galicia acolle
Download
Skip this Video
Download Presentation
Galicia Acolle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Galicia Acolle - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Galicia Acolle. Mediación Social Intercultural desde a perspectiva da CONVIVENCIA nos centros escolares. “ Fai falla toda unha aldea para educar un neno“ Proverbio africano. Galicia Acolle. Puntos de partida.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Galicia Acolle' - melita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
galicia acolle

Galicia Acolle

Mediación Social Intercultural desde a perspectiva da CONVIVENCIA nos centros escolares

slide3
Galicia Acolle

Puntos de partida

 • O sistema educativo é un medio fundamental para garantir a igualdade de oportunidades, é un axente de cambio.
 • A escola é un escenario onde se poden ver reflexadas realidades que van máis aló das súas portas.
 • As migracións supoñen un cambio social que se reflicte no espazo público.
 • A discriminación, o racismo e a xenofobia son realidades complexas que se atopan en espazos ineludibles como o barrio e a escola.
 • O recoñecemento da diversidade, e entre outras a cultural, resulta fundamental para a CONVIVENCIA.
slide4
Galicia Acolle

Onde se atopan as solucións?

 • Provocando CAMBIOS, creando novos contextos de convivencia, capaces de facer fronte a problemas complexos que teñen a súa orixe en factores estruturais.
 • Evitando afrontar os conflitos con medidas coercitivas e continuistas.
 • Introducindo elementos transformadores, incluíndo no proceso educativo a tódolos protagonistas da comunidade educativa (alumnos-as, pais, nais, profesores-as, personal administrativo, equipos directivos, etc.) e a comunidade en xeral (recursos do barrio, concello, ONG’s, asociacións deportivas, empresas, medios de comunicación).
 • Atopando respostas ENDÓXENAS.
slide5
Galicia Acolle

NINGUÉN TEN A SOLUCIÓN; ISTA ATÓPASE NO QUE MOITAS/OS PODEN FACER

O traballo en REDE, é o núcleo da intervención de dinámicas participativas, inclusivas, diversas, positivas…

galicia acolle1

Galicia Acolle

A Mediación Social Intercultural, protagonista na creación de Corredores Paralelos.

En espazos onde a diversidade é ampla, a comunicación é esencial, a mediación intercultural permítenos multiplicala partindo de tres significados:

 • A mediación como un servir de intermediario en situacións nas que non existe conflito, senón máis ben dificultade de comunicación.
 • A mediación como intervención destinada a poñer de acordo, conciliar ou reconciliar a persoas, grupos, partes.
 • A mediación como proceso creador polo que se pasa dun termo inicial a un termo final.
galicia acolle2

Galicia Acolle

 • Metodoloxía flexible, en función do contexto, grupo, tempo, espazo, motivación, etc.
 • Actividades participativas, partindo sempre do coñecemento dos grupos participantes, “combatindo” os prexuízos e estereotipos con información.
 • Ferramentas novidosas (escenificacións, mesas de experiencias, novas tecnoloxías, etc.)
 • Traballo con claves de continuidade, fío conductor.
 • Implicación activa do equipo docente.
 • Coordinación con SS.SS municipais, asociacións, organizacións xuvenís.

Características das actividades

galicia acolle3

Galicia Acolle

1.- PRESENTACIÓN dos mediadores-as interculturales

 • En cada delegación provincial.
 • Na dirección de cada centro escolar.
 • Nos SS.SS municipais.
 • Nos Centros de Saúde.
 • Nas Asociacións.
 • Nos equipos ou instalaciónes deportivas, recreativas.

ABRINDO CORREDORES PARALELOS

galicia acolle4

Galicia Acolle

2.- Realización de Mapa de zona de intervención e campo de control.

Zonas moi acotadas, un ou dous barrios.

Número de centros educativos, concretando entre 10 e 40*.

*En demandas xerais concretas a petición das delegacións provinciais de educación.

galicia acolle5

Galicia Acolle

3.- Elaboración e presentación da proposta de intervención, realízanse propostas de traballo desde a realidade de cada centro, plasmando un itinerario de traballo identificando datas, recursos, persoas, compromisos, etc.

4.- Traballo de investigación. Realízase unha análise da realidade que permite identificar puntos fortes e febles a ter en conta, coñecendo coa maior profundidade posible o contexto de intervención.

galicia acolle6

Galicia Acolle

5.- Traballo en Rede.

Forma parte permanente da acción que desenvolvemos, plantéxase o traballo desde a utilización de tódolos recursos existentes.

Destacamos o traballo con:

Consellería e delegacións de educación, equipos de orientación pedagóxica ou educativa, equipos directivos, titores, claustros, ANPAs, SS.SS. municipais, policía, asociacións veciñais, entidades deportivas, culturais, centros sociais, empresas, universidades, asociacións de inmigrantes, etc.

galicia acolle7

Galicia Acolle

Principais demandas e intervencións

Obradoiros de convivencia intercultural.

Actividades de sensibilización.

Actividades lúdicas.

Actividades extraescolares.

Apoio ás titorías.

Tradución e interpretación lingüística.

Asesoramento aos equipos educativos para a xestión da interculturalidade.

Deseño de actuacións conxuntas cos centros escolares.

Coordinación con aulas de adaptación lingüística.

Intervención en conflitos específicos.

slide13
Galicia Acolle
 • Formación do profesorado sobre temas relacionados con interculturalidade: mediación intercultural, códigos culturais, resolución de conflitos, intercambio de experiencias, intervención en contextos de diversidade cultural significativa,
 • Elaboración de material didáctico.
 • Formación e asesoramento de plans de acollida.
 • Traballo con nais e pais.
 • Atención a casos específicos (absentismo, acoso escolar, falta de motivación, falta de hixiene, xestións para a obtención de recursos para material escolar, etc.).
 • Seguemento de casos particulares con familias.
 • Información sobre o sistema educativo, español e galego, ou de orixe, participación na vida escolar.
 • Coordinación con diferentes servicios comunitarios.
ad