brukerdrevet tjenesteinnovasjon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Brukerdrevet tjenesteinnovasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Brukerdrevet tjenesteinnovasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Brukerdrevet tjenesteinnovasjon. Brukerdrevet tjenesteinnovasjon. Tjenesteinnovasjon og annen innovasjon Brukerdrevet innovasjon – historisk utvikling Markeds- og kundeorientert innovasjon Brukersentrert innovasjon og lead users Åpen innovasjon Samskapt innovasjon (co-creation)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brukerdrevet tjenesteinnovasjon' - melita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brukerdrevet tjenesteinnovasjon

Brukerdrevet tjenesteinnovasjon

Herbjørn Nysveen, herbjorn.nysveen@nhh.no

Per Egil Pedersen, per.pedersen@nhh.no

brukerdrevet tjenesteinnovasjon1
Brukerdrevet tjenesteinnovasjon
 • Tjenesteinnovasjon og annen innovasjon
 • Brukerdrevet innovasjon – historisk utvikling
  • Markeds- og kundeorientert innovasjon
  • Brukersentrert innovasjon og lead users
  • Åpen innovasjon
  • Samskapt innovasjon (co-creation)
 • Brukerdrevet tjenesteinnovasjon i konsumentmarkedet m. eksempel
 • Brukerdrevet tjenesteinnovasjon i bedriftsmarkedet m. eksempel
 • En portefølje av brukerdrevet innovasjonsmetodikk
 • Oppsummering
1 hva mener vi med tjenester og tjenesteinnovasjon
1. Hva mener vi med tjenester og tjenesteinnovasjon
 • Tjenester er ytelsene både i tjenestenæringer og tjenesteytelser i vareproduserende næringer
 • Tjenester kan, riktignok i varierende grad, ha noen spesielle egenskaper:
  • Intangibility – typisk immaterielle
  • Heterogeneity – typisk varierer fra leveranse til leveranse
  • Inseparability – typisk samprodusert mellom tilbyder og kunde(r)
  • Perishability – typisk vanskelig å lagre
tjenesteinnovasjon
Tjenesteinnovasjon
 • Tjenesteinnovasjon er innovasjon i tjenesteytende næringer og innovasjon i tjenesteytelser i vareproduserende næringer
 • Hva karakteriserer tjenesteinnovasjon?
  • Ofte vanskelig å vurdere,kvalitativ
  • Ofte vanskelig å måleeffekter
  • Ofte mer ad hoc
  • Ofte samtidig organisasjons-innovasjon
  • Oftere kundedrevet
  • Sjeldnere forskningsdrevet
 • Tjenesteinnovasjon er annerledes enn produktinnovasjon
 • Krever egne eller tilpassede metoder, endrer, men kan også komplisere relevansen av brukerinvolvering… intangible… heterogeneous….
2 brukerdrevet innovasjon historisk utvikling
2. Brukerdrevet innovasjon – historisk utvikling
 • Markeds- og kundeorientert innovasjon
 • Brukersentrert innovasjon og lead users
 • Åpen innovasjon
 • Samskapt innovasjon (co-creation)

User driven Innovation is the process of tapping users’ knowledge in order to

develop new products, services and concepts. A user driven innovation process is

based on an understanding of true user needs and a more systematic involvement of

users.

(Wise and Høgehaven 2008)

