az rv nytelens g n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AZ ÉRVÉNYTELENSÉG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

AZ ÉRVÉNYTELENSÉG - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

AZ ÉRVÉNYTELENSÉG. AZ ÉRVÉNYTELENSÉG FOGALMA. A szerződés a törvényben meghatározott oknál fogva alkalmatlan a célzott joghatás kiváltására. AZ ÉRVÉNYTELENSÉG FAJAI. SEMMISSÉG (feltétlen érvénytelenség) MEGTÁMADHATÓSÁG (feltételes érvénytelenség).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AZ ÉRVÉNYTELENSÉG' - melora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az rv nytelens g fogalma
AZ ÉRVÉNYTELENSÉG FOGALMA
 • A szerződés a törvényben meghatározott oknál fogva alkalmatlan a célzott joghatás kiváltására.
az rv nytelens g fajai
AZ ÉRVÉNYTELENSÉG FAJAI
 • SEMMISSÉG (feltétlen érvénytelenség)
 • MEGTÁMADHATÓSÁG (feltételes érvénytelenség)
semmiss g megt mad hat s g
bárki, határidő nélkül hivatkozhat rá(≠ bárki keresetet indíthatld. BH1991. 107.)

megállapításához külön eljárásra nincs szükség

a bíróság hivatalból veszi figyelembe(≠ hivatalból alkalmazza az érvénytelenség 237. §-ban foglalt jogkövetkezményeit)

a sérelmet szenvedett fél, vagy akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik, írásban megtámadhatja

a megtámadási határidő egy év (elévülési jellegű)

SEMMISSÉG MEGTÁMAD- HATÓSÁG
az el v l s kezdete
AZ ELÉVÜLÉS KEZDETE
 • a tévedés, megtévesztés felismerésekor
 • jogellenes fenyegetés esetében a kényszerhelyzet megszűntekor
 • a felek szolgáltatásainak feltűnő aránytalansága vagy tisztességtelen szerződési feltétel [209/A§ (1), 301/A] esetén a sérelmet szenvedő fél teljesítésekor - részletekben történő teljesítésnél az első teljesítéskor -, illetve, ha ő a teljesítéskor kényszerhelyzetben volt, ennek megszűntekor.
az rv nytelens g okai
AZ ÉRVÉNYTELENSÉG OKAI

BH2005.21

EBH2004.1146

az rv nytelens g jogk vetkezm nyei
AZ ÉRVÉNYTELENSÉG JOGKÖVETKEZMÉNYEI
 • Az eredeti állapot helyreállítása /Ptk. 237. § (1)/
 • A szerződésnek a határozathozatalig terjedő időre történő hatályossá nyilvánítása /237. § (2)/
 • Az érvénytelenségi ok kiküszöbölése /237. § (2)/(a szerződő felek a szerződésszegésért úgy felelnek, mintha a szerződés kezdettől fogva érvényes lett volna /238. § (1)/.
 • Az állam javára való marasztalás /237. § (4)/
harmadik szem lyeket v d joghat sok
HARMADIK SZEMÉLYEKET VÉDŐ JOGHATÁSOK

238. § (2)

Aki érvénytelen szerződés fennálltában jóhiszeműen bízott, a felektől a szerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését követelheti (negatív interesse).

Ha az érvénytelenség az egyik fél magatartására vezethető vissza, a bíróság a másik fél marasztalását mellőzi.

Ha a felek valamelyike a harmadik személlyel szemben rosszhiszemű volt, teljes kártérítéssel tartozik akkor is, ha az érvénytelenség nem az ő magatartására vezethető vissza (pozitív interesse).

Ezt a kártérítést a bíróság a szerződés teljes vagy részleges hatályban tartása útján is nyújthatja.

r szleges rv nytelens g 239
RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 239. §

A szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Jogszabály ettől eltérően rendelkezhet.

Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.