Kal te y net m
Download
1 / 63

KALİTE YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

KALİTE YÖNETİMİ. KALİTE. ŞARTLARA İLK DEFASINDA ZAMANINDA HER DEFASINDA UYMAKTIR. Etkin Kalite Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları.  Maliyet ve zamandan tasarruf,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KALİTE YÖNETİMİ' - melvin-logan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kal te
KALİTE

 • ŞARTLARA

  İLK DEFASINDA

  ZAMANINDA

  HER DEFASINDA

  UYMAKTIR

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ


Etkin kalite y netim sistemi uygulaman n yararlar
Etkin Kalite Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

 Maliyet ve zamandan tasarruf,

 Hata payı azalır.

 Daha az müşteri şikayetleri

 Daha az servis – bakım giderleri

 Kaynakların optimum kullanımı

 Pazar payının arttırılması

 Yönetim kolaylığı

 Sağlıklı bilgi akışı

 Müşteri memnuniyetinde artış

 Etkinlik ve verimlilik

 Sürekli iyileştirme

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

VE

HİZMET KALİTE STANDARTLARI


KALİTE POLİTİKAMIZ

Siz kıymetli hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini esas alan,

Mevzuat ve kalite standartlarına uygun,

Etkin,verimli,güvenilir hizmet vermek ve

Bunu sürekli iyileştirmektir.


KALİTE STANDARTLARI GELİŞTİRME ŞB.MD.

İL PERFORMANS VE KALİTE

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BAŞHEKİM

KOMİTELER

HASTANE

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

HASTANE

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI


 • KOMİTELER

 • Hasta Güvenliği Komitesi

 • Çalışan Güvenliği Komitesi

 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 • Eğitim Komitesi

 • Tesis Güvenliği Komitesi

 • BİNA TURLARI

 • ÖZDEĞERLENDİRMELER


Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Yönetim Sistemi içerisinde kilit bir role sahiptir.

Başhekimin belirlediği bir çalışan, kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir. Kalite yönetim direktörü, kalite yönetim birimi ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur.

Kalite Yönetim Direktörü; HKS uygulamalarını yürütmek, kurum kalite hedeflerini gerçekleştirebilmek ve gerekli koordinasyon görevini yapabilmek için iletişim tekniklerini ileri düzeyde kullanmak, çalışma alanıyla ilgili konulara hakim olmak, takip etmek ve sonuçlandırmak hususunda yeterli ve yetenekli olmalıdır.


Kalite Yönetim Birimi

Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu,

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi,

Doküman yönetimi,

Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,

Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi,

Öz değerlendirme sürecinin yönetimi,

Düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi birimin sorumluluğundadır.

Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için personel, altyapı, donanım ve eğitim gibi tüm gereksinimler karşılanmalıdır.


Bölüm Kalite Sorumluları

Bölümler, hizmetin verildiği ve hizmet kalite standartlarının uygulama alanlarıdır. Bölümlerde HKS’ nin uygulanmasında sorumlu kişiler bölüm kalite sorumlularıdır. Görevlerinin önemi gereği bölüm kalite sorumluları, doğru kişiler arasından seçilmeli, mutlaka yardımcıları olmalı ve görevlendirilmeleri başhekim tarafından yapılmalıdır.

Bölüm kalite sorumlularının;

Bölümleriyle ilgili HKS’ yi uygulamak,

Eğitim ihtiyaçlarını KYB’ ye bildirmek,

Bölüm hedeflerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak,

Bölüm hedeflerine ilişkin analizleri KYB’ ye bildirmek gibi önemli görevleri mevcuttur.


Komiteler

HKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere kalite yönetim direktörünün teklifi, başhekimin onayıyla kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini kalite yönetim direktörü koordinasyonunda yürütmekle birlikte bağımsız birer organ gibi çalışırlar.


Hasta g venli i komitesi
Hasta Güvenliği Komitesi

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, cerrahi branş uzmanı, dahili branş uzmanı, laboratuar branş uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı, hastane bilgi sistem sorumlusu ve eczacı yer almalıdır.

