slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pnec.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
pnec.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

pnec.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki. Polska Sieć. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIĘKI FUNDUSZOM STRUKTURALNYM. www.pnec.org.pl. dr inż. Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Kraków, 15 grudzień 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'pnec.pl' - melodie-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIĘKI FUNDUSZOM STRUKTURALNYM

www.pnec.org.pl

dr inż. Sławomir Pasierb

s.pasierb@fewe.pl

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

Kraków, 15 grudzień 2006

www.dobrepraktyki.org.pl

slide2

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Dlaczego

mamy

się

poprawić

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide3

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Efekty poprawy efektywności energetycznej

 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Ochrona środowiska i klimatu ziemi
 • Konkurencyjność towarów i usług
 • Gospodarność wydatków publicznych
 • Koszty energii w budżetach domowych

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide4

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Pod ciśnieniem prawa

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

EWE – Efektywne

Wykorzystanie energii

slide5

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Efektywność energetyczna wspierana POIŚ

Priorytet X:

 • Efektywność energetyczna
 • Produkcja skojarzona energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja)
 • Zarządzanie energią

Razem wkład wspólnoty 314,8 mln Euro

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide6

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Koszty – efekty przedsięwzięć. Przykłady

 • Termomodernizacja istniejących budynków
 • Ponadstandardowa termoizolacyjność nowych budynków
 • Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
 • Modernizacja napędów elektrycznych

375 – 600 zł/GJ/rok

55 – 110 zł/GJ/rok

35 – 140 zl/GJ/rok

220 – 440 zł/GJ/rok

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide7

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Co można zrobić za środki POIiŚ

 • W całej gospodarce niewiele – poniżej 1%/rok zmniejszenia zużycia energii finalnej
 • Ale granty POIiŚ mogą przyciągnąć 2 – 3 razy więcej środków (budżetowych i prywatnych), zachowując dostateczną efektywność ekonomiczną inwestycji
 • Potrzebna i możliwa koncentracja środków na sferę usług publicznych
 • Sektor publiczny jako lider

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide8

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Gdzie szukać efektów – ciepło w szkołach

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide9

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Gdzie szukać efektów – energia elektryczna w szkołach

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide10

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Efektywność i kompleksowość termomodernizacji

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide11

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Granty zwiększą zakres opłacalnej termomodernizacji

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide12

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Potencjał inwestycyjny i zarządzanie

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide13

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Zarządzanie energią i środowiskiem

 • Najbardziej efektywne i technicznie wykonalne
 • Największe bariery organizacyjne i mentalne – kto i dlaczego ma robić lepiej
 • Zarządzanie to system, jego elementy to:

- struktury organizacyjne i kompetencje

- informacje (pomiary, rejestracja, przesył)

- analizy i raportowanie

- korekta reżimów, drobne usprawnienia,

- programowanie kapitałochłonnych inwestycji

- monitorowanie zmian

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide14

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Nowe impulsy potrzebne

Dyrektywa 2006/32/EC z 05-04-2006 w sprawie efektywności wykorzystania energii i usług energetycznych

 • Sektory celowe: wszystkie oprócz energochłonnych przemysłów objętych ETS
 • Cele:
  • Krajowe cele oszczędności energii 9% (poza BAU) do osiągnięcia w latach 2008 – 2016, przez serwis usług energetycznych i przedsięwzięcia EWE
  • Sektor publiczny wzorowym przykładem
  • Włączenie dystrybutorów i sprzedawców energii w serwis usług dla swoich klientów

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide15

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Harmonogram wdrażania Dyrektywy

 • Opracowanie pierwszego planu działań do 30-06-2007 (drugi 2011, trzeci 2014)
 • Przegląd planów krajowych przez UE 01-01-2008
 • Analiza korzyści i kosztów do 17-05-2008 oraz harmonizacja mechanizmów UE do 30-06-2008
 • Raport Komisji do Parlamentu Europejskiego do 17-05-2011

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide16

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Mechanizmy poprawy efektywności

 • Polski plan i ustawa o efektywności energetycznej (III kwartał 2008)
 • Mechanizm „zielonych certyfikatów” i nałożenie obowiązku na przedsiębiorstwa dystrybucyjne i obrotu energią na osiągnięcie poziomu oszczędności energii w obszarach:

- efektywne wykorzystanie energii końcowej

- zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

- zmniejszenie strat w przesyle energii

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide17

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Podsumowanie – synergia FS + Dyrektywa

 • Program POIiŚ stawia priorytet (X) na efektywne wykorzystanie energii, jednak rozdzielone środki są niewystarczające wobec istniejącego potencjału oszczędności
 • W procedurach i kryteriach POIiŚ winno się wykorzystać „efekt dźwigni”, angażujące inne środki publiczne i prywatne
 • Znaczący impuls winna przynieść implementacja Dyrektywy 2006/32/EC
 • FS/POIiŚ + Mechanizmy Dyrektywy mogą znacząco otworzyć rynek na przedsięwzięcia EWE
 • Inwestorzy (sektor publiczny – lider) mogą już w 2007 roku przygotować skuteczne programy wykonawcze

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide18

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Gdzie można się więcej dowiedzieć

Zapraszamy do lektury i współpracy:

www.eis.slask.pl

www.oze.fewe.pl

www.pemp.pl

www.e-plan.pl

www.topten.info.pl

www.fewe.pl

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl

slide19

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Polska Sieć

Dziękuję za uwagę

www.pnec.org.pl

www.dobrepraktyki.org.pl