slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Leie / Eie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Leie / Eie - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Kommunikasjon. Medarbeidersamtalen. Sykefraværsoppfølging. Dokumentasjon. Oppsigelse / Avskjed. Sluttsamtale. Leie / Eie. Prøvetid. Manpowers Work Life-undersøkelse - jobbskifte. Vi får de ansatte (og kanskje den leder) vi fortjener. Forutsigbart og tydelig lederskap.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leie / Eie' - melinda-hess


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Kommunikasjon

Medarbeidersamtalen

Sykefraværsoppfølging

Dokumentasjon

Oppsigelse / Avskjed

Sluttsamtale

Leie / Eie

Prøvetid

kommunikasjon og lederskap
Vi får de ansatte (og kanskje den leder) vi fortjener

Forutsigbart og tydelig lederskap

Vær så åpen som mulig, tør å spørre og fortelle

Rose i plenum men risa på kammerset

Feire det små skrittene og lær av tapene

Husk å si takk

Vær på og stå bak dine ansatte

Vær ekte

KOMMUNIKASJON og lederskap

Hvorfor skal noen bli ledet av oss ???

Hva gjør vi alle selv for å bidra til et godt arbeidsmiljø, hvordan ser andre på oss, hvordan ønsker vi å bli oppfattet

Systematisk opplegg for medarbeidersamtaler, oppfølging av disse

og rett person til å foreta dem

slide5
Lederåret

Handlingsplan Q1 Q2

Medarbeidersamtaler med STP

STP

12

1

11

Budsjetteringsprosess

10

2

STP

3

9

4

8

7

5

6

Medarbeidersamtaler med STP

STP

Lønnsoppgjør

Handlingsplan Q3 Q4

slide6
Kommentarer (for eksempel ønske om andre oppgaver eller ansvarsområder, kompetanse du ikke får brukt,

hva trives du med/ikke med)

Kommentarer (for eksempel forslag til andre måter å strukturere / planlegge arbeidet, hva er du mest / minst fornøyd

med av det du oppnådd)

slide7
Kommentarer (for eksempel hvordan den ansatte ønsker tilbakemeldinger, oppføling, kommunikasjon, hva gjør du

selv for å bidra til et godt arbeidsmiljø)

Kommentarer (for eksempel hva som er ønskelig av forandring, hva kan leder / den ansatte gjøre)

slide8
Leder

Ansatt

Underskrift Leder

Underskrift ansatt

informasjonsm te nytt regelverk
Informasjonsmøte – nytt regelverk
 • Presentasjon av lovendringer
 • Hvem gjelder endringene for
 • Oppfølgingsplan til sykemelder
 • Innrapportering til NAV
 • Sanksjoner
 • Aktiv sykmelding – tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Bruk av skjemaveilederen – NAV.NO
 • Spørsmål
hovedakt rene
Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Hovedaktørene

BHT

Tillitsvalgte

Legene

Atil

NAV

Støttespillere

tidsaksen fra 01 07 2011
Tidsaksen fra 01.07.2011

Arbeidsgivers oppfølgingsansvar og tilretteleggingsplikt

Dialog

Møte 1

Dialog

Møte 3

(frivillig)

Oppfølgings

plan

Plan sendes

sykmelder

Oppdatert plan til

NAV

Plan og rapport til

NAV

4

9

39

7

8

6 m

Dialogmøte

2

Aktivitets-

plikt

Avklaring for

Evnt. AAP

NAV skal sanksjonere overfor sykmeldte, arbeidsgivere og sykmeldere som ikke følger opp

sanksjoner 1
Sanksjoner (1)
 • NAV skal sanksjonere overfor sykmeldte, arbeidsgivere og sykmeldere som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet
 • Den sykmeldte risikerer å få stanset sykepengene, arbeidsgiver og sykmelder kan bli ilagt overtredelsesgebyr
 • Hensikten er at disse reaksjonene skal bidra til en mer forpliktende oppfølgingskultur
sanksjoner 2
Sanksjoner (2)
 • Arbeidsgiver skal ilegges overtredelsesgebyr for brudd på følgende oppfølgingsplikter:
  • Hvis rapporteringsskjema og/eller oppfølgingsplan ikke er sendt uoppfordret til NAV innen 9 ukers sykmelding
  • Ved manglende avholdelse av dialogmøte 1
  • Ved manglende deltakelse i dialogmøter i regi av NAV
  • Hvis oppdatert oppfølgingsplan ikke er sendt NAV innen en uke før møte
 • Overtredelsesgebyret tilsvarer seks rettsgebyr (kr 5160 pr 1.7.2011)
 • Overtredelsesgebyr ilegges for hvert pliktbrudd
 • NAV vil sende forhåndsvarsel før eventuell sanksjonering
aktiv sykmelding avvikles hvorfor
Aktiv sykmelding avvikles – hvorfor?