Hastaların doğru kimliklendirilmesi,

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,

Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,

Radyasyon güvenliğinin sağlanması,

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.


Al an g venli i komitesi
Çalışan Güvenliği Komitesi

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve diğer meslek gruplarından (laboratuar, anestezi ve radyoloji teknisyeni) bir temsilci yer almalıdır.

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,

Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,

Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,

Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır.


E itim komitesi
Eğitim Komitesi

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı yer almalıdır.

HKS Eğitimi,

Hizmet içi eğitimler,

Uyum eğitimleri,

Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

!!!!!

Eğitim faaliyetlerinin istenen düzeye ulaştırılamadığı kurumlarda HKS’ nin uygulanma düzeyini istenen düzeye çıkarmak mümkün olamayacaktır. Bu nedenle eğitim komitesinin görevi tüm hizmetleri kapsayan ve etkileyen çok önemli bir görevdir.


Tesis g venli i komitesi tgk
Tesis Güvenliği Komitesi (TGK)

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu ve tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu yer almalıdır.

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,

Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,

Atık yönetimi çalışmaları,

Tıbbi cihaz süreçleri (bakım, onarım vb.),

Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.


B na turlari
BİNA TURLARI

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusunun yer aldığı ekip tarafından yapılmalıdır.


Hastanelerde kal te y net m
HASTANELERDE KALİTE YÖNETİMİ

Öz Değerlendirmeler

Her dönem en az bir öz değerlendirme yapılmalıdır.

Öz Değerlendirme;

Tüm HKS bölümlerini kapsamalı,

Planı hazırlanmalı,

 • Takvimi hazırlanmalı,

 • İlgili ekip/ekipler belirlenmeli,

 • Takvim hakkında bölümler önceden bilgilendirilmelidir.


Kurumsal performans katsayisi
KURUMSAL PERFORMANS KATSAYISI

Hizmet Kalite Standartları

KURUMSAL

PERFORMANS

KATSAYISI

(0-1)

Hasta Memnuniyeti

İndikatör Takibi


Kurumsal Performans Katsayısının Etkisi

Hastane gelirleri;

a. % 40 – 80 kurum ihtiyaçları

b. % 20 Hazine, SHÇEK, merkez payı

c. % 0 – 40 Personele Dağıtılabilecek Ek

Ödeme Miktarı Olarak ayrılır.

PERSONELE

DAĞITILABİLECEK

EK ÖDEME MİKTARI

KURUMSAL

PERFORMANS

KATSAYISI

PERSONELE

DAĞITILACAK

EK ÖDEME MİKTARI

X

=


H zmet kal te standartlarinin boyutlandirilmasi
HİZMET KALİTE STANDARTLARININ BOYUTLANDIRILMASI

DESTEK

HİZMET

YÖNETİMİ

İNDİKATÖR

YÖNETİMİ

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ


Kurumsal hizmet y netimi
Kurumsal Hizmet Yönetimi

01 Yönetim Hizmetleri

 • 02 Hasta Bakım Hizmetleri

 • 03 Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi

 • 04 Tesis Yönetimi

 • 05 Acil Durum Ve Afet Yönetimi

 • 06 Bilgi Yönetimi

 • 07 Stok Yönetimi

 • 08 Atık Yönetimi


Sa l k hizmeti y netimi
Sağlık Hizmeti Yönetimi

 • 01 Poliklinik Hizmetleri

 • 02 Acil Sağlık Hizmetleri

 • 03 Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri

 • 04 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri

 • 05 Patoloji Laboratuvar Hizmetleri

 • 06 Görüntüleme Hizmetleri

 • 07 Endoskopi Hizmetleri

 • 08 Klinikler

 • 09 Ameliyathane Hizmetleri

 • 10 Yoğun Bakım Hizmetleri

 • 11 Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri

 • 12 Eczane Hizmetleri

 • 13 Sterilizasyon Hizmetleri

 • 14 Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri

 • 15 Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri

 • 16 Fizik Tedavi Hizmetleri

 • 17 Diyaliz Hizmetleri

 • 18 Doğum Hizmetleri

 • 19 Psikiyatri Hizmetleri

 • 20 Nükleer Tıp Hizmetleri


Destek Hizmeti Yönetimi

 • 01 Hasta Dosyası Ve Arşiv Hizmetleri

 • 02 Mutfak Hizmetleri

 • 03 Çamaşırhane Hizmetleri

 • 04 Morg Hizmetleri

  İndikatör Yönetimi

 • 01 Kalite İndikatörleri


 • İndikatör Yönetimi

 • 1-Kesici delici alet yaralanmaları izlenmelidir.

