.gadā piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas goda nosaukums

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tautas lietišķās mākslas studija “Latgale”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pa vald bu kult rpolitika tautas lieti s m kslas atbalst an novados daugavpils m la m kslas centrs

Pašvaldību kultūrpolitika tautas lietišķās mākslas atbalstīšanā novados:Daugavpils Māla mākslas centrs

tautas lieti s m kslas studija latgale
Tautas lietišķās mākslas studija “Latgale”
 • Uzsāka darboties 1980.gadā
 • 1985.gadā piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas goda nosaukums
 • Kopš 1985.gada darbojas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja paspārnē
 • Kopš 2010.gada darbojas un saimnieko Daugavpils Māla mākslas centrā
slide6

Svarīgākie biogrāfijas dati:

 • Dzimis 1918. gada 23. septembrī Silajāņu pagasta Dūbes sādžā;
 • Amatu apguvis kopā ar brāli Aleksandru tēva Aleksandra darbnīcā;
 • Pēc tēva nāves par savu tiešo skolotāju uzskata Polikarpu Vilcānu;
 • Kopš 1938. gada St. Vilcāns sāk nodot savus izstrādājumus mākslas saloniem Rīgā;
 • Izstādēs piedalās kopš 1940. gadu sākuma;
 • Kopš 1955. gada strādā Krustpils rajona vieglās rūpniecības kombināta keramikas darbnīcā;
 • 1957. gada 7. decembrī parādās pirmais ieraksts meistara darba grāmatiņā, kas apliecina viņa ieņemamo podnieka amatu Daugavpils Forštadtes dārzniecībā;
 • 1960. gadā vienam no pirmajiem Latgalē tiek piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums;
 • No 1971. gada līdz 1991. gadam meistars strādā Tautas daiļamatnieku un suvenīru ražošanas apvienībā “Daiļrade”;
 • Kopš 70. gadu beigām iesaistās Daugavpils keramiķu studijas darbībā un izstāžu dzīvē. Rīko vairākas personālizstādes;
 • 1983. gadā jau plaši pazīstamais meistars tiek uzņemts PSRS Mākslinieku savienībā;
 • Miris 2001. gada 9. decembrī.
slide15

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekts„Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā”

slide16

Īss projekta apraksts.Projekts “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā” popularizēs kultūras un kreatīvo tūrismu Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā, attīstot jaunus tūrisma produktus, kuri balstās uz reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma - podniecības tradīciju izmantošanu.Daugavpils pašvaldība vairākus gadus aktīvi atbalsta mākslas un kultūras kopienas, bet nesen, programmas „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam” ietvaros, ir radusies iespēja attīstīt novatorisku partnerību, šādi veidojot jaunus kreatīvā tūrisma produktus.

slide17

Projekta partneri ir Utenas Novadpētniecības muzejs un Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde. Lai saglabātu podniecības un keramikas tradīcijas reģionā, projekta partneri nolēma rast iespēju savstarpēji sadarboties reģiona amatniekiem, iedzīvotājiem un viesiem, kas, savukārt, veicinātu jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību.Partneri nolēma:- izveidot Māla mākslas centrus Utenā un Daugavpilī;- izveidot jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu; - sagatavot apmācības programmu;- attīstīt pārrobežu mēroga kultūras un mākslas pasākumus reģionā; - sagatavot izstāžu un semināru programmu vietējiem un reģionālajiem māksliniekiem un amatniekiem.

slide18

Projekta vispārējais mērķis: Popularizēt kultūras un kreatīvo tūrismu Daugavpilī un Utenā, attīstot jaunus tūrisma produktus, kuri balstās uz reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma - podniecības tradīciju izmantošanu.Specifiskie mērķi: - intereses radīšana par reģiona kultūrvēsturisko mantojumu vietējos iedzīvotājos, pētot un veicinot podniecības un keramikas tradīcijas;- ikgadēju kultūras un mākslas pasākumu organizēšana, pamatojoties uz pārrobežu reģiona kultūrvēsturi, šādi piesaistot jaunus apmeklētājus un veidojot reģiona kultūras tēlu;- formālās un neformālās mūžizglītības iespēju nodrošināšana, apmācību programmas izstrāde un īstenošana; - podniecības un keramikas tradīciju saglabāšana un attīstīšana, izveidojot muzeju pakļautībā esošus Māla mākslas centrus.

