Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Status van activiteiten bij het CBG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Status van activiteiten bij het CBG

Status van activiteiten bij het CBG

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Status van activiteiten bij het CBG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Status van activiteiten bij het CBG Rob de Haan Adjunct-directeur CBG Den Haag, 24 Januari 2008

 2. Agenda: • Terugblik: waarom alle veranderingen? • Overzicht stand van zaken reorganisatie • Overzicht stand van zaken ICI • Achterstanden: • Aantallen • Maatregelen • Toekomstige ontwikkelingen ICI

 3. Strategisch businessplan: • Top-5 ambitie • Efficiency winst • Europese ontwikkelingen GAP/FIT ‘As-is’ situatie t.a.v. bedrijfs-systemen ‘to-be’ situatie t.a.v. bedrijfs-systemen Inadequate kwaliteit data Inadequate data controle Inadequate planningsmogelijkheden Inadequate management controle Inadequate zoekmogelijkheden Geen e-archiefstructuur 1e vraag: waarom een nieuw systeem?-2004-

 4. Boordeling GAP/FIT • Verschillende scenario’s op basis van: • Totale kosten • Organisatie impact • Planning • Technologie • Besluit: • Het CBG wil een combinatie van een ‘off-the-shelf’ Work-flow en Document Management Systeem inclusief een geïntegreerde geneesmiddelen databank • De databank moet voldoen aan het EU datamodel

 5. Q U A L I T Y C O N T R O L ICI was geboren! informatie & Communicatieon Infrastructuur Project activiteiten na 2004 • 2005 Aanbesteding (proces uitbesteed!!!) • Stappen: • Initiële beschrijving globaal systeem • 5 bedrijven/oplossingen geselecteerd om te bieden • Gedetailleerde specificatie systeem door CBG!! • 2e ronde selectie, incl. presentatie • Selectie voorkeursoplossing • ‘Proof of concept’ fase • Finale contract getekend • Besluit: combinatie van FileNet & Accenture

 6. Basis principes van ICI • Betreft een Workflow en Document Management Systeem • De geneesmiddelendatabank wordt nieuw en is geïntegreerd • De geneesmiddelendatabank voldoet aan de EU standaard • ICI zal worden gebruikt door alle CBG afdelingen op alle locaties en inclusief het RIVM • Alle informatie is digitaal of wordt gedigitaliseerd voordat het ICI in gaat • ICI is gebaseerd op rollen, binnen een functie kun je soms meerdere rollen hebben • CONCEPT: Eén ‘case’, één ‘casemanager’

 7. Vraag 2: wat zijn de consequenties? • Digitaliseren • 1 Case 1 case manager • Vraagt een andere organisatiestructuur • CBG zou sowieso de organisatiestructuur evalueren • Het tweede grote project was daar: REORGANISATIE

 8. ICT e- archive PROGRAMMA MANAGEMENT ICI Reorganisatie New office scan F&C HRM En dit werd het totaal in 2006…

 9. Wat heeft het opgeleverd? • Een scanstraat…….tje • Toch ook meer elektronische indieningen • Het systeem ICI • Maar ook een volledig digitaal proces • Een nieuwe organisatie: platter, extra FT-groep, IP • Een nieuwe werkwijze (1 case, 1 casemanager)

 10. Even snel wat getallen… (1) Nr of applications October 2006 – March 2007

 11. Even snel wat getallen…(2) Nr of applications March 2007 - October 2007

 12. Even snel wat getallen…(3) Nr of applications Nov 2007 – Dec 2007

 13. Periode zo kort mogelijk Zo ondiep mogelijk Maar we kregen ook dit…… ICI Orde Productiviteit Humeur

 14. En dus achterstanden….. • Achterstand concentreert zich op nationaal (type IA/IB, parallel) en Europese implementaties (CMS renewal, SPC updates CMS);

 15. PSUR

 16. Stand van zaken november 2007

 17. Stand van zaken november 2007

 18. Acties n.a.v. constatering 11/2007 • Versnelling opvullen open formatieplekken • Extra aandacht voor prioriteitstelling • Tijdelijk verschuiven van capaciteit • Tijdelijk inschakelen van andere functies bij primair werk • Opzetten project ‘Barca Pulita’

 19. Project “Barca Pulita” • De huidige status van het CBG is van ‘iedereen’ • Zuinig met inzet ‘buitenhuis’ • 6 Extra uitzendkrachten aangenomen per eind november • Projectmatige aanpak wegwerken achterstand met de projectgroep; prioriteit project groep: • EU implementaties type I • EU implementaties type II • Eigen medewerkers complexere zaken • Extra aandacht voor: • Achterstand inschrijving parallel • Wijzigingen registratiehouder • Doorhalingen

 20. Stand van zaken januari 2008

 21. Stand van zaken januari 2008

 22. Periode zo kort mogelijk Zo ondiep mogelijk Als we nu vandaag nog eens kijken…… ICI Orde Productiviteit Humeur

 23. Toekomstige ontwikkelingen • Evaluatie van reorganisatie & eventuele aanpassingen • Doorontwikkeling ICI: • Verdere interne verbeteringen & aanpassingen • Uitbreiding richting buitenwereld, o.a. echt elektronisch indienen, online volgen van aanvragen, etc. • Aandacht voor digitalisering veterinaire dossiers • Van elektronische documenten naar elektronische gegevens. • Inrichting centrale omgeving EMEA

 24. Vragen, discussie & opmerkingen