 • 2-Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar izlenmelidir.

 • 3-Yoğun bakım mortalite oranları izlenmelidir.

 • 4-Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranları izlenmelidir

 • 5-Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları izlenmelidir

 • 6-Cerrahi alan enfeksiyon hızları izlenmelidir.

 • 7-Düşen hasta oranı izlenmelidir.

 • 8-Sezaryen oranı izlenmelidir

 • 9-Ameliyat masası kullanım oranı izlenmelidir.

 • 10-Yoğun bakımda tekrar yatış oranları izlenmelidir.

 • 11-Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranı izlenmelidir.


 • 12-Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı, oranı ve teşhis dağılımı izlenmelidir.

 • 13-Müşahede odasında yatan hastaların kalış süreleri izlenmelidir.

 • 14-Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma süresi izlenmelidir.

 • 15-Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum değerlendirilmeli ve uyum oranları izlenmelidir.

 • 16-Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı izlenmelidir.

 • 17-Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı izlenmelidir

 • 18-Hekim başına düşen poliklinik odası oranı izlenmelidir.

 • 19-Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları

 • izlenmelidir.


Kodlama
KODLAMA oranı ve teşhis dağılımı izlenmelidir.


 • 1. Hastane HKS yatay ve dikey olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Yatay boyutta Hasta ve Çalışan Güvenliği, dikey boyutta ise Kurumsal Hizmet Yönetimi, Sağlık Hizmeti Yönetimi, destek Hizmeti Yönetimi ve İndikatör Yönetimi yer almaktadır.

 • •2. Kodlama 5 kısımdan oluşur. Kodlamada, ilk 4 kısım iki basamaklı sayılardan, 5’nci kısım bir harften oluşur.Örnek: 01.04.03.00.H

 • •3. Birinci kısımdaki iki basamaklı sayı dikey boyutları tanımlar.

 • 01: Kurumsal Hizmet Yönetimi

 • 02: Sağlık Hizmeti Yönetimi

 • 03: Destek Hizmeti Yönetimi

 • 04: İndikatör Yönetimi

 • •4. İkinci kısımda yer alan iki basamaklı sayı dikey boyutların içinde bulunan bölümü tanımlar

 • •5. Üçüncü kısımda yer alan iki basamaklı sayı, bölüm içindeki standardın sıralamadaki yerini tanımlar.

 • •6. Dördüncü kısımdaki iki basamaklı sayı standardı ve değerlendirme ölçütünü tanımlar.

 • Standart 00 ile tanımlanır.Değerlendirme ölçütü 01’den başlayıp ardışık artan sayılar ile tanımlanır. Değerlendirme ölçütüne ait alt kırılımlar “o” işareti ile tanımlanır.


 • Beşinci kısım yatay boyutu gösterir. “H”, “Ç” ve “G” harfleri ile tanımlanır.

 • • Hasta güvenliği ile ilgili bir standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “H” harfi ile tanımlanır.

 • • Çalışan güvenliği ile ilgili standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “Ç” harfi ile tanımlanır.

 • • Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “G” harfi ile tanımlanır.

 • • Hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili olmayan standartta,standart ve değerlendirme ölçütünde harf kullanılmaz.


Hastane hks kodlama sistemi
Hastane HKS Kodlama Sistemi ve “G” harfleri ile tanımlanır.

