sufilik ve ok k lt rl l k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sufilik ve Çok kültürlülük PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sufilik ve Çok kültürlülük

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Sufilik ve Çok kültürlülük - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Sufilik ve Çok kültürlülük. Mevlana ve Sema Mesnevi. Haz ırlayan: Celile Ökten. A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison. Mevlana ve Sema.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sufilik ve Çok kültürlülük' - melvin-holman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sufilik ve ok k lt rl l k

Sufilik ve Çok kültürlülük

Mevlana ve Sema

Mesnevi

Hazırlayan: Celile Ökten

A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning

Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison

mevlana ve sema
Mevlana ve Sema
 • Mevlana, diğer adıyla Muhammed Celaleddin-i Rumi, İslam tasavvufunun önde gelen isimlerinden ve şairlerindendir.
 • Divan edebiyatının nazım şekillerinden olan Mesnevi tarzında çeşitli öğretici hikayeler ve konular anlatan Farsça manzum bir eseri vardır.
 • Mevlana, 6 ciltlik Mesnevisinde tasavvufla ilgili duygu ve düşüncelerine de yer verir.
mevlevilik
Mevlevilik
 • Mevlana, Mevlevi tarikatının kurucusudur. Mevlevi ayini olan Sema, insanın kendi varlığını, nefsini terkederek Allah’la bir olmaya, Allah’ın rızasını kazanmaya teşvik eder. Semazen dönerken ibadet eder; Allah’a niyaz eder. Mevlevilikte her bir hareketin ve eşyanın anlamı vardır. Dervişlerin karşılıklı birbirlerinin elini öpmesi herkese değer verildiğini ve herkesin eşit olduğunu gösterir.
slide4
Sema
 • Semazenin giydiği beyaz elbise kefeni, siyah cübbe tabutu, başına giydiği keçe külah sikke ise mezar taşını simgeler.
 • Sema sırasında ney, kudüm, bendir, kanun, tanbur, kemençe, ud gibi sazlar çalınır. Mevlevi ayini, Klasik Türk Tasavvuf Musikisinin en güzel örneklerindendir. Selam adı verilen 4 bölümden oluşur. Kur’an-ı Kerim okunarak başlanır ve bitirilir.
slide5
Sema
 • Sema bir folklor gösterisi veya turistik bir etkinlik değil, Allah’ı anmanın ve ona yönelmenin bir yoludur.
 • Sema gibi tasavvufla ilgili etkinlikler bugünün gençleri için ne ifade etmektedir?
 • Klasik müzik gençler tarafından ne kadar dinlenmektedir?
 • İç aydınlanmalar gerekli midir?
mesnevi
Mesnevi
 • Mevlana’nın “Ne olursan ol, yine gel” sözü bütün insanlığı kucaklar. Önemli olan Hak’tan alıp halka dağıtmaktır. Başka bir deyişle Allah’ın insanlara gösterdiği güzellikleri, insanlarda birbirlerine gösterebilmelidir.
 • İnsanlık için rehber bir eser olan Mesnevi’de işlenen konulardan birisi de dostluktur.
 • Dostluk hizmet, fedakarlık ve iyi niyet ister.
slamiyette okk lt rl l k
İslamiyette çokkültürlülük
 • İslamiyette İnsan Hakları:
  • İnsanın doğuştan taşıyageldiği güzellikleri korumak ve kollamak, insan haklarının temelini oluşturur. “İnsanda asıl olan hürriyettir.”
  • Irk, cins ve inanç farklılığı gözetmeksizin insanın can ve mal dokunulmazlığını korumak esastır.
  • Allah hakkında toplum ve kamu düzenini, kul hakkında ise ferdi hakları korumak amaçlanır.
  • Sosyal dayanışmayı ve ahlaki değerleri pekiştiren yardımlaşma kuruluşları, zekat, fitre, vakıflar insan haklarına katkıda bulunurlar.
 • ,
slamiyette okk lt rl l k1
İslamiyette çokkültürlülük
 • İslamiyette azınlık hakları:
  • İslamiyette inanç için zorlama yoktur. Herkes özgür iradesiyle istediği dini veya inancı seçip ona göre yaşayabilir.
  • En güzel örneklerine Fatih’in İstanbul’u fethi sırasında rastlanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan gayri müslimlerin örf ve adetleri, hukuki ve toplumsal hakları düzenlenen kanunlarla güven altına alınmıştır.
t rkiye de okk lt rl l k
Türkiye’de çokkültürlülük
 • Rum, Musevi, Ermeni, Süryani cemaatleri Türkiye’deki belli başlı azınlıklardır.
 • Aleviler, Türkiye’de Sünnilerden sonra gelen ikinci büyük dini topluluktur. Türkiye topraklarına mahsus bir İslam mezhebi olarak tanımlanır.
 • Bugüne kadar Aleviler ile Sünniler arasında gerginlikler olmuştur.
 • İdeolojik sebeplerden dolayı Alevilerin dışlanması, hor görülmesi söz konusu olmuştur.
kaynak a
Kaynakça
 • Ocak, Ahmet Yaşar Ocak. http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=366, retrieved on July 15, 2010.
 • Okuyucu, Cihan (2007). Rumi Biography and Message. The Light, New Jersey.
 • Okuyucu, Cihan (2009). İçimizdeki Mevlâna. Bilge, İstanbul.
 • Okuyucu Cihan (2006). Mesnevi’den Hikmet ve Hikâyelerle Mevlâna Konuşuyor. Bilge, İstanbul.
 • Şentürk, Recep (2000). “İnsan Hakları” [Human Rights], in TDV İslam Ansiklopedisi, vol. XXII, pp. 327-330, Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Yaman, Ahmet. http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-6602.aspx, retrieved on July 15, 2010