markeds og kundeorientert innovasjon
Markeds- og kundeorientert innovasjon
 • Perspektiv: Markeds- og kundeorientering har en positiv effekt på innovasjon (og derigjennom bedriftens suksess)
 • Tid: Begynnelsen av 1990 tallet
 • Fokusert del av prosessen: Slutten
 • Metoder: Surveys blant kunder, fokusgrupper, intervjuer
 • Resultat: Adopsjon, markedsandel, salgsøkning, lønnsomhet
 • Problem: Kundenes ”voice” kommer sent inn i prosessen.
brukersentrert innovasjon og lead users
Brukersentrert innovasjon og lead users
 • Perspektiv: Involvering av lead users øker sjansen for å utvikle banebrytende innovasjoner (og derigjennom påvirke bedriftens suksess positivt)
 • Tid: Slutten av 1980 tallet / hovedstrøm midten av 1990 tallet
 • Fokusert del av prosessen: Begynnelsen
 • Metoder: Observasjon, intervju, usability tilnærming,
 • Resultat: Banebrytende innovasjoner, adopsjon
 • Problem: Lite fokus på ”gjennomsnittskunden”.
pen innovasjon
Åpen innovasjon
 • Perspektiv: Inkludering av både interne og eksterne ressurser i hele innovasjonsprosessen vil øke innovasjonenes suksessgrad
 • Tid: 2003
 • Fokusert del av prosessen: Midtre
 • Metoder: Nettbasert plattform, (dialog, workshops, idekonkurranse)
 • Resultat: Banebrytende innovasjoner til lav innovasjonskostnad, Spin-offs, Lisensiering, Tilgang til kompetanse, Time to market, Utnyttelse av patenter
 • Problem: Koordinering av nettverket, motivere ekstern deltakelse (incentiver),inntektsdeling
samskapt innovasjon co creation
Samskapt innovasjon (co-creation)
 • Perspektiv: Interaksjonen mellom foretak og kunde danner basisen for opplevelsene som skapes
 • Tid: 2004
 • Fokusert del av prosessen: Større deler av prosessen (front-end og back-end)
 • Metoder: Nettbasert plattform, survey, sosiale medier, community, virtual product testing, suggestion box
 • Resultat: Kundeopplevelser
 • Problem: Dialoghåndtering, oppfølging, kontroll (styring), inntektsdeling
3 brukerdrevet tjenesteinnovasjon i konsumentmarkedet m eksempler
3. Brukerdrevet tjenesteinnovasjon i konsumentmarkedet m. eksempler
 • Eksempel på brukerdrevet som kundeorientert – to transporteksempler
 • Eksempel på brukerdrevet som åpen – nettbaserte tjenester
 • Eksempel på samtidig tjeneste- og produktinnovasjon i samskapingsånd- innredning
brukerdrevet som kundeorientert lytte s innovasjon tjenestelogikk p biltransport
Brukerdrevet som kundeorientert – lytte, så innovasjon - tjenestelogikk på biltransport
 • Streetcar:
 • Kombinere brukerbehov (taxi, leiebil)
 • Ny tjenesteprosess
 • Scooterman:
 • Ubetjent brukerbehov
 • Tjenesteutvidelse
brukerdrevet som pen gi ide lage og pr ve for oss nettbaserte tjenester
Brukerdrevet som åpen – gi ide, lage og prøve for oss - nettbaserte tjenester
 • FinnLabs:
 • Idefangst
 • Lage for oss
 • Teste for oss
slide13
Brukerdrevet som tjeneste- og produktinnovasjon i samskapingsånd- skape kundeopplevelse sammen - innredning
 • Tv.ikea.se:
 • Idefangst, vise oss
 • Dele med andre
 • Skape en utvidet kundeopplevelse
 • Gi til brukeren, f. eks. ekstra-inntekt
4 brukerdrevet tjenesteinnovasjon i bedriftsmarkedet m eksempel
4. Brukerdrevet tjenesteinnovasjon i bedriftsmarkedet m. eksempel
 • Eksempel på brukerdrevet som kundeorientert – grafisk bransje
 • Eksempel på brukerdrevet som åpen – mobile tjenester
 • Eksempel på samtidig tjeneste- og produktinnovasjon i samskapingsånd- ?
brukerdrevet som kundeorientert lytte s innovasjon tjenestelogikk p grafisk bransje
Brukerdrevet som kundeorientert – lytte, så innovasjon - tjenestelogikk på grafisk bransje
 • Outcome-driven innovation – fokus på jobber kunden vil ha gjort (value in use)
 • Identifiserer udekkede og over-betjente tjeneste-områder
brukerdrevet som pen lage for oss mobile tjenester
Brukerdrevet som åpen – lage for oss – mobile tjenester
 • iPhone App Store
 • Vi har åpen plattform
 • Du lager for oss begge
 • Du er utvikler (koder)
brukerdrevet som pen lage sammen delt ansvar mobile tjenester
Brukerdrevet som åpen – lage sammen, delt ansvar – mobile tjenester…
 • Telenor Mobilstart.se
 • Vi har åpen plattform
 • Du lager for oss begge
 • Du er kreativ tjeneste- utvikler (koder ikke nødv…)
brukerdrevet som tjenesteinnovasjon i samskapings nd skape sammen offentlige tjenester
Brukerdrevet som tjenesteinnovasjon i samskapingsånd - skape sammen – offentlige tjenester ?
 • DataSF:
 • Vi har åpen plattform for data
 • Vi utvikler sammen, offentlig, utvikler og bruker (innbygger)
6 oppsummering
6. Oppsummering
 • Tjenesteinnovasjon utfordrer hva brukerdrevet betyr og hvordan vi skal gjøre det (metodikker)
 • Brukerdrevet innovasjon betyr ulike ting i ulike perspektiver
 • Brukerdrevet tjenesteinnovasjon kan tenkes å måtte kombinere ulike perspektiver og metodikker, og kanskje også modifisere metodikker…
 • De ulike perspektivene på brukerdrevet innovasjon gir dere en mangfoldig”verktøykasse av metodikker”

fra

til