 • 01.01.21.01.H kodu;

 • • Birinci kısımdaki “01”, Kurumsal Hizmet Yönetimini,

 • • İkinci kısımdaki “01”, Yönetim Hizmetleri Bölümünü,

 • • Üçüncü kısımdaki “21”, 21. Standardı,

 • • Dördüncü kısımdaki “01”, Standardın 1. Değerlendirme Ölçütünü,

 • • Beşinci kısımdaki “H”, Standardın Hasta Güvenliği ile ilgili olduğunu


 • 1. Puanlamada 5 ve 5’in katları kullanılır. ve “G” harfleri ile tanımlanır.

 • Standart Özelliği Puan

 • •Yazılı düzenleme ile ilgili standartlar 5

 • •Eğitim ile ilgili standartlar 10

 • •Kalite yönetimi ile ilgili standartlar 10

 • •Fiziksel özellikler ile ilgili standartlar 10

 • •Sürece yönelik uygulamaları içeren standartlar-1 10

 • •Sürece yönelik uygulamaları içeren standartlar-2 15

 • •Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartlar-1 15

 • •İndikatör takibi ile ilgili standartlar-1 15

 • •Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartlar-2 20

 • •Öz değerlendirme, komiteler, engelli kişilere yönelik standartlar 20

 • •İndikatör takibi ile ilgili standartlar-2 20


 • 2. Puanlamada, standart puanlandırılır. ve “G” harfleri ile tanımlanır.

 • Değerlendirme ölçütleri puanlandırılmaz.

 • •3. Değerlendirmede standart ve standardın değerlendirme ölçütleri Evet, Hayır ve Değerlendirme Dışı olarak tanımlanır.

 • •4. Değerlendirme sonucu puanlama yapılırken;

 • Evet: Standardın tüm değerlendirme ölçütleri ile birlikte karşılanması durumunu ifade eder ve tam puan verilir.

 • • Hayır: Standardın kendisinin veya en az bir değerlendirme ölçütünün karşılanmadığı durumu ifade eder ve 0 (sıfır) puan verilir.

 • • Değerlendirme Dışı: Hastanede değerlendirilmeyecek standartları ifade eder ve puanlandırma yapılmaz.


 • 5. Hastane HKS Sağlık Hizmeti Yönetimi boyutunda yer alan bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • •6. Hastane HKS Kurumsal Hizmet Yönetimi’nde yer alan standartlar hastanenin genelinde ve tüm bölümlerinde değerlendirilir ve puanlandırılır.


Tan mlay c fig rler tablosu
Tanımlayıcı Figürler Tablosu bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Solunum izolasyonu

Damlacık izolasyonu

Temas izolasyonu

Düşme riski


Hks g re e t m konulari
HKS GÖRE EĞİTİM KONULARI bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Atık yönetimi konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 • •Güvenlik raporlama sistemine yönelik eğitimler verilmelidir.

 • •Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir.

 • •Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 • •Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler hakkında eğitim verilmelidir.

 • •Beyaz kod eğitimi verilmelidir

 • •El hijyenini sağlamaya yönelik eğitim programı hazırlanmalıdır.

 • •Acil durum yönetimine yönelik eğitim verilmelidir.

 • •Bilgi güvenliği eğitim verilmelidir

 • •Çalışana enfeksiyonlardan korunma ve iletişim becerileri eğitimi verilmelidir.

 • •Çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik eğitim programı düzenlenmelidir.

 • •Hasta güvenliğini sağlamaya yönelik eğitim programı düzenlenmelidir


Hks g re hazirlanmasi gereken rehberler
HKS GÖRE HAZIRLANMASI GEREKEN REHBERLER bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Hastane Bilgi Rehberi

 • • Genel ve bölüm uyum eğitimleri için rehber

 • • Antibiyotik Profilaksi Rehberi

 • • Laboratuvar testleri rehberi

 • • Laboratuvar güvenlik rehberi

 • • Mikrobiyoloji testleri rehberi

 • • Patoloji testleri rehberi

 • • Doğum Eylemi Yönetim Rehberi (HEM-TAL-003-001)

 • • Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi (HEM-TAL-003-002)


Hks g re renkl kod uygulamalari
HKS GÖRE RENKLİ KOD UYGULAMALARI bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • * Mavi kod : CPR -Kardiyak Arrest

 • * Pembe Kod : Bebek kaçırma girişimi

 • * Kırmızı Kod : Yangın

 • * Beyaz Kod : Kurallara uymayan

 • hasta/ziyaretçi, (saldırı,darp,

 • hırsızlık girişimi vb.)