2004: reduksjonen i bruken av aktiv sykmelding førte til at det totale sykefraværet gikk ned

En analyse fra NAV viser at personer på aktiv sykmelding kommer senere tilbake i ordinært arbeide enn personer på ordinær sykmelding

Ved aktiv sykmelding mener departementet at arbeidsgiver ikke har økonomiske incentiver for å legge til rette for friskmelding

Departementet mener at ordningen aktiv sykmelding tilslører partenes ansvar; inntekten er sikret

Økt bruk av gradert sykmelding kan sikre den samme tilknytningen til arbeidsplassen

v rt tilbud til ia virksomhetene
Vårt tilbud til IA-virksomhetene

Fast kontaktperson

Informasjon og starthjelp til nye IA virksomheter

Systematisk samarbeid og bistand i IA arbeidet

Veiledning og koordinering ved oppfølging og tilrettelegging i enkeltsaker

Informasjon om tiltak og virkemidler som NAV forvalter

Koordinert tjeneste mot NAV

Omfattende kurstilbud

slide17
17

Prøvetid

For å avklare arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet.

• kan avtales skriftlig for inntil 6 måneder

• kan forlenges i visse situasjoner, dersom det fremgår skriftlig av arbeidsavtalen

• oppsigelsesfrist 14 dager, dersom annet ikke kommer frem av arbeidsavtalen

• gode opplæringsplaner med både teori og praktikk / kom fort i gang

• følg opp kontinuerlig / rett person til opplæring

• gjør alt dere kan for at medarbeider ska lykkes

• jevnlig status og evaluering (får du nok info og støtte, får du svar, hvordan syns du

selv du behersker oppgavene, hva trenger du mer av opplæring, osv).

• ev dokumentasjon - referater signert av begge parter

• alternativ kan være å sammen komme frem til at denne stillingen ikke passer

www.lovdata.no www.infotjenester.no www.hrnorge.no

slide18
Oppsigelse
 • Har vi god dokumentasjon på at opplæring er gitt og at vi har fulgt opplæringsplaner, er de gode nok?
 • Har vi evaluert og hatt statusmøter underveis, hvor er det dokumentert hva som er bra, hva som ikke er bra, og hva som skal gjøres fra arbeidsgiver og arbeidstaker for at det skal bli bedre?
 • Det er samme formkrav for oppsigelse i prøvetid som oppsigelse utenfor prøvetid, men det er imidlertid grunn til å tro at det er noe enklere for arbeidsgiver å få medhold i en oppsigelse som gis i prøvetid enn der oppsigelsen gis etter utløpet av prøvetiden. Dette har sammenheng med at man i prøvetiden særlig er interessert i å få avklart hvordan arbeidstakeren tilpasser seg arbeidet, hvilken faglig dyktighet arbeidstaker besitter og hvor pålitelig arbeidstaker er i forhold til å utføre arbeidet.
slide19
SLUTTSAMTALE

FØR ANSETTELSE

Viktige årsaker til at du søkte og begynte i Manpowerkonsernet

Forventninger ved start

ANSETTELSESTIDEN

Introduksjon og opplæring – hva fungerte godt og hva kunne vært gjort annerledes

Nåværende arbeid – hvilke forventninger er innfridd og hvilke er ikke – hvorfor

Hvordan har dine oppgaver vært ifht det du blev forespeilet

Kommunikasjon og samarbeid med overordnede og kolleger

Informasjon om selskapet /resultater / organisering og lignende

Selskapskultur og arbeidsmiljø

Lønn- og bonussystem

Karriere – og utviklingsmuligheter

Hvilke forbedringer vil du foreslå (forhold i avdelingen, oppgaver, ledelse, miljø, personalpolitikk)

Vil du anbefale vårt selskap til de som spør (hvorfor / hvorfor ikke)

ad