podm nky dlouhodob ho pobytu na zem jin ho st tu eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU. PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“. Dlouhodobý pobyt. Ve vztahu k občanům EU Přechodný pobyt (pobyt delší než 3 měsíce)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU' - melodie-black


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podm nky dlouhodob ho pobytu na zem jin ho st tu eu

Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“

dlouhodob pobyt
Dlouhodobý pobyt
 • Ve vztahu k občanům EU
  • Přechodný pobyt (pobyt delší než 3 měsíce)
  • Trvalý pobyt (pobyt delší než 5 let)
 • Občané třetích zemí
pobyt del ne 3 m s ce
Pobyt delší než 3 měsíce

Právo svědčí občanům EU pokud:

 • jsou zaměstnáni nebo osobami samostatně výdělečně činnými;

nebo

 • mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu, a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika;

nebo

 • jsou zapsáni ke studiu a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika
 • jsou rodinnými příslušníky doprovázejícími nebo následujícími občana Unie
vy adovan formality
Vyžadované formality
 • Jediné co je možné vyžadovat je registrace u příslušného orgánu
 • Lhůta pro registraci nesmí být kratší než 3 měsíce
 • Podklady:
  • Cestovní doklad nebo průkaz totožnosti
  • Potvrzení o důvodu pobytu
  • Případně potvrzení o zdravotním pojištění
status zam stnance trv
Status zaměstnance trvá
 • není dočasně schopen pracovat v důsledku nemoci nebo úrazu;
 • je řádně zapsán jako nedobrovolný nezaměstnaný poté,
  • co byl zaměstnán více než jeden rok a je řádně zaregistrován u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání;
  • po skončení pracovní smlouvy na dobu určitou kratší jednoho roku nebo poté, co se během prvních dvanácti měsíců stal nedobrovolně nezaměstnaným, a zaregistrován u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V tom případě si postavení pracovníka ponechává na dobu alespoň šesti měsíců;
 • zahájí odbornou přípravu.
pr va rodinn ch p slu n k z t et ch zem
Práva rodinných příslušníků z třetích zemí
 • Právo pobytu se vztahuje i na rodinné příslušníky z třetích zemí
 • Musí jim být vydána pobytová karta při doložení:
  • platného cestovního pasu;
  • dokladu potvrzujícího rodinný vztah nebo registrované partnerství;
  • osvědčení o registraci, nebo neexistuje-li systém registrace, jakýkoliv jiný doklad o pobytu občana Unie, kterého doprovázejí nebo následují, v hostitelském členském státě;
 • Právo pobytu zůstává i poté co občan EU zemřel nebo odjel z členského státu, obdobně i u rozvodu nebo zrušení partnerství.
ukon en pobytu
Ukončení pobytu
 • Ministerstvo ukončí pobyt
  • Na základě žádosti
  • občanu Evropské unie byl zrušen přechodný pobyt na území;
  • občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel; to neplatí, zdržoval-li se rodinný příslušník občana Evropské unie na území po dobu alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, nebo
  • manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné; to neplatí jestliže manželství netrvalo alespoň 3 roky.
 • Rozhodnutí musí být přiměřené
trval pobyt
Trvalý pobyt
 • po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území,
 • Pokud je v důchodovém věku a činnost vykonával alespoň rok a pobývá na území alespoň 3 roky
 • jestliže skončil zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost z důvodu vzniku invalidity třetího stupně a pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let.
 • jestliže je zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vrací na území, pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let, nebo
 • jde-li o občana Evropské unie mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.
formality
Formality
 • Právo vzniká automaticky při splnění podmínek
 • Členský stát následně vydá doklad v co nejkratší lhůtě
 • Rodinní příslušníci ze třetích zemí
  • Doklad se vydá do 6 měsíců od podání žádosti
d kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“