Kalite emberleri ve problem zme ara lar
Kalite Çemberleri bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır. veProblem Çözme Araçları


Kal te emberler
KALİTE ÇEMBERLERİ bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Aynı mesleki faaliyet içinde olan veya aynı üniteye bağlı olarak çalışan ve sayıları 5-10 kişi arasında değişen gönüllü kişilerin oluşturduğu küçük bir gruptur.

Bir lider tarafından yönlendirilen, düzenli ve sürekli aralıklarla toplanan gönüllü bir iş gören grubudur.

Birlikte çalışmak suretiyle periyodik toplantılar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarını, nedenlerini araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetime sunan çalışma grubudur.


N n kal te emberler
NİÇİN KALİTE ÇEMBERLERİ bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Kalite çemberleri kişiye işini daha düzenli olarak yapma ve üretin kalitesini iyileştirme imkanı sağlar.

 • Çalışanların kendi işini yaparken gerekli olan bireysel kapasite ve yeteneklerini geliştirmesine kalite çemberi aracılığı ile fırsat sağlanır.

 • Kurumun kendini kabul ettirmesi ve işlerini en sağlıklı, düzenli ve kısa sürede sonuçlandırabilmesi için, tüm personelde katılım düşüncesi yaratılarak çalışanların katılımının sağlanılması olarak özetlenebilir.


Kal te emberler n n ama lari
KALİTE ÇEMBERLERİNİN AMAÇLARI bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Ekip ruhunu geliştirmek.

 • Kalitenin geliştirilmesi, iyileştirilmesi.

 • Çalışanların motivasyonlarını artırmak.

 • Verimi artırmak.

 • İş günü ve iş gücünü azaltmak.

 • Hataların azaltılması.

 • Çalışanların yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılması yönünde teşvik etmek.


Kal te emberler n n ama lari1
KALİTE ÇEMBERLERİNİN AMAÇLARI bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Kurum içerisindeki haberleşmeyi daha etkin hale getirmek.

 • Çalışanların kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmek.

 • Kurumun geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

 • Lider-çalışan-tedarikçi-müşteri ilişkilerini artırmak.


Temel ara lar
TEMEL ARAÇLAR bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Beyin Fırtınası

 • Neden/Sonuç Diyagramı

 • Pareto Analizi

 • Veri Toplamaya ilişkin Teknikler

 • Histogram

 • Grafikler

 • Gant Diyagramı


Kurumsal problem
KURUMSAL PROBLEM bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Kurumun amaca ulaşmasının veya amaca yönelik çalışmalarının engellenmesidir.

Burada kurumun etkinliğinin bozulması söz konusudur.


Problem zme s rec
PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

1-Problemi Teşhis Etmek ve Problemin Seçimi

2- Problemin Nedenlerini Araştırma

3-Çözümler Arama ve Seçme

4-Çözümün Denenmesi

5-Yönetime Sunma


PLANLA bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

1-Problemi Tanımla

2-Alternatifleri belirle

3-Kriterleri Belirle

4-Alternatifleri Değerlendir

5-En iyi alternatifi belirle

Kararı

Uygula

Önlem al

Standartlaştır

Problem Çözme

Basamakları

Kontrol et

Sonuçları Değerlendir


Problem Çözme bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Araçları


Beyin Fırtınası bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.


Beyin Fırtınası bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Grupların yeni fikir üretmesini sağlayan en etkili tekniktir.

 • Gruplardan en objektif fikirlerin çıkmasına aracılık eder.

 • Bir grubun ortak subjektif fikirleri bir hayli objektiftir.


Beyin Fırtınası bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Uygulama İlkeleri:

 • Zaman sınırlaması yapılmalı ve bir zaman tutucu belirlenmelidir.

