helsenettet tjenester n og i framtiden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helsenettet – tjenester nå og i framtiden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helsenettet – tjenester nå og i framtiden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Helsenettet – tjenester nå og i framtiden - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Helsenettet – tjenester nå og i framtiden. 22. mai , 2012 Håkon Grimstad/Anders Grimsmo/Sverre Fossen Norsk Helsenett SF. Hva er helsenettet?. Den viktigste "verdikjeden" i helse- og omsorgssektoren er pasientforløpet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helsenettet – tjenester nå og i framtiden' - melva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helsenettet tjenester n og i framtiden

Helsenettet – tjenester nå og i framtiden

22. mai, 2012

Håkon Grimstad/Anders Grimsmo/Sverre Fossen

Norsk Helsenett SF

hva er helsenettet
Hva er helsenettet?

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

Den viktigste "verdikjeden" i helse- og omsorgssektoren er pasientforløpet

Drivkraften i pasientforløpet er informasjonen om pasientens tilstand.

Sikker og effektiv tilgang til helhetlig og oppdatert informasjon er derfor avgjørende – og i ytterste fall av vital betydning – for best mulig behandling.

For å løse denne oppgaven er helsenettet etablert.

hva er helsenettet1
Hva er helsenettet?

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

Helsenettet er summen av alle tilknyttede aktører, løsningene de benytter samt de kommunikasjonstjenestene og -komponentene som muliggjør sikker utveksling av pasientinformasjon.

Helsenettet er en kommunikasjonsarena eller et "lukket nettsamfunn"

Alle aktører har de samme muligheter, rettigheter og plikter

All aktivitet skjer innenfor rammen av "Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren" og øvrige krav fra offentlig myndighet.

Det er dette som muliggjør sikker utveksling av pasientinformasjon/ personopplysninger mellom aktørene i helsenettet."

hva er norsk helsenett
Hva er Norsk Helsenett?

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

 • Norsk Helsenett er et statsforetak, heleid av Helse- og omsorgsdepartementet
 • Norsk Helsenett er opprettet for å drifte, forvalte og utvikle helsenettet
 • Per i dag er blant annet følgende aktører medlemmer av helsenettet
  • alle enheter i spesialisthelsetjenesten
  • > 98% av allmennpraktiserende leger
  • 365 kommuner; >90% av befolkningen
  • > 400 tannklinikker
  • alle landets apotek
  • rundt hundre ulike tredjepart tjenestetilbydere
 • Opp i mot 400.000 elektroniske meldinger pr hverdag
 • Videokonferansenettverk med 750 studio (30 000 videokonferanser i 2012)
strategi og visjon
Strategi og visjon

"Helsenett – Helse- og omsorgssektorens samhandlingsarena.

Helsenettet er ”motorveien” for elektronisk samhandling i helse-­ og omsorgssektoren. Ved hjelp av helsenettet kan helseaktørene utveksle informasjon om pasienter på en sikret måte.

Norsk Helsenett SF skal også drifte alle sentrale felles IT­-løsninger i helse­ og omsorgssektoren.

……………"

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

slide6

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem

Sykehus

Ambulanse syketransport

AMK

Hjemme-tjenester

Samhandlingsaktører i helse- og omsorgssektoren

Rehabili-tering

Laboratorier

Fastleger

Rehabiliterings-institusjoner

Legevakt

Andre kommunale tjenester

Private spesialist-helsetjenester

Stønad, hjelpemidler

Apotek

Andre viktige tjenester

oversikt akt rer
Oversikt aktører

Andre aktører

KITH

Helseregistre, andre registre

NAV

KoKom

PLO, helsestasjon mm

Apotek

EPJ-leverandører apotek

EPJ-leverandører PLO

Acos

NAF-Data

Tieto (Gerica)

Visma (Profil)

Legekontor, legevakt

EPJ-leverandører,

Helseforetak

EPJ-leverandører HF

Norsk helsenett

Infodoc

Plenario

Siemens

Doculive

CGM

Winmed

Vision

DIPS

Hove M.

System-x

Andre

Kjernejournal/eResept fm.

EPJ-leverandører

pasientkommunikasjon

Private laboratorier

Pasient

Privatpraktiserende spesialister

Visma Uniue

Private helsetjenester

Private røntgeninstitutt

DIPS arena

slide8

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Helse og IKT – henger det sammen?

Sykehjem

Sykehus

Andre aktører

KITH

Helseregistre, andre registre

Ambulanse syketransport

AMK

NAV

KoKom

Hjemme-tjenester

Helsetjenester

IKT

EPJ-leverandører apotek

PLO, helsestasjon mm

Apotek

EPJ-leverandører PLO

Acos

NAF-Data

Rehabili-tering

Tieto (Gerica)

Visma (Profil)

Aktører i helsetjenesten

EPJ-leverandører,

Legekontor, legevakt

Helseforetak

Laboratorier

EPJ-leverandører HF

Norsk helsenett

Infodoc

Plenario

Fastleger

Siemens

Doculive

CGM

Winmed

Vision

Rehabiliterings-institusjoner

DIPS

Kjernejournal/eResept fm.

Legevakt

Hove M.

System-x

Andre

Andre kommunale tjenester

Private spesialist-helsetjenester

EPJ-leverandører

pasientkommunikasjon

Pasient

Private laboratorier

Private helsetjenester

Stønad, hjelpemidler

Visma Uniue

Privatpraktiserende spesialister

Apotek

DIPS arena

Private røntgeninstitutt

Andre viktige tjenester

pasientforl pet pasienten i sentrum
Pasientforløpet – pasienten i sentrum

Pasientforløpet

Sykehus

Fastlegebesøk

Pleiehjem

Hjemmetjenester

 • Utfordringer:
 • Vekslende eierskap
 • Forskjellige styringssystem
 • Ulike regelverk
 • Varierende finansieringsmodeller
 • Skifte i behandling
 • Forskjellige faglige mål
 • Barrierer i informasjonsflyt

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

samhandlingsprosesser

Pasient

A

Pasient

C

B

Pasient

A

Pasient

Hofteslitasjegikt

Sukkersyke

Depresjon

Slag

Senebetennelse

Leggsår

Samhandlingsprosesser
 • et forløp, når en annen aktør skal ta over der den forrige slapp
 • en aktør, når han går fra en prosess til en annen
 • samhandling når pasienten har flere behov

T

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

neste generasjon helsenett
Neste generasjon helsenett
 • Prosjektet
  • Målsetting
  • tidslinje, faseinndelt
 • Fase 1
  • Hvem er deltagerne
  • Hvem er eierne
  • Hva forteller den
  • Hva forteller den ikke
  • Hvordan skal den brukes
 • Fase 2
  • The story so far…
  • Deltagere

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

prosjektet m lsetting
Prosjektet - målsetting
 • En ny avtale på «backbone-nettet» skal etableres

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

fremdrift
Fremdrift

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

arbeidsrapporten
Arbeidsrapporten
 • Arbeidsgrupper
 • Samtaler
 • Rapportlesing
 • Deltagere: Helse Sør-Øst (Arnt Ole Ree, Bjørn Grønli, Roar Halvorsen, Kjell Borthne, Roar Engen), Helse Midt Norge (Arild Pedersen), Helsedirektoratet (Norunn Elin Saure, Anders Westlie), KS (Trude Andresen, Torill Skaar), Folkehelseinstituttet (Tone Bruun), NSEP (Arild Faxvaag, Øystein Nytrø), Helsebiblioteket (Kjell Tjensvoll), NSF (Kathryn Mølstad), KiTH (Terje Sagen), Datatilsynet (Helge Veum), OUS (Sissel Jor, Ivar Olav Berge, Arne Husebø, Vebjørn Arntzen, Van Kim Thi Nguyen, Marte Rimebø, Ronny Kristiansen, Ingrid Heitmann), Statens Helsetilsyn (Magnus Jenseg), DNLF (Trond Egil Hansen, Morten Laudal), Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (Ellen Rygh), Fagforbundet (Lillian Eriksen), UiO (Jon Bing), Nasjonal IKT (Terje Wistner, Hans Nielsen Hauge), IKT Norge

NGH

arbeidsrapporten1
Arbeidsrapporten
 • Er en arbeidsrapport(!)
 • Beskriver noen begrensende faktorer:
  • Organisasjon
  • Økonomi
  • Politikk
  • Sikkerhet
  • Loven
 • Beskriver noen utviklende faktorer
  • Det private markedet
  • Teknologiutviklingen
  • Utlandet

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

teknologisk utvikling
Teknologisk utvikling
 • Forbedret søkteknologi
 • Økende standardisering
 • Økt integrasjon
 • Økt spesialisering og desentralisering
 • Flere pasienter vil få sin medisinske behandling i hjemmet
 • Utvikling, innføring og bruk av velferdsteknologi vil få sitt gjennombrudd i perioden
 • Helsenettets endepunkt vil endres

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

funksjonell kravspesifikasjon
Funksjonell kravspesifikasjon
 • Deltagere. Datatilsynet, NSF, NSEP, FHI, NIKT, Fagforbundet, KS, Tannlegeforeningen

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

slide18

Dagens muligheter med EPJ i allmennpraksis (1982):

 • så enkel at opplæring er unødvendig
 • oversikter og bedre struktur på innholdet i journalen
 • kontroller som sikrer oppfølging av pasienter
 • automatisert utfylling av skjemaer, resepter mm.
 • data og statistikk for evaluering av praksis
 • oppslag i faglige retningslinjer og litteratur
 • utskrift av pasientinformasjon
 • økonomi og regnskapssystem
 • sikring mot innsyn med brukernavn og passord

1982

utviklingslinjene
Utviklingslinjene
 • Fra avdelingsvise systemer, til sykehusvise, til regionale og …..

til nasjonale/internasjonale helseinformasjonssystemer

 • Fra informasjonssystem for leger til også for sykepleiere, for annet helsepersonell og …… for pasienter og brukere
 • Fra dokumentasjonsverktøy til kommunikasjonsmiddel og …..

til kilde for kunnskaper, klinisk og epidemiologisk forskning

 • Fra teknologidreven utvikling, til brukerstyrt utvikling og …..

til strategisk virkemiddel for styring og kunnskapsspredning

 • Fra skrift og tall til grafikk, til bilder og …..

til signaler og nye typer data på molekylært nivå

 • Fra manuell innmating av informasjon til stemmegjenkjenning og …..

til automatisk og allestedsnærværende monitorering (miljø- og sensorbaserte teknologier)

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

informasjonsmodell for samhandling
Informasjonsmodell for samhandling

Kommunikasjonsprosess

Forespørsel

Svar

1

4

Aktør 1

Aktør 2

Aktør 2

Aktør 1

2

5

Respons

Godkjenne

Resultatfase

Bestillingsfase

Utføringsfase

Aktør 2

3

Aktivitet

Arbeidsprosess

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

viktige oppgaver i 2012
Viktige oppgaver i 2012

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

 • Bidra til koordinert utbredelse av meldinger i sektoren
  • Bistå kommuner, nasjonalt adresseregister
 • Utvikling av koordinert 24/7 brukerstøtte
  • Tilrettelagt for å støtte kommunenes behov
 • EDI på Exchange – etablering av ny plattform
  • Skal møte nye behov med strenge krav
 • Etablerer helse-CSIRT for hele sektoren
  • Etablere et beskyttelsesprogram for sektoren
  • Gi råd og veiledning om sikkerhet
 • NHN Servicemodell
  • Komplette miljø for utvikling, test, kvalitetssikring og produksjon
 • Drift av helsenorge.no
 • Forbereder for drift av nasjonal kjernejournal med underliggende registre
 • Neste generasjon helsenett
framtidsbildet innbyggeren reelt i sentrum for informasjonsflyten
Framtidsbildet -innbyggeren reelt i sentrum for informasjonsflyten

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

norsk helsenett
Norsk Helsenett

Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende.

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

norsk helsenett1
Norsk Helsenett

Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende.

Takk for oppmerksomheten!

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling