slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udvalg, råd og nævn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udvalg, råd og nævn

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Udvalg, råd og nævn - PowerPoint PPT Presentation

melva
148 Views
Download Presentation

Udvalg, råd og nævn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SAXO-Instituttet Organisation Institutledelse Ulf Hedetoft Institutleder Tine Damsholt Viceinstitutleder Rutt Mikkelsen, Henrik Lerdam Jane Finnerup Johnsen Sektionsledere Anders H. Rasmussen Studieleder og Studienævnsformand Strategisk Råd Fag / uddannelser Administrationen Centre Andre enheder Udvalg, råd og nævn Arkæologi Forskning og formidling Center for Tekstilforskning SAXO/CPh SAXO-Instituttets forsker- uddannelsesprogram Leder Bo Fritzbøger Koordinationsudvalget Culture Courses Uddannelse Center for Kulturanalyse Samarbejdsudvalget C. f. Europ. Middelalderst. Etnologi Økonomi Forskningsudvalget Studievejledningen Græsk & Latin C. f. den Aristoteliske Tradition Internationalt kontaktudvalg Elementarkurser C. f. Sund Aldring Biblioteksudvalget Historie Tributary Empires Compared Formidlingsudvalget Digital Atlas of the Danish Historical-Administrative Geography (Dig Dag) Studenterforum Aftagerpanel Studienævn Nordic Migration Research

  2. Administration Institutleder Ulf Hedetoft Økonomi Rutt Mikkelsen Forskning og formidling Jane Finnerup Johnsen Uddannelse Henrik Lerdam Budgetstyring Forskningssupport Studienævnssekretariat Regnskab Formidling Uddannelsesplanlægning Budget & Regnskab, projekter Biblioteker Eksamen IT Personaleadministration Ekspedition og journal Indkøb

  3. Udvalg, Råd og Nævn Formidlingsudv. Forskningsudv. Int. kontaktudv. Studenterforum Koordinationsudv. StrategiskRåd Medlemmer: Museumsinspektør Mette GuldbergFiskeri- og Søfartsmuseet Direktør Ove HornbyFormand for bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom Direktør Nanna HvidtDansk Institut for Internationale Studier Rektor Torben KleinScandinavian International Managment Institute Overbibliotekar Patrick KragelundDanmarks Kunstbibliotek Professor Niels KærgårdDet Biovidenskabelige FakultetKU Direktør Carsten U. LarsenFolketinget Museumsdirektør Per Kristian MadsenNationalmuseet MF, Niels Helveg PetersenDet Radikale Venstre Chefredaktør Tøger SeidenfadenPolitiken Rektor Gitte TransbølRysensteen Gymnasium Mødes to gange om året Formand: Per Ole Rindel Øvrige medlemmer: David Bloch Kristina Winther-Jacobsen Palle Roslyng-Jensen Jane Finnerup Johnsen   Lasse Sonne (suppl: Zlatko Javonovic) Etnologi: pt. intet medlem Sekretær: Annette Borrell Mødes en gang om mdr. Formand: Anne Løkke Øvrige medlemmer: Sten Ebbesen Karin Frei (sup.: Katrine Borg Albertsen) Bo Fritzbøger Vincent Gabrielsen Ulla Lund Hansen Thomas Højrup Marie-Louise Nosch Annette Rathje Poul Villaume Sekretær:Jane Finnerup Johnsen Mødes hver anden mdr. Formand: Ulf Hedetoft Øvrige medlemmer: David Bloch Tine Damsholt Bo Fritzbøger Marie Louise Nosch Caroline Nyvang Helle Porsdam Dorte Gert Simonsen Sekretær: Annie Lumbye Mødes efter behov Ledelsen: Ulf Hedetoft Tine Damsholt Anders H. Rasmussen Rutt Mikkelsen, Jane F.J. Henrik Lerdam Studerende: Sofie Sidor Christiansen Anders Dalsager Flemming Borg Nielsen Anders Pihl Bjarne Purup  Thomas Schjønning Majka M. G. Sand Rasmus Sevelsted Stine Thiesen Dan Rasmus Winther Sekretær: Birgit Hüttmann Mødes fire gange årligt Formand: Ulf Hedetoft Øvrige medlemmer: Tine Damsholt Karsten Friis-Jensen Bo Fritzbøger Henrik Lerdam Gunner Lind  Anne Løkke Anders H. Rasmussen Rutt Mikkelsen Marie-Louise Nosch Helle Porsdam Per Ole Rindel Karen Vallgårda(suppleant: Lasse Sonne) Sekretær: Jane Finnerup Johnsen Mødes en gang om mdr. Biblioteksudvalget Samarbejdsudvalget Studienævn Aftagerpanel Formand: Gunner Lind Øvrige medlemmer: Karsten Friis-Jensen Astrid Jespersen Sebastian Olden-Jørgensen Birthe Miller Erik Brinch Petersen Thomas Heebøl Holm (ph.d.)Lasse Sonne (supl. ph.d.) Studerende: Agnete Schousboe Tina Røssel Sekretær: Mirjam Louise Hvid Oddur Hansen (barselsvikar) Mødes ca. fire gange årligt A-side: Ulf Hedetoft (fmd) Tine Damsholt Anders H. Rasmussen B-side: Bente Adelgård (TAP) Hanne Busch (TAP) Peter F. Bang (VIP) Peter Edelberg (observat. for ph.d.) Sidsel Eriksen (VIP) Birthe Miller (TAP) Christian Troelsgård (VIP) Suppleanter: Anne Katrine K. Hansen (ph.d.) Sekretær: Anette Ellingsgaard Mødes fem- seks gange årligt Studieleder og formand for Studienævnet: Anders H. Rasmussen (Historie) Supp. Astrid P. Jespersen (Etnologi) Næstformand: Jonas R. Ryborg (Kl. Ark.)  Øvrige medlemmer fra VIP-siden: Karsten Friis-Jensen (Græsk & Latin) Per Ole Rindel (Forhist. Ark.) Lone Wriedt Sørensen (Kl. Ark.) Anders Holm Sørensen (Historie)  Medlmmer fra studenter-siden: Peter K. B. Hansen (Græsk & Latin) Jonas Rysgaard Jensen (Forhi. Ark.) Jacob Weiersøe Olsen (Historie) Majka M. Gøtche Sand (Etnologi) Sekretær: Annie Lumbye Mødes en gang om mdr. Marianne Alenius Søren Møller Christensen Mette Fjeldhagen Lars Jørgensen Jørn Aarup-Kristensen Kirsten Kvist Lone Leegaard Anne Marie Nielsen Jakob Kieffer-Olsen Mikkel Venborg Pedersen Erik Petersen Jens Refslund Poulsen Hugo Hvid Sørensen Mads Biering-Sørensen Henrik Tvarnø