 • Beyinler hayalci ve yaratıcı düşünmeye özendirilmelidir.

 • Fikirler belirtildiğinde üzerinde kesinlikle tartışma yapılmaz, eleştirilmez, olumsuz ifadelerle nitelenmez (saçma, yanlış gibi) ancak anlaşılmadı ise açıklama talep edilebilir.


Beyin Fırtınası bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Düşünceler özlü ve açık biçimde ifade edilmelidir.

 • Üyeler birbirlerinin görüş ve düşüncelerinden yararlanılarak sinerji oluşturacak yeni düşünceler üretmelidir.

 • Etkili bir oturum süreci uzun tutulmamalıdır. 60 dakika önerilen süredir.


Beyin Fırtınası bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

 • Toplantı sabırla sürdürülmelidir. Başlangıçta belki konunun özüne inmeyen veya bilinen düşünceler üretilebilir. Ancak bu düşünceler bittiğinde gerçek beyin fırtınası başlar.

 • Her üyenin çalışmalara iyi niyetle katılması esastır.


Beyin Fırtınası bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Tüm fikirler ortaya konduktan sonra ilk tur oylamaya geçilir. Fikirler tek tek oylanır. Üyeler istedikleri her öneriye oy verebilirler.

İlk tur oylama sonucu en çok oy alan öneriler daire içine alınır ve bunlar üzerinde tartışılır. Yine üyeler sıra ile söz alır. Tüm üyeler pas geçince ikinci tur oylamaya geçilir.

İkinci tur oylama sonucu öneriler önem sırasına göre belirlenmiş olur.


3-Balık Kılçığı Diyagramı bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Neden-Sonuç Analizi

Ishikawa Diyagramı


Balık Kılçığı Diyagramı bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Belli bir sonuca neden olan temel faktörleri bulmaya ve bunların etkilerini belirlemeye yönelik bir analiz ve karar verme tekniğidir.

Yöntem beyin fırtınası tekniği kullanılarak etkinleştirilir.

Ancak sonuçlara olan sinerji etkisi de dikkate alınmalıdır.

(Sinerjik yönetim tüm kritik faktörleri ortaya çıkarmayı hedefler)


SONUÇ bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

(HEDEF)

Gözlenen Sonuç

(Problem)

1-Araştırılacak sorun kutu içine alınarak okla gösterilir.


NEDEN FAKTÖRLERİ bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

SONUÇ

(HEDEF)

Gözlenen Sonuç

(Problem)

2-Bu soruna sebep olabilecek ana nedenler birer kutu içine alınarak bu oka bağlanır

Ana Nedenler


NEDEN FAKTÖRLERİ bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

SONUÇ

(HEDEF)

Gözlenen Sonuç

(Problem)

Alt Nedenler

3-Her ana nedenin hataya sebep olabilecek alt nedenleri işaretlenir.

Ana Neden


NEDEN FAKTÖRLERİ bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

SONUÇ

(HEDEF)

3

1

4

Gözlenen Sonuç

(Problem)

Alt Nedenler

4-Beyin fırtınası ile önem sırasına konulur

5

2

Ana Neden


NEDEN FAKTÖRLERİ bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

SONUÇ

(HEDEF)

3

1

4

Gözlenen Sonuç

(Problem)

Alt Nedenler

5-Belirlenen bu nedenlerin doğrulanması için veri toplanır, incelenir ve yorumlanır. Sorun giderilene kadar devam edilir.

5

2

Ana Neden


Balık Kılçığı Diyagramı bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Yöntemin yararları:

Sorunların üzerine giden aktif bir yönetimi geliştirir.

Diyagramın hazırlanması iletişimi güçlendirir. Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasını sağlar.

Başlı başına eğitici bir çalışmadır, herkesin bilgisini geliştirir.

Verilerin toplanmasını ve konuya bilimsel yaklaşmayı sağlar.

Konuya hakimiyeti sınamak için oldukça iyi bir tekniktir.

Tüm sorunlara uygulanabilir.


Kalite Yolculuğunda bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır. Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.

Başarı Dileklerimle


ad