slide19

Projekta aktivitātes un rezultāti: 1. Vadība un koordinācija2. Pārrobežu reģiona podniecības un keramikas pētījums un publicitāte3. Kultūras un kreatīvā tūrisma programma4. Daugavpils Māla mākslas centra meistarklases.Pēc Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja keramikas darbnīcas renovācijas, tiks organizētas profesionālu keramiķu meistarklases, kurās visi interesenti varēs apgūt tradicionālā amata prasmes un iemaņas, šādi papildinot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Meistarklasēs varēs piedalīties arī pilsētas viesi, tā praksē iepazīstot reģiona tradicionālās amatniecības darba norises, izmēģinot izgatavot kādu māla trauku vai priekšmetu, šādi saņemot kreatīvā tūrisma pakalpojumus pilsētā.5. „Daugavpils Māla festivāls”Festivāls notiks Daugavpils pilsētas svētkos. „Daugavpils Māla festivāla” ietvaros notiks: cepļa būvēšana, dedzināšana un svinīga cepļa atvēršana. Festivāla norises teritorijā darbosies keramiķu meistarklases, kur mazi un lieli pilsētas svētku dalībnieki varēs izmēģināt savas prasmes, veidojot dažādus priekšmetus no māla. Cepļa dedzināšanā piedalīsies profesionāli keramiķi no Latgales, Lietuvas un Baltkrievijas, līdz ar to festivāla laikā būs iespēja iepazīties ar māla izstrādājumiem no pārrobežu reģiona.

slide20

6. Apmācību programmaapmācību programmas un metodisko materiālu izstrādāšana un izdošana. Ar mērķi saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko tradīciju pārmantošanu, projekta ietvaros tiks izveidots izglītojošs metodiskais materiāls (apmācību programma), kurā tiks iekļauta māla modelēšana, keramikas priekšmetu veidošana, virpošana, dedzināšana, apdare ar glazūru u.c. nepieciešamās zināšanas, kas veicina bērnu, jauniešu, pieaugušo un cilvēku ar īpašām vajadzībām ieinteresētību tradicionālajā podniecībā un keramikas priekšmetu veidošanā; - apmācību programmas seminārs;- 576 stundu apmācība bērniem un pieaugušajiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašam vajadzībām: Daugavpilī (480 stundu apmācību kurss) notiks 6 mēnešus - 2 reizes nedēļā pa 2 stundām. Projekta ietvaros ar bērnu grupām (katrā 3 cilvēki) strādās 5 profesionāli keramiķi. Rezultātā bērni iegūs tradicionālās amatniecības prasmes un iemaņas.

slide21

7. Kultūras objektu modernizācija:Utenas keramikas muzeja un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Keramikas darbnīcas renovācija un iekārtu modernizācija paredz:māju ārējo un iekšējo renovāciju (t.sk. sienas, logi, jumts, telpas u.t.t.);izstāžu - semināru zāles izveidošanu;keramiķu darba vietu iekārtošanu; jaunu modernizētu iekārtu iegādi;nepieciešamo komunikāciju (elektrotīklu u.c.) instalēšanu; ugunsdrošības u.c. normatīvo aktu prasību nodrošināšanu;pagalma teritorijas sakārtošanu u.c.Topošās renovētās un modernizētās iestādes - Māla mākslas centri, kļūs par iecienītu un pieejamu vietu reģiona iedzīvotājiem un kreatīvā tūrisma interesentiem gan Utenā gan Daugavpilī.

slide22
Projekta budžets: EUR 1 394 846, no tiem:85% finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds;15% valsts un pašvaldību līdzfinansējums.