slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UF Ett år som företagare PowerPoint Presentation
Download Presentation
UF Ett år som företagare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

UF Ett år som företagare - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

UF Ett år som företagare. Ung Företagsamhet rf. Förening som erbjuder utbildningsprogram , UF Ett år som företagare , som främjar företagande och aktivt medborgarskap . www.nuoriyrittajyys.fi. UF- Ett år som företagare (1/2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UF Ett år som företagare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ung f retagsamhet rf

UngFöretagsamhetrf

 • Föreningsomerbjuderutbildningsprogram, UF Ett årsomföretagare, somfrämjarföretagandeochaktivtmedborgarskap.
 • www.nuoriyrittajyys.fi
uf ett r som f retagare 1 2

UF-Ettårsomföretagare(1/2)

 • Miniföretagsprogramdärgrundtankenärattniförettläsårgrundaroch driver ett UF-företagsomfungerar med riktigapengar.
  • Ni planeratföretagetsprodukter/tjänster
  • Ni ärverksammaiföretagetiettår.
  • Under åretsgångfinnsdettävlingarochevenemangsomnikan delta i.
uf ett r som f retagare 2 2

UF-Ettårsomföretagare(2/2)

 • Ni lärerinitiativtagande, problemlösning, företagsamtangreppssätt, ansvarstagandeprojektarbeteochinteraktionsfärdigheter.
 • Möjlighetattgöradetsomniärintresserade av.
uf ett r som f retagare omfattar

UF-Ettårsomföretagare–omfattar…

 • Möjlighetattprövapåföretagandegenomettegetföretag.
 • Tävlingarochevenemang.
  • Bästaaffärsidén, bästagrafiskauttryck, bästaföretaget, regionalaUF-mässorochmöjlighetatt delta i UF Vågavaraföretagsamfinalen.
l s rets steg

Läsåretssteg

Branstormingochgruppbildning

Företagetsverksamhetsplanochuppgifter

Grundandeavföretag

Utvecklingavidéochproduktellertjänst

Affärsverksamhetenochförsäljningenbörjar

Delårsrapport

Regionala UF-mässor

Vårensslutspurt(försäljningochverksamhet)

Årsredovisningochnedläggningavföretaget

internationella uf f retag enterprise without borders

Internationella UF-företagEnterprise Without Borders

EWB är en möjlighet till internationellssamarbete med andra UF-företag.

EWB ärprogrammetsextramöjlighetochför den finnsskiltstudiematerial.

Bekanta dig med ewb.ja-ye.org ochNY-yritys.fi förvidare information.

tuotekuvia

Tuotekuvia

Produktidéer

programmet uf ett r som f retagare som en del av undervisningen

ProgrammetUF-Ettårsomföretagare, som en del av undervisningen

ProgrammetUF-Ettårsomföretagare i skolanXXX:

Programmetär en del av skolansläroplan

UF-undervisningochnärvaropåtimmarna

Bedömningochreferensintyg

b sta uf f retag

BästaUF-företag

 • I slutet av läsåretväljs det bästaUF-företaget
 • Grundskolenivå: Sompris en bekantskapsresatillsverigesUF-final
 • Mellerstastadiet: Deltagande i EM-tävlingen för UF-företagpåsommaren2012
 • Väljsunder UF Våga vara företagsamfinalen.
 • Video frånfinalen i Lahtisår 2011
varf r vill jag bli uf f retagare strengths weaknesses opportunities threats

VarförvilljagbliUF-företagare?- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Varförvaldejagkursen UF Ett årsomföretagare?

Minaförväntningarpå det egna

UF-företaget?

Vadärjag

brapå?

bakgrundsmaterial

Bakgrundsmaterial

www.ny-yritys.fi

Påsidanfinnsmaterialochvidareinformation, bilder, blanketterochnyhetersomprogrammet.