Download
1 / 17

E ttevalmistustest ülikooli institutsionaalseks akrediteerimiseks - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

E ttevalmistustest ülikooli institutsionaalseks akrediteerimiseks. Infotund 28.05.2014. Millest tuleb juttu. Institutsionaalne akrediteerimine ja selle korraldus Senised ettevalmistavad tegevused Mida lähiajal veel on vaja teha Institutsionaalse akrediteerimise ajagraafik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' E ttevalmistustest ülikooli institutsionaalseks akrediteerimiseks' - melva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E ttevalmistustest likooli institutsionaalseks akrediteerimiseks

Ettevalmistustestülikooliinstitutsionaalseksakrediteerimiseks

Infotund

28.05.2014


Millest tuleb juttu
Millest tuleb juttu

 • Institutsionaalne akrediteerimine ja selle korraldus

 • Senised ettevalmistavad tegevused

 • Mida lähiajal veel on vaja teha

 • Institutsionaalse akrediteerimise ajagraafik

 • Hindamiskomisjoni koosseis


Institutsionaalne akrediteerimine
Institutsionaalne akrediteerimine

 • on välishindamine, mille käigus hinnatakse ülikooli:

  • juhtimise

  • töökorralduse

  • õppe- ja teadustegevuse

  • õppe- ja uurimiskeskkonna

   vastavust õigusaktidele, ülikooli

   eesmärkidele ja arengukavale

 • ülikoolil on kohustus läbida institutsionaalne akrediteerimine vähemalt kord 7 aasta jooksul

 • institutsionaalse akrediteerimisega seotud materjalid on kättesaadavad TTÜ siseveebi avalehel rubriigis „Institutsionaalne akrediteerimine“


 • Institutsionaalse akrediteerimise korraldus
  Institutsionaalse akrediteerimise korraldus

  • Hindab 4-6 liikmeline rahvusvaheline komisjon

  • Määratud tähtajaks tuleb esitada EKKAle institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi aruanne

  • Aruanne peab sisaldama ülikooli tugevuste ja parendusvaldkondade tõenduspõhist analüüsinelja valdkonna lõikes:

   • organisatsioonijuhtimine ja toimimine

   • õppetegevus

   • T&A ja/või muu loometegevus

   • ühiskonna teenimine

 • Hindamiskomisjon:

  • tutvub aruandega

  • teostab hindamisvisiidi

  • annab hinnangu eraldi kõigi valdkondade lõikes peale aruande ja ülikooliga tutvumist

 • Lõppotsuse akrediteerimise kohta teeb EKKA hindamisnõukogu


 • Ettevalmistumine
  Ettevalmistumine

  • Moodustatud on juhtrühm:

   • Jakob Kübarsepp

   • Ardo Kamratov

   • Erkki Truve

   • Andrus Salupere

  • Moodustatud valdkondlikud töögrupid:

   • Ülikooli juhtimine

   • Õppetegevus

   • Täiendusõpe

   • Teadustegevus

   • Innovatsioon ja arendustegevus

   • Personalijuhtimine

   • Rahaliste vahendite juhtimine

   • Taristu juhtimine

   • Rahvusvahelistumise korraldamine

   • Turundus- ja kommunikatsioon, teenused avalikkusele

   • IKT juhtimine


  Mis on praeguseks tehtud 1
  Mis on praeguseks tehtud (1)

  • 2013 oktoobris valmis juhtimissüsteemi käsiraamatu esmaversioon (avalikustatud TTÜ siseveebis)

  • Käsiraamatu tutvustamiseks/tagasiside saamiseks ja meie juhtimissüsteemi analüüsimiseks viidi 2013 lõpus üliõpilastele ja struktuuriüksuste juhtidele läbi töötoad

  • Käsiraamatu protsesside kirjeldusi selgitav (täiendatud, parandatud) osa on tõlkimisel inglise keelde


  https://v2.ttu.ee/siseveeb/uleulikoolilised-tegevused/institutsionaalne-akrediteerimine/https://v2.ttu.ee/siseveeb/uleulikoolilised-tegevused/institutsionaalne-akrediteerimine/


  K siraamatu lesehitusest
  Käsiraamatu ülesehitusesthttps://v2.ttu.ee/siseveeb/uleulikoolilised-tegevused/institutsionaalne-akrediteerimine/

  Käsiraamat koosneb kuuest peatükist:

  1. Ülevaade TTÜ juhtimisest ja strateegilisest

  planeerimisest

  2. Teadus- ja arendustegevus

  3. Õppetegevus, sh täiendusõpe

  4. Avalikkusele suunatud teenused

  5. Põhiprotsesse toetavad tugiprotsessid:

  • Personalijuhtimine

  • Rahaliste vahendite juhtimine

  • Taristu juhtimine

  • Õiguskeskkonna loomine

  • IT juhtimine

  • Turunduse ja kommunikatsiooni korraldamine

  • Dokumendihaldus ja asjaajamine

   6. Üliõpilasesinduse juhtimine


  Mis on praeguseks tehtud 2
  Mis on praeguseks tehtud (2)https://v2.ttu.ee/siseveeb/uleulikoolilised-tegevused/institutsionaalne-akrediteerimine/

  • Koostatud on TTÜ lühitutvustus http://ttu.ee/ulikool/tutvustus/

  • IT osakonna toel alustati 2013 sügisel „Juhi töölaua" (ManagementDashboard) koostamist

   Eesmärk on koondada finants-, õppe- ja T&A tegevusega seotud tulemusnäitajad (NAVI, ÕIS, ETIS, isiklikud „lauasahtli Excelid“) ühtsesse süsteemi, mis võimaldaks kasutada andmeid ja nende alusel tehtud analüüse juhtimisotsuste tegemiseks


  Mis on praeguseks tehtud 3
  Mis on praeguseks tehtud (3)https://v2.ttu.ee/siseveeb/uleulikoolilised-tegevused/institutsionaalne-akrediteerimine/

  • Jooksvalt vaadatakse üle ja tõlgitakse TTÜ-siseseid olulisemaid õigusakte, regulatsioone

  • Kaardistatud on TTÜs erinevates valdkondades läbiviidavad tagasisideküsitlused ja koostatud tervikliku tagasisidesüsteemi kirjeldus

  • Koostatud on eneseanalüüsi aruande esialgne versioon (avalikustatakse siseveebis mai alguses)

  • Eneseanalüüsi aruandele tagasiside saamiseks korraldati 22. ja 23. aprillil üliõpilastele ja struktuuriüksuste juhtidele töötoad

  • Käsil on Juhtimissüsteemi käsiraamatu täpsustatud versiooni koostamine


  Mida on vaja teha l hiajal
  Mida on vaja teha lähiajal https://v2.ttu.ee/siseveeb/uleulikoolilised-tegevused/institutsionaalne-akrediteerimine/

  • Eneseanalüüsi aruande lõppversiooni koostamine, tõlkimine ja vormistamine

  • Juhtimissüsteemi käsiraamatu parandatud versiooni koostamine, mai 2014

  • Eneseanalüüsi esitamine EKKAle, hiljemalt 22. juuli 2014

  • Oluliste õigusaktide tõlkimise jätkamine

  • Tegevuste jätkamine TTÜ „Juhi töölaua" käivitamiseks

  • TTÜ tervikliku tagasisidesüsteemi rakendamine

  • Akadeemilise personali CV-de korrastamine ETIS-es; vajadusel töötajate ametijuhendite ajakohastamine

  • Hindamiskomisjoni kohtvisiidiks ettevalmistavate koolituste korraldamine
  Hindamiskomisjoni koosseis
  Hindamiskomisjoni koosseis (2)

  • Geoffrey W. Chase - esimees, Professor, Dean of Undergraduate Studies Department, San Diego State University, WASC (USA)

  • Muzio M. Gola- Professor, Vice-Rector for Quality, Evaluation and Accreditation, Turin Technical University (Itaalia)

  • Paul Rullmann- Vice-President of Education and Operations (2002-2013), Delft University of Technology (Holland)

  • Alex-N.Eberle - Vice Rector for Development/Planning (2009-2013), University of Basel (Šveits)

  • Andreas Moesgaard Christiansen - Technical University of Denmark (Taani), liigeüliõpilasena

  • Ott Pärna, Estonian Investment Corporation Ltd.