P ositie wkk warmtedistributie in de energiemarktmarkt
Download
1 / 25

P ositie WKK/warmtedistributie in de Energiemarktmarkt - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

P ositie WKK/warmtedistributie in de Energiemarktmarkt. “Master of Business in Energy systems”, module 19 maart 2003 Teus van Eck. Wat is WKK? De energiemarkt. De WKK keten. De energie/milieubalans. Regulering en wetgeving. De financiële balans. Mogelijkheden en bedreigingen. Inhoud.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P ositie WKK/warmtedistributie in de Energiemarktmarkt' - melodie-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ositie wkk warmtedistributie in de energiemarktmarkt

Positie WKK/warmtedistributie in de Energiemarktmarkt

“Master of Business in Energy systems”, module 19 maart 2003

Teus van Eck


Inhoud

Wat is WKK?

De energiemarkt.

De WKK keten.

De energie/milieubalans.

Regulering en wetgeving.

De financiële balans.

Mogelijkheden en bedreigingen.

Inhoud


Huidige situatie

Milieu

Leveringszekerheid

“Economie”

Nemen we milieu en leveringszekerheid serieus ??


Schematische weergave wkk

Bedrijfsvoering

Elektriciteit

Warmte

W/K

koppeling

Elektriciteitsmarkt

Elektriciteitsnet

Gas

Regulering/

Prijsstelling

Gasnetten

Gasmarkt

Schematische weergave WKK

Milieuwaardering?


Soorten wkk 1

Hoge en middendruk processtoom. (o.a.chemische industrie)

Lage druk processtoom (papier, zuivel, voeding)

Warm water (verwarming + enkele processen)

Zeer laagwaardige warmte (zuiveringsinstallaties)

Soorten WKK 1


Soorten wkk 2

Combinaties met koudelevering.

Combinaties met restgassen, koppeling van processen, koppeling met andere technieken.

Extra mogelijkheden bij gericht vestigingsplaatsbeleid. (excergie)

Soorten WKK 2Brandstofkosten

Conventioneel Kolen, STEG, Combi, Conventioneel Aardgas

bij aardgascommodity 3,2 €/GJ, steenkool 1,7 €/GJ

40,0

30,0

CONV

20,0

COMBI

Brandstofkosten [€/MWh]

STEG

KOLEN

10,0

0,0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Bedrijfstijd [h]


Vraagcurve warmte

Het specifieke project is bepalend.

2 Uitersten:

Continue vraag (Procesindustrie).

Grote variatie over etmaal en seizoenen.

Vraagcurve warmte


Kenmerken elektriciteitsmarkt
Kenmerken elektriciteitsmarkt

  • Overcapaciteit

  • Tijdens nacht/weekend structureel lage E-prijzen

  • Gasprijs hoog t.o.v. E-prijzen

  • Nieuwe toetreders

  • Korte termijn denken – korte termijn prijzen

  • Geen waardering voor milieu

  • Scheiding levering – netten


Consequenties voor warmtemarkt

Continuïteit WKK productie in gevaar.

WKK productie in nacht en weekend mogelijk uit bedrijf.

Milieuwinst niet leidend.

Consequenties voor warmtemarkt.


De wkk warmtedistributieketen
De WKK/warmtedistributieketen

E

E

E

E

B

WKK

Buffer

W

Alternatief Afnemer

B

W

Net

Afnemer

B

Hulpketel

E= Elektriciteit

B= Brandstof

W= Warmte

W


Mogelijke opties voor wkk productie

Kleine en grote STEG´s.

Gasmotoren.

Afvalverbranders en biomassacentrales.

Kolencentrales.

Industriële restwarmte.

Aardwarmte.

Warmtepompen

Mogelijke opties voor WKK productie.


Back up pieklastketels

Inzet optimaliseren.

Nieuwe gascapaciteitstarieven “ dodelijk” .

Centraal/decentraal?

Problemen met regelgeving t.a.v. REB en BSB.

(Bio)olieketel alternatief?

Back up/pieklastketels.


Buffers

Alleen toepasbaar voor warm water.

Ontkoppelen elektriciteits-en warmtevraag.

Geeft optimalisatiemogelijkheden E, G, W en milieu.

Ondervangt kleine storingen en ondervangen korte pieken.

Bodemopslag?

Buffers.


Transport en distributienet

Kwaliteit.

Netverliezen.

Benodigde elektriciteit.

Vollooprisico.

Nutsvoorziening of ondernemersrisico?

Transport en distributienet.


De afnemers

Onderscheid in:

Kleinverbruikers met en zonder tapwater.

Grootverbruikers.

Tuinders.

Wel/niet gegarandeerde levering.

Het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe.

De afnemers.


De energie milieubalans

Baseren op operationele resultaten.

2 opties:

Baseren op prestatie t.o.v. voor ieder gelijke referenties voor E en W.

Uitdrukken in verbruik/emissie per eenheid E/W, ranken en verschillen waarderen.

De milieukosten in de prijs brengen.

Internationale harmonisatie i.v.m. level playing field.

De energie/milieubalans.


Milieukwaliteitsladder
Milieukwaliteitsladder

100

positie tov gescheiden.xls

c = 10%

c = 5%

c = 20%

c = 15%

totaal

h

WKK

90

80

Besparing

Gescheiden opwekking

70

60

Ref. E-opwekking 56%

50

Ref. W-opwekking 95%

40

warmte %

0

20

40

60

80

100

elktr. %

100

80

40

20

0

60

8

W/K

0

0.67

1.50

4.00

0.25


Cogen methodology
COGEN Methodology

Separate

Production

E + H

Cogeneration

H

ref

H

=

Reference

Boiler

Fuel

CHP Part

CO

Fuel

2

CO

2

Reference

CO

2

E

powerplant

Fuel

E -

Powerplant

E-

COGEN

E = E CHP+E

Grey

CO

or Fossil fuel free

2

electricity

Condensing

E

Grey

Fuel

Part


Bestaande regulering

Bakstenen.

REB vrijstelling.

WKK afdrachtkorting.

Investeringssubsidies.

Convenanten.

REB en BSB vrijstellingen.

Geen relatie met energie/milieuprestatie.

Bestaande regulering.


Gewenste regulering

Alle bestaande regulering afschaffen.

Continuïteit en inzet WKK installaties reguleren.

Financiële waardering milieuprestatie.

Investeringsrisico netten borgen.

Onafhankelijk deskundig toezicht op tarieven , contracten en prestaties.

Gewenste Regulering.


Financi le balans

Van WKK installatie de verdrongen elektriciteit, schaaleffecten + specifieke kosten.

Van hulpketels, buffers, netten en aansluitingen alle kosten.

Opbrengsten op basis NMDA en milieuwinst.

Financiële balans.


Mogelijkheden en bedreigingen

Mogelijkheden: Energiebesparing,emissiereductie, proven technology, security of supply, comfort.

Bedreigingen: Continuïteit warmtevraag(industrie), schaaleffecten, onbalansmarkt, gasprijzen t.o.v. elektriciteitsmarkt, onzekerheid regelgeving.

Mogelijkheden en bedreigingen.


Conclusie

Korte termijn cash denken versus lange termijn? technology, security of supply, comfort.

Willen we de milieuconsequenties in de prijs?

Is energie- en milieubeleid mogelijk zonder regulering?

Conclusie

Duurzaamheid

versus

korte termijnkapitalisme


ad