Francuska
Download
1 / 26

francuska - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

francuska. Osnove političkog sistema. Op š te karakteristike. 1789 . – 1871. – centar moderne evropske istorije Nastanak modernih ideolo š kih pokreta Nacija – dr ž ava ; R evolucija – kontrarevolucija ; P rogres – reakcija ; L jevica – desnica ; M onarhija – r epublika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'francuska' - melosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Francuska

francuska

Osnove političkog sistema


Op te karakteristike
Opštekarakteristike

 • 1789.– 1871. – centarmoderneevropskeistorije

 • Nastanakmodernihideološkihpokreta

  • Nacija– država;

  • Revolucija– kontrarevolucija;

  • Progres– reakcija;

  • Ljevica– desnica;

  • Monarhija– republika

 • Vladavinarazumauzdignuta do terora


Op te karakteristike1
Opštekarakteristike

 • Teritorijastabilizovana u XVIII v.

 • 1990. – 56 milionastanovnika (6-7% imigranata)

 • Centralizacijaiunifikacijadržave

 • Živi“nacionalizmi”: Korzikanaca,BretonacaiBaska

 • Demografskinajstabilnijaevropskazemlja

 • Zemljaburneistorije

 • Od 1789. – 3 kraljevstva, 2 carstvai 5 republika, 14 ustava

 • SredišteZapadneEvrope

 • Velikiistorijskisukobisasusjedima(Engleska, Njemačka)


Op te karakteristike2
Opštekarakteristike

 • Domovinadržave- “L’etat – c’estmois”

 • Primatzajednicenadpojedincem

 • Jedinstvonametnutoodozgo

 • Potrebazačvrstimvođstvom– apsolutnamonarhija– država, nacija, suverenost

 • Realnaadministracija – školovanaelita


Op te karakteristike3
Opštekarakteristike

 • Legitimiranjeautoritetaiefikasnoupravljanje

 • Smjenaepoha: autoritativneupraveidemokratskevlade

 • Usavršenostadministracija –doktrinarnanesavršenost

 • Usponi pod autoritarnomekonomskom politikom: merkantilizamifiziokrati

 • Ideološkiratoviiimobilizam u rešavanjuproblema

 • Najdubljapodjelanaljevicuidesnicu u Evropi

 • Bezkonsensusa – “mi” ili “oni”

 • Političkablokadaivladavina“bare”


Op te karakteristike4
Opštekarakteristike

 • Jedinstveniideološkiaparat – država,crkva, škola

 • Francuskikralj – “rimskogzakona”

 • Prosvetitelji (“ljudi u haljinama”) – glavniprotivnicicrkve

 • Crkvakonačnoodvojenaoddržave 1905g.

 • Klasnodruštvo: dvor + državnamašinerija + crkvaversus “trećistalež”

 • Zemljaelita

 • Zemljarevolucija

 • Dometiiposledicerevolucija


Velika revolucija
Velikarevolucija

 • Staleškaskupština(Etatsgeneraux) – prošireniCuria regis

 • Nijesusazivani 1480-1560. i 1614-1789.

 • Vrijemeuspona 1645-1715: Luj XIV iRišelje– “logičanred” iprogonreformatora

 • Sveštenstvo– plemstvo – trećistalež

 • Kraljstvaraiukidazakone


Velika revolucija1
Velikarevolucija

 • Zaštićenostsvojine – nezaštićenostslobode

 • Crkva– okosnicaporetka

 • Period opadanja – odpočetkaXVIII v.

 • Konačnakriza – od 1787g.

 • Skupštinastaleža– nakon 275 godina


Velika revolucija2
Velikarevolucija

 • Opat Sieyes: “Štaje trećistalež”

 • TrećistaležproglašavaAssembleenationale17. juna 1789.

 • Ustavotvornaskupština– 9. jula 1789.

 • Pad Bastilje 14. jula – povratakkraljauPariz


Velika revolucija3
Velikarevolucija

 • Deklaracijapravačovjekaigrađanina– 26. avgusta 1789.

 • Narodnasuverenost, zakonkaoizrazopštevolje, podjelavlasti

 • Mart 1790. – formalnoukidanjesvihelemenatafeudalizma

 • Represijapremakatoličkomkleru


Velika revolucija4
Velikarevolucija

 • Ustavod 3. IX 1791. – ustavnamonarhija

 • Rat saAustrijomiPruskom 1792.

 • Hapšenjekralja

 • Revolucionarnavojska

 • SkupštinapostajeKonvent


Velika revolucija5
Velikarevolucija

 • Žirondincinavlasti do polovine1793.

 • Ustanaksankilota, jakobincipreuzimajuvlast 2. VI 1793.

 • Montanjarskiustav – 24. VI 1793.

 • Jakobinskadiktatura do 27. jula(9. Termidora) 1794.


Velika revolucija6
Velikarevolucija

 • 1794 – 1848. oddemokratskerepublikeka carstvu

 • Ustavod 26. X 1795. – direktorijum

 • Bonaparta – 9. XI (18. brimer) 1799.

 • Referendumi – senatusconsulte


Velika revolucija7
Velikarevolucija

 • Burboninavlasti – 1814-1830.

 • LujFilipOrelanski 1830-1848.

 • “Car” Napoleon III 1852-1870.

 • Plebiscitarnirežim

 • Pariskakomuna 1870.

 • PorazkodSedana 1. IX 1870. – Treća republika


Tre a republika 1875 1940
Treća republika (1875-1940)

 • Prvaparlamentarnarepublika u istoriji

 • Najdugotrajnija – privremenarješenja

 • Francuskiparlamentarizam – nadmoćparlamentanadvladom

 • Gouvernement de l’assemble


Tre a republika 1875 19401
Treća republika (1875-1940)

 • Nacionalnaskupština– PredstavničkidomiSenat

 • OdgovornostvladepredobadomaipredpredsjednikomRepublike

 • MogućnostpredsjednikadaraspustiSkupštinu(1877.)

 • Nedisciplinovaneinestabilnevlade

 • Za 64 godine – 88 vlada!

 • Karakteristikemodela:

  • a) slabostpoložajašefadržave;

  • b) kratkotrajanjevlada;

  • c) nadmoć parlamenta;

  • d) stabilnostpolitičkeelite


Etvrta republika 1946 1958
Četvrtarepublika (1946-1958)

 • “Popravljena” Treća republika

 • Vladaodgovornasamopreddonjimdomom

 • Otežanoizglasavanjenepovjerenjavladi

 • –apsolutnavećina+ raspuštanjeparlamentaakodvaputaoborivladu

 • Parlamentostaocentarvlastisajakimodborimaiinterpelacijom

 • SavjetRepublikeumjestoSenata


Etvrta republika 1946 19581
Četvrtarepublika (1946-1958)

 • Promjenebezrezultata

 • Joškraćivijekvlada – za 14 godina22 vlade

 • Multipartizamfrancuskogtipa – bezdominantnepartije

 • Podređenostvladainteresimapartija


Peta republika 1958
Petarepublika (1958-?)

 • De Gaulle

 • Ustavnizakonod 3. VI 1958. – ukinutustaviz 1946.

 • Referendum od 28. IX 1958.

 • Ustav Pete republike – 4. X 1958.


Peta republika 19581
Petarepublika (1958-?)

 • Osobenisistem – jačanjeegzekutive

 • Smanjenjebrojapartija

 • Predsjednik– stožersistema

 • Od 1962. neposredniizborna 7 godina

 • Dvostrukaodgovornostvlade

 • Kohabitacija


Kohabitacija
Kohabitacija

 • 1986 – 1988: Žak Širak (Okupljanje za republiku) – Fransoa Miteran (Socijalistička partija)

 • 1993 – 1995: Fransoa Miteran – Eduard Baladur (Unija za narodni pokret)

 • 1997 – 2002: Žak Širak – Lionel Žospen (Socijalistička partija)


Izvr na vlast
Izvršna vlast

 • Predsjednik Republike stožer izvršne vlasti

  • Raspuštanje parlamenta (ne više od 2x u istoj godini)

  • Vanredna ovlašćenja

 • Neposredni izbor predsjednika

 • Do 2000. godine na 7 godina, a od tada na 5

 • Premijer s vladom u službi predsjednika


Zakonodavna vlast
Zakonodavna vlast

 • Dvodomni parlament

 • Nacionalna skupština (donji dom)Senat (gornji dom)

 • Izborni sistem za donji dom – dvokružni većinski

 • Zakonodavac je zapravo vlada

 • Rušenje vlade više od polovine članova oba doma

 • Izbori za Senat – posredni (izbori u departmanima na 6 godina – izborni kolegijum od 150.000 ljudi)

 • Donji dom jači


Partijski sistem
Partijski sistem

 • Ljevica i desnica

 • Glavne partije desnice:

  • Unija za narodni pokret (de Golova partija)

   • Okupljanje za republiku (Žak Širak)

   • Unija za francusku demokratiju (Nikolas Sarkozi)

  • Nacionalni front (Žan Mari le Pen)

 • Glavne partije ljevice:

  • Socijalistička partija (Lionel Žospen)

  • Francuska komunistička partija (Žorž Marše)


Aktuelna situacija
Aktuelna situacija

 • Predsjednik – Fransoa Oland (Socijalistička partija)

  • Prvi krug: 28.63:27.17

  • Drugi krug: 51.64:48.36

 • Premijer – Žan Mark Ajro (Socijalistička partija)


Aktuelna situacija1
Aktuelna situacija

 • Nacionalna skupština